EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/430 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

ST/6350/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

25.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 59/423


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/430

ze dne 25. února 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv ze dne 8. prosince 2020 Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je, aby všichni mohli účinně požívat lidská práva. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(2)

Dne 13. prosince 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/2197 (2) a prováděcí nařízení (EU) 2021/2195 (3), v němž označila Wagnerovou skupinu a tři její členy zapojené do závažného porušování lidských práv v různých částech světa.

(3)

Unie je i nadále hluboce znepokojena závažným porušováním a zneužíváním lidských práv, jako je mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití, jichž se dopustila Wagnerova skupina v několika zemích, včetně Ukrajiny, Libye, Středoafrické republiky, Mali a Súdánu.

(4)

S ohledem na mezinárodní rozměr a závažnost činností Wagnerovy skupiny, jakož i její destabilizující dopad na tyto země se Unie domnívá, že činnost Wagnerovy skupiny ohrožuje cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii, zejména cíl konsolidovat a podporovat demokracii, právní stát, lidská práva a zásady mezinárodního práva v souladu s odst. 2 písm. b) uvedeného článku.

(5)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998 mělo být zařazeno osm osob a sedm subjektů.

(6)

Nařízení (EU) 2020/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení Rady (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2197 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úř. věst. L 445I, 13.12.2021, s. 17).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2195 ze dne 13. prosince 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úř. věst. L 445I, 13.12.2021, s. 10).


PŘÍLOHA

1.

Na seznam fyzických osob obsažený v oddíle A. „Fyzické osoby“ v příloze I nařízení (EU) 2020/1998 se doplňují tyto položky:

A.

Fyzické osoby

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„19.

Maxim SHUGALEY

také znám jako

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(v ruštině)

Funkce: předseda Nadace pro obranu národních hodnot (Foundation for the Defence of National Values, FDNV)

Datum narození: 24.2.1966

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Číslo pasu nebo občanského průkazu:

710508436 (ruský pas)

Maxim Šugalej je vedoucím Nadace pro obranu národních hodnot (FDNV) a pracuje přímo pod dohledem Jevgenije Prigožina, který je velitelem Wagnerovy skupiny. FDNV působí jako složka pro vztahy s veřejností při Wagnerově skupině a mezi Šugalejovy úkoly v rámci FDNV patří řízení propagandy ve prospěch Wagnerovy skupiny a dezinformačních kampaní – mimo jiné s cílem zlepšit pověst této skupiny a podporovat její nasazování –, jakož i skryté vměšování jménem Wagnerovy skupiny v různých zemích, v nichž působí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Libye, Mali a Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Maxim Šugalej je spojen s Wagnerovou skupinou a je odpovědný za podporu činů Wagnerovy skupiny a podněcování k nim prostřednictvím prowagnerovské propagandy a dezinformací.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(v ruštině)

 

Alexandr Grigorjevič Maloletko je blízký spolupracovník Jevgenije Prigožina. Jevgenij Prigožin mu veřejně vzdal hold za jeho působení coby „obránce vlasti“ a vůdce „Ligy obránců zájmů veteránů“. Pracoval jako instruktor Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a je odpovědný za podporu činů Wagnerovy skupiny.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(v ruštině)

Funkce: jeden z velitelů Wagnerovy skupiny (PMC Wagner Group) v Africe

Datum narození: 23.7.1968

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Konstantin Alexandrovič Pikalov, krycím jménem „Mazaj“, je jedním z velitelů Wagnerovy skupiny a je odpovědný za operativní činnosti Wagnerovy skupiny v Africe, zejména ve Středoafrické republice. Je obviněn z toho, že byl strůjcem vraždy tří ruských novinářů v červenci 2018.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Z titulu své velitelské funkce v rámci Wagnerovy skupiny je Pikalov odpovědný za závažná porušování lidských práv, jichž se Wagnerova skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

také znám jako

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(v ruštině)

Funkce: ředitel Ruského domu v Bangui

Datum narození: 23.3.1989

Místo narození: Minsk (Bělorusko)

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Adresa: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI Petrohrad, Ruská federace

Dmitrij Sytij zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině ve Středoafrické republice a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Je odpovědný za provádění politiky vlivu Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je vedoucím místní pobočky Ruského domu, kulturní složky ruského ministerstva zahraničních věcí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Vzhledem ke svému vlivnému postavení ve Středoafrické republice a své řídicí úloze ve Wagnerově skupině je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se Wagnerova skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(přepis do ruštiny)

Funkce: ředitel společnosti Meroe Gold

Datum narození: 19.9.1981 nebo 29.9.1981

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Číslo pasu: 651697952 (ruský pas)

Adresa: Súdán

Přidružené společnosti:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Michail Potěpkin je ředitelem společnosti Meroe Gold, která je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu, a působí rovněž ve společnosti M-Invest, která je mateřskou společností Meroe Gold. Zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině v Súdánu a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Potěpkin je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Potěpkin svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(přepis do ruštiny)

Funkce: zástupce instruktorů Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice

Datum narození: 14.6.1960

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Adresa: Bangui, Středoafrická republika

Alexandr Ivanov je mluvčím Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je rovněž vedoucím ruského „Svazu důstojníků pro mezinárodní bezpečnost“, který vyslal ruské vojenské instruktory do Středoafrické republiky.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Z titulu své funkce oficiálního zástupce ruských vojenských instruktorů je zapojen do závažného porušování lidských práv, jehož se dopustila Wagnerova skupina ve Středoafrické republice.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(přepis do ruštiny)

