EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/430 (2023. gada 25. februāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

ST/6350/2023/INIT

OV L 59I, 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

25.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 59/423


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/430

(2023. gada 25. februāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/1998 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Deklarācijā par ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, ar ko Augstais pārstāvis Eiropas Savienības vārdā nāca klajā 2020. gada 8. decembrī, Savienība un tās dalībvalstis atkārtoti apstiprināja savu stingro apņemšanos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības visā pasaulē. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms uzsver Savienības apņemšanos pastiprināt savu lomu smagu cilvēktiesību pārkāpumu un aizskārumu novēršanā visā pasaulē. Viens no Savienības stratēģiskajiem mērķiem ir panākt, lai ikviens varētu faktiski izmantot savas cilvēktiesības. Cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir Savienības un tās kopējās ārpolitikas un drošības politikas pamatvērtības.

(2)

Padome 2021. gada 13. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/2197 (2) un Īstenošanas regulu (ES) 2021/2195 (3), ar ko sarakstā iekļāva nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos dažādās pasaules vietās iesaistīto Wagner Group un trīs tās locekļus.

(3)

Savienība joprojām ir dziļi nobažījusies par nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem, piemēram, par spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās vai sodīšanas veidiem, un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, ko Wagner Group veikusi vairākās valstīs, tostarp Ukrainā, Lībijā, Centrālāfrikas Republikā, Mali un Sudānā.

(4)

Ņemot vērā Wagner Group darbību starptautisko dimensiju un smaguma pakāpi, kā arī tās destabilizējošo ietekmi minētajās valstīs, Savienība uzskata, ka Wagner Group darbības apdraud LES 21. pantā izklāstītos kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķus, jo īpaši minētā panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstīto mērķi konsolidēt un atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību principus.

(5)

Tāpēc Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumā izklāstītajam fizisko personu, juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi, būtu jāpievieno astoņas personas un septiņas vienības.

(6)

Tāpēc Regula (ES) 2020/1998 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 25. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV L 410 I, 7.12.2020., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2197 (2021. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (OV L 445 I, 13.12.2021., 17. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/2195 (2021. gada 13. decembris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (OV L 445 I, 13.12.2021., 10. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma A daļā (“Fiziskas personas”) izklāstīto fizisko personu sarakstam pievieno šādus ierakstus:

A.

Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“19.

Maxim SHUGALEY

jeb

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Foundation for the Defence of National Values (FDNV) priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 24.2.1966.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Pases vai personas apliecības numurs:

Nr. 710508436 (Krievijas pase)

Maxim Shugaley vada Foundation for the Defence of National Values (FDNV) un strādā tiešā Yevgeny PrigozhinWagner Group vadītāja – pakļautībā. FDNV nodarbojas ar Wagner Group sabiedriskajām attiecībām, un Shugaley uzdevums FDNV ietver Wagner Group atbalstošas propagandas un dezinformācijas kampaņu vadīšanu, tostarp lai uzlabotu Wagner Group reputāciju un atbalstītu tās izvēršanu, kā arī Wagner Group vārdā īstenotu slēptu iejaukšanos dažādās valstīs, kurās viņš darbojas.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Lībijā, Mali un Centrālāfrikas Republikā.

Shugaley ir saistīts ar Wagner Group un ir atbildīgs par Wagner Group darbību atbalstīšanu un veicināšanu ar Wagner Group atbalstošas propagandas un dezinformācijas starpniecību.

25.2.2023.

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(krievu rakstībā)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko ir tuvs Yevgeniy Prigozhin sadarbības partneris. Yevgeny Prigozhin ir publiski slavējis viņa kā “Dzimtenes aizstāvja” un “Veterānu interešu aizsardzības līgas” vadītāja darbību. Viņš strādā par Wagner Group instruktoru Centrālāfrikas Republikā. Viņš ir saistīts ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem vairākās valstīs, tostarp Centrālāfrikas Republikā, un ir atbildīgs par Wagner Group darbību atbalstīšanu.

25.2.2023.

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Viens no PMC Wagner Group komandieriem Āfrikā

Dzimšanas datums: 23.7.1968.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Konstantin Alexandrovich Pikalov, segvārds “Mazaï” (Mazay), ir viens no Wagner Group līderiem, atbildīgs par Wagner Group operatīvajām darbībām Āfrikā, īpaši Centrālāfrikas Republikā. Viņš tiek apsūdzēts triju Krievijas žurnālistu slepkavības iniciēšanā 2018. gada jūlijā.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā.

Būdams viens no Wagner Group līderiem, Pikalov ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, ko Wagner Group izdarījusi Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

22.

Dimitri SYTII

jeb

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Russian house Bangi direktors

Dzimšanas datums: 23.3.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Adrese: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Krievijas Federācija

Dimitri Sytii ir vadoša loma Wagner Group Centrālāfrikas Republikā, viņam ir ciešas saiknes ar Yevgeny Prigozhin. Viņš atbild par Wagner Group ietekmes politikas īstenošanu Centrālāfrikas Republikā. Viņš vada vietējo Russian House – Krievijas Ārlietu ministrijas kultūras atzara – nodaļu.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā.

