EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

Rådets genomförandeförordning (EU) 2023/430 av den 25 februari 2023 om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

ST/6350/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

25.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 59/423


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/430

av den 25 februari 2023

om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/1998 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2020 bekräftade unionen och dess medlemsstater i den höga representantens uttalande på Europeiska unionens vägnar om det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter sitt starka engagemang för främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter i världen. Det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter betonar unionens beslutsamhet att stärka sin roll när det gäller att ta itu med allvarliga brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i hela världen. Att alla människors faktiska åtnjutande av mänskliga rättigheter ska förverkligas är ett strategiskt mål för unionen. Respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna är grundläggande värden för unionen och dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

(2)

Den 13 december 2021 antog rådet beslut (Gusp) 2021/2197 (2) och genomförandeförordning (EU) 2021/2195 (3), genom vilka Wagnergruppen och tre av dess medlemmar uppfördes på förteckningen för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen.

(3)

Unionen är alltjämt djupt bekymrad över de allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, som begås av Wagnergruppen i flera länder, inbegripet Ukraina, Libyen, Centralafrikanska republiken, Mali och Sudan.

(4)

Med tanke på den internationella dimensionen och allvaret i Wagnergruppens verksamhet samt dess destabiliserande inverkan på dessa länder anser unionen att Wagnergruppens åtgärder undergräver den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens mål enligt artikel 21 i EU-fördraget, särskilt målet att konsolidera och stödja demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och folkrätten i enlighet med punkt 2 b i den artikeln.

(5)

I detta sammanhang bör åtta personer och sju enheter föras upp på förteckningen över fysiska personer, juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) 2020/1998.

(6)

Förordning (EU) 2020/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EU) 2020/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2023.

På rådets vägnar

J. ROSWALL

Ordförande


(1)  EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 1.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2021/2197 av den 13 december 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2020/1999 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (EUT L 445 I, 13.12.2021, s. 17).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/2195 av den 13 december 2021 om genomförande av förordning (EU) 2020/1998 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (EUT L 445 I, 13.12.2021, s. 10).


BILAGA

1.

Följande poster ska läggas till i förteckningen över fysiska personer i avsnitt A (”Fysiska personer”) i bilaga I till förordning (EU) 2020/1998:

A.

Fysiska personer

 

Namn (Translitterering till latinska skrivtecken)

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”19.

Maxim SHUGALEY

(Maksim SJUGALEJ)

alias Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(rysk skrift)

Befattning(ar): ordförande för stiftelsen för försvar av nationella värden (FDNV)

Födelsedatum: 24.2.1966

Födelseort: Leningrad, former USSR (now St Petersburg, Russian Federation) (Leningrad, f.d. Sovjetunionen (numera Sankt Petersburg, Ryska federationen))

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer eller ID-nummer:

710508436 (ryskt passnummer)

Maksim Sjugalej är chef för stiftelsen för försvar av nationella värden (FDNV) och arbetar under direkt överinseende av Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin), som är ledare för Wagnergruppen. FDNV fungerar som Wagnergruppens pr-organ, och Maksim Sjugalejs roll i FDNV inbegriper ledning av Wagnergruppsvänlig propaganda och desinformationskampanjer, inbegripet för att förbättra Wagnergruppens rykte och för att stödja gruppens utplacering, samt förtäckt inblandning på Wagnergruppens vägnar i de olika länder där han verkar.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Libyen, Mali och Centralafrikanska republiken.

Sjugalej har samröre med Wagnergruppen och är ansvarig för stöd till och uppmuntran av Wagnergruppens handlingar genom Wagnervänlig propaganda och desinformation.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO (Aleksandr Grigorjevitj MALOLETKO)

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(rysk skrift)

 

Aleksandr Grigorjevitj Maloletko är nära medarbetare till Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin). Hans agerande som ”försvarare av moderlandet” och som chef för ”Veteran’s Interests Defenders League” (organisationen för försvar av veteraners intressen) har erkänts offentligt av Jevgenij Prigozjin. Han har arbetat som instruktör för Wagnergruppen i Centralafrikanska republiken. Han har samröre med Wagnergruppen, som är uppförd på förteckningen för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i flera länder, inklusive i Centralafrikanska republiken och är ansvarig för stödja Wagnergruppens handlingar.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV (Konstantin Alexandrovitj PIKALOV)

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(rysk skrift)

Befattning(ar): en av PMC Wagnergruppens befälhavare i Afrika

Födelsedatum: 23.7.1968

Nationalitet: rysk

Kön: man

Konstantin Alexandrovitj PIKALOV, med kodnamnet Mazaj (Mazaï, Mazay), är en av Wagnergruppens ledare och är ansvarig för Wagnergruppens operativa verksamhet i Afrika, särskilt i Centralafrikanska republiken. Han anklagas för att ha anstiftat mordet på tre ryska journalister i juli 2018.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken.