Datum narození: 11.9.1983

Místo narození: Novosibirsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Bangui, Středoafrická republika

pohlaví: muž

Číslo pasu: NR 75 2987491

Datum vydání: 30.3.2016

Platnost do: 30.3.2026

Perfilev je bezpečnostní poradce prezidenta Středoafrické republiky. Je klíčovým představitelem Wagnerovy skupiny působící ve Středoafrické republice.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Vzhledem ke svému vlivnému postavení ve Středoafrické republice a své řídicí úloze ve Wagnerově skupině je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(přepis do ruštiny)

Datum narození: 2.3.1990

Místo narození: Německo

pohlaví: muž

Číslo pasu: 753615660

Andrej Manděl je vedoucím představitelem společnosti M-Invest, která je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu, a působí rovněž v její dceřiné společnosti Meroe Gold. Zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině v Súdánu a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Manděl je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Manděl svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

2.

Na seznam právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v oddíle B. „Právnické osoby, subjekty a orgány“ v příloze I nařízení (EU) 2020/1998 se doplňují tyto položky:

B.

Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Název (přepis do latinské abecedy)

Jméno

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Datum registrace: 24.10.2017

Registrační číslo: M 354838 D 0001 (číslo „DIČ“, daňové identifikační číslo)

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: Pobočka společnosti M-Finans

Lobaye Invest SARLU je soukromá společnost registrovaná ve Středoafrické republice a je dceřinou společností ruské společnosti M-Finans, která je kontrolována Jevgenijem Prigožinem. Řídí ji Dmitrij Sytij, vysoce postavený aktér Wagnerovy skupiny, a Jevgenij Chodotov, který je spojen s Jevgenijem Prigožinem. Společnost Lobaye Invest provozuje zlaté a diamantové doly ve Středoafrické republice. Je napojena na činnost Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice., Společnost rovněž financuje několik sdělovacích prostředků, jako je rozhlasová stanice Lengo Songo, středoafrická rozhlasová stanice vedoucí dezinformační kampaně a propagující působení Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice.

Společnost Lobaye Invest je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Lobaye Invest svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Datum registrace: 28.3.2019

Registrační číslo: CA/BG2019B519

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: přidružené osoby a subjekty: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville je krycí společnost, kterou využívá Wagnerova skupina působící ve Středoafrické republice k nezákonnému obchodování s diamanty. Je úzce propojena se všemi hlavními aktéry Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice, jako jsou Jevgenij Prigožin a Dmitrij Sytij. Společnost Diamville je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Diamville svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice

25.2.2023

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values protection

 

Místo registrace: Moskva (64 Zemljanov Val ul., building 2, office 201, Moskva, Ruská federace)

Internetové stránky: https://en.fznc.ru/

Nadace pro obranu národních hodnot (FDNV) je spojena s velitelem Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. FDNV působí jako složka Wagnerovy skupiny pro vztahy s veřejností. Řídí prowagnerovskou propagandu a dezinformační kampaně, zaměřené mimo jiné na zlepšení pověsti Wagnerovy skupiny a podporu jejího nasazování, a jménem Wagnerovy skupiny se zapojuje do skrytého vměšování v různých zemích, v nichž působí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Libye, Mali a Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

FDNV je spojena s Wagnerovou skupinou a je odpovědná za podporu a podněcování činů této skupiny prostřednictvím prowagnerovské propagandy, politického vměšování a dezinformací.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Datum registrace: listopad 2018

Hlavní místo obchodní činnosti: Galabadja

Bangui, obec Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo je středoafrická rozhlasová stanice, která jménem Wagnerovy skupiny provádí internetové vlivové operace. Jejím konečným cílem je manipulovat s veřejným míněním. Společnost vede dezinformační kampaně a propaguje působení Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Radio Lengo Sengo je financováno společností Lobaye Invest, což je soukromá společnost propojená se Jevgenijem Prigožinem a napojená na Wagnerovou skupinu; slouží jako krycí subjekt pro činnost této skupiny ve Středoafrické republice.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Radio Lengo Sengo je odpovědné za podporu a podněcování činů Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Místo registrace: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Chartúm, Súdan

Další informace: Těžba ostatních neželezných rud

Propojená s:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Společnost Meroe Gold je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu. Má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska.

Společnost Meroe Gold je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Meroe Gold svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Místo registrace: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, Petrohrad, Ruská federace

Registrační číslo: 1177847044066

Hlavní místo obchodní činnosti: Chartúm, Súdán

Další informace: Daňové identifikační číslo: 7811636632, číslo ve vládním věstníku (Government Gazette Number): 06513574

Společnost M-Invest je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu. Má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Společnost M-Invest je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost M-Invest svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: dceřiná společnost společnosti Lobaye Invest

Společnost Sewa Security Services je soukromá společnost se sídlem ve Středoafrické republice, která poskytuje ochranu vyšším vládním činitelům Středoafrické republiky. Slouží jako krycí subjekt pro činnost Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Jedná se o dceřinou společnost společnosti Lobaye Invest, kterou řídí Dmitrij Sytij, vysoce postavený aktér Wagnerovy skupiny, a Jevgenij Chodotov, který je spojen s Jevgenijem Prigožinem. Společnost Sewa Security byla spolu s Wagnerovou skupinou zapojena do řady násilných útoků, k nimž došlo ve Středoafrické republice od prezidentských voleb v prosinci 2020. Společnost Sewa Security je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Sewa Security svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice.

25.2.2023“


Top