Ņemot vērā viņa ietekmīgo amatu Centrālāfrikas Republikā un vadošo lomu Wagner Group, viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, ko Wagner Group izdarījusi Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Meroe Gold direktors

Dzimšanas datums: 19.9.1981. vai 29.9.1981.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 651697952 (Krievijas pase)

Adrese: Sudāna

Saistītie uzņēmumi:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin ir Meroe GoldWagner Group darbību aizsega vienības Sudānā – direktors, kā arī ir iesaistīts Meroe mātesuzņēmumā M-Invest. Viņam ir vadoša loma Wagner Group Sudānā, un ciešas saiknes ar Yevgeny Prigozhin. Wagner Group, būdama saistīta ar Sudānas militārajiem spēkiem, nodrošināja Sudānas zelta ieguvi un eksportu uz Krieviju. Potepkin ir saistīts ar Wagner Group, kura ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, tostarp Sudānā. Ar savām darbībām viņš arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Sudānā.

25.2.2023.

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Wagner Group instruktoru pārstāvis Centrālāfrikas Republikā

Dzimšanas datums: 14.6.1960.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Adrese: Bangui, Centrālāfrikas Republika

Alexander Ivanov ir Wagner Group runasvīrs Centrālāfrikas Republikā. Viņš ir arī Krievijas Virsnieku savienības starptautiskajai drošībai vadītājs, kura nosūtīja Krievijas militāros instruktorus uz Centrālāfrikas Republiku. Minētie instruktori ir Wagner Group algotņi.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā.

Būdams Krievijas militāro instruktoru oficiālais pārstāvis, viņš ir iesaistīts nopietnos cilvēktiesību aizskārumos, ko Wagner Group izdarījusi Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(krievu rakstībā)

Dzimšanas datums: 11.9.1983.

Dzimšanas vieta: Novossibirsk, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Adrese: Bangui (Centrālāfrikas Republika)

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: NR 75 2987491

Izdošanas datums: 30.3.2016.

Derīga līdz: 30.3.2026.

Perfilev ir Centrālāfrikas Republikas prezidenta padomnieks drošības jautājumos. Viņš ir svarīga persona Wagner Group Centrālāfrikas Republikā.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā.

Ņemot vērā viņa ietekmīgo amatu Centrālāfrikas Republikā un vadošo lomu Wagner Group, viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, ko Wagner Group izdarījusi Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(krievu rakstībā)

Dzimšanas datums: 2.3.1990.

Dzimšanas vieta: Vācija

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 753615660

Andrei Mandel ir M-InvestWagner Group darbību aizsega vienības Sudānā – vadītājs, kā arī ir iesaistīts tās meitasuzņēmumā Meroe Gold. Viņam ir vadoša loma Wagner Group Sudānā un ciešas saiknes ar Yevgeny Prigozhin. Wagner Group, būdama cieši saistīta ar Sudānas militārajiem spēkiem, nodrošināja Sudānas zelta ieguvi un eksportu uz Krieviju. Mandel ir saistīts ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Sudānā. Ar savām darbībām viņš arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Sudānā.

25.2.2023.”

2.

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma B daļā (“Juridiskas personas, vienības un struktūras”) izklāstīto juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno šādus ierakstus:

B.

Juridiskas personas, vienības un struktūras

 

Nosaukums (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“6.

Lobaye Invest SARLU

 

Reģistrācijas vieta: Bangui (Centrālāfrikas Republika)

Reģistrācijas datums: 24.10.2017.

Reģistrācijas numurs: M 354838 D 0001 (“NIF” numurs, nodokļa maksātāja identifikācijas numurs)

Galvenā darījumdarbības vieta: Centrālāfrikas Republika

Cita informācija: M-Finans filiāle

Lobaye Invest SARLU ir privāts uzņēmums, kas ir reģistrēts Centrālāfrikas Republikā un ir Krievijas uzņēmuma M-Finans, kuru kontrolē Yevgeny Prigozhin, meitasuzņēmums. To pārvalda Dimitri Sytii, Wagner Group augstākā ranga loceklis, un Yevgeny Khodotov, kas ir saistīts ar Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest ekspluatē zelta un dimantu raktuves Centrālāfrikas Republikā. Tas ir saistīts ar Wagner Group darbībām Centrālāfrikas Republikā. Tas arī finansē vairākus mediju elementus, piemēram, radiostaciju Lengo Songo, Centrālāfrikas radiostaciju, kas īsteno dezinformācijas kampaņas un popularizē Warner Group klātbūtni Centrālāfrikas Republikā.

Lobaye Invest ir saistīts ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā. Ar savām darbībām Lobaye Invest arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

7.

DIAMVILLE

 

Reģistrācijas datums: 28.3.2019.