I sin ställning som ledare inom Wagnergruppen är Pikalov ansvarig för de allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som Wagnergruppen har begått i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII (Dmitrij SYTIJ)

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(rysk skrift)

Befattning(ar): chef för ryska huset i Bangui

Födelsedatum: 23.3.1989

Födelseort: Minsk (Belarus)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Adress: NA-SYTAIA / A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25 / ZP-198217 /CI St Petersburg, Russian Federation (Sankt Petersburg, Ryska federationen)

Dmitrij Sytij har en ledande roll inom Wagnergruppen i Centralafrikanska republiken, med nära kopplingar till Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin). Han ansvarar för att leda Wagnergruppens påverkanspolitik i Centralafrikanska republiken. Han är chef för den lokala filialen av ryska huset, den kulturella grenen av det ryska utrikesministeriet.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken.

På grund av sin inflytelserika ställning i Centralafrikanska republiken och ledande roll i Wagnergruppen är han ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som Wagnergruppen har begått i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN (Michail Sergejevitj POTEPKIN)

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(rysk skrift)

Befattning(ar): chef Meroe Gold

Födelsedatum: 19.9.1981 eller 29.9.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 651697952 (ryskt pass)

Adress: Sudan

Närstående företag:

Megaline, Concord, IT-Debugger

Michail Potepkin är chef på Meroe Gold, en bulvanenhet för Wagnergruppen i Sudan, och inblandad i M-Invest, som är Meroes moderföretag. Han har en ledande roll inom Wagnergruppen i Sudan med nära kopplingar till Yevgeny Prigozhin Genom att vara knuten till den sudanesiska militären säkerställde Wagnergruppen att sudanesiskt guld exploateras och exporteras till Ryssland. Michail Potepkin har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Sudan. Genom sin verksamhet bidrar han också till stöd för sådana brott som begås i Sudan.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV (Aleksandr Aleksandrovitj IVANOV)

Александр Александрович ИВАНОВ

(rysk skrift)

Befattning(ar): företrädare för Wagnergruppens instruktörer i Centralafrikanska republiken

Födelsedatum: 14.6.1960

Nationalitet: rysk

Kön: man

Adress: Bangui, Centralafrikanska republiken

Aleksandr Ivanov är talesperson för Wagnergruppen. Han är också chef för den ryska ”Officers Union for International Security” som sände ryska militära instruktörer till Centralafrikanska republiken. Dessa instruktörer är Wagnergruppens legosoldater.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken.

I sin ställning som officiell företrädare för ryska militära instruktörer är han inblandad i de allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som Wagnergruppen har begått i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV (Vitalij Viktorovitj PERFILJEV)

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(rysk skrift)

Födelsedatum: 11.9.1983

Födelseort: Novossibirsk USSR (now Russian Federation) (Novosibirsk, Sovjetunionen (numera Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Adress: Bangui (Centralafrikanska republiken)

Kön: man

Passnummer: NR 75 2987491

Leveransdatum: 30.3.2016

Utgångsdatum: 30.3.2026

Vitalij Perfiljev är säkerhetsrådgivare till Centralafrikanska republikens president. Han är en nyckelperson inom Wagnergruppen i Centralafrikanska republiken.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken.

På grund av sin inflytelserika ställning i Centralafrikanska republiken och ledande roll i Wagnergruppen är han ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som Wagnergruppen har begått i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL (Andrej Sergejevitj MANDEL)

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(rysk skrift)

Födelsedatum: 2.3.1990

Födelseort: Germany (Tyskland)

Kön: man

Passnummer: 753615660

Andrej Mandel är chef för M-Invest, en bulvanenhet för Wagnergruppens verksamhet i Sudan, och är inblandad i dess dotterbolag Meroe Gold. Han har en ledande roll inom Wagnergruppen i Sudan med nära kopplingar till Yevgeny Prigozhin. Genom att vara nära knuten till den sudanesiska militären säkerställde Wagnergruppen att sudanesiskt guld exploateras och exporteras till Ryssland. Mandel har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Sudan. Genom sin verksamhet bidrar han också till stöd för sådana brott som begås i Sudan.

25.2.2023”.

2.

Följande poster ska läggas till i förteckningen över juridiska personer, enheter och organ i avsnitt B (”Juridiska personer enheter och organ”) i bilaga I till förordning (EU) 2020/1998:

B.

Juridiska personer, enheter och organ

 

Namn (Translitterering till latinska skrivtecken)

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande

”6.

Lobaye Invest SARLU

 

Registreringsort: Bangui (Centralafrikanska republiken)

Registreringsdatum: 24.10.2017

Registreringsnummer: M 354838 D 0001 (”NIF”-nummer, skatteregistreringsnummer)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Centralafrikanska republiken

Övriga uppgifter: filial till M-Finans