Reģistrācijas numurs: CA/BG2019B519

Galvenā darījumdarbības vieta: Centrālāfrikas Republika

Cita informācija: saistītās fiziskās personas un vienības: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville ir fiktīvs uzņēmums, ko Centrālāfrikas Republikā klātesošā Wagner Group izmanto, lai nelikumīgi tirgotu dimantus. Tas ir cieši saistīts ar visiem galvenajiem Wagner Group dalībniekiem Centrālāfrikas Republikā, piemēram, Yevgeny Prigozhin un Dimitri Sytii. Diamville ir saistīts ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā. Ar savām darbībām tas arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values Protection

 

Reģistrācijas vieta: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Krievijas Federācija)

Tīmekļa vietne: https://en.fznc.ru/

The Foundation for the Defence of National Values (FDNV) ir saistīts ar Wagner Group vadītāju Yevgeny Prigozhin. FDNV darbojas kā Wagner Group sabiedrisko attiecību struktūra. Tas vada Wagner Group atbalstošas propagandas un dezinformācijas kampaņas, tostarp lai uzlabotu Wagner Group reputāciju un atbalstītu tās izvēršanu, un Wagner Group vārdā dažādās valstīs, kurās tā darbojas, iesaistās slēptas iejaukšanās darbībās.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Lībijā, Mali un Centrālāfrikas Republikā.

FDNV ir saistīts ar Wagner Group un ir atbildīgs par Wagner Group darbību atbalstīšanu un veicināšanu ar Wagner Group atbalstošas propagandas, politiskas iejaukšanās un dezinformācijas starpniecību.

25.2.2023.

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Reģistrācijas vieta: Bangui, Centrālāfrikas Republika

Reģistrācijas datums: 2018. gada novembris

Galvenā darījumdarbības vieta: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo ir Centrālāfrikas radiostacija, kas Wagner Group vārdā veic tiešsaistes ietekmes operācijas. Tās galvenais mērķis ir manipulēt ar sabiedrisko domu. Uzņēmums veic dezinformācijas kampaņas un popularizē Wagner Group klātbūtni Centrālāfrikas Republikā. Radio Lengo Sengo raidstaciju finansē Lobaye Invest, privāts uzņēmums, kam ir saikne ar Yevgeny Prigozhin un kas ir saistīts ar Wagner Group un kalpo par aizsegu tās darbībai Centrālāfrikas Republikā.

Wagner Group ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā.

Radio Lengo Sengo ir atbildīga par Wagner Group darbību atbalstīšanu un veicināšanu Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Reģistrācijas vieta: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Sudāna

Cita informācija: Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

Saistīts ar:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold ir Wagner Group darbību aizsega vienība Sudānā. Tā ir cieši saistīta ar Yevgeny Prigozhin. Wagner Group, būdama saistīta ar Sudānas militārajiem spēkiem, nodrošināja Sudānas zelta ieguvi un eksportu uz Krieviju.

Meroe Gold ir saistīta ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Sudānā. Ar savām darbībām Meroe Gold arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Sudānā.

25.2.2023.

11.

M-Invest

 

Reģistrācijas vieta: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Krievijas Federācija

Reģistrācijas numurs: 1177847044066

Galvenā darījumdarbības vieta: Khartoum, Sudāna

Cita informācija: Nodokļu ID Nr.: 7811636632, valdības vēstneša numurs: 06513574

M-Invest ir Wagner Group darbību aizsega vienība Sudānā. Tā ir cieši saistīta ar Yevgeny Prigozhin. Wagner Group, būdama saistīta ar Sudānas militārajiem spēkiem, nodrošināja Sudānas zelta ieguvi un eksportu uz Krieviju. M-Invest ir saistīta ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Sudānā. Ar savām darbībām M-Invest arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Sudānā.

25.2.2023.

12.

Sewa Security Services

 

Reģistrācijas vieta: Bangui (Centrālāfrikas Republika)

Galvenā darījumdarbības vieta: Centrālāfrikas Republika

Cita informācija: Lobaye Invest meitasuzņēmums

Sewa Security Services ir Centrālāfrikas Republikā bāzēts privāts uzņēmums, kas nodrošina Centrālāfrikas Republikas valdības augstāko amatpersonu aizsardzību. Tas kalpo par aizsegu Wagner Group darbībām Centrālāfrikas Republikā. Tas ir Lobaye Invest meitasuzņēmums, ko pārvalda Dimitri Sytii, Wagner Group augstākā ranga loceklis, un Yevgeny Khodotov, kas ir saistīts ar Yevgeny Prigozhin. Sewa Security līdztekus Wagner Group ir bijis iesaistīts vairākos vardarbīgos uzbrukumos Centrālāfrikas Republikā kopš prezidenta vēlēšanām 2020. gada decembrī. Sewa Security ir saistīts ar Wagner Group, kas ir iekļauta sarakstā par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, tostarp par spīdzināšanu un ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, vairākās valstīs, arī Centrālāfrikas Republikā. Ar savām darbībām Sewa Security arī atbalsta šādus aizskārumus, kas veikti Centrālāfrikas Republikā.

25.2.2023.”


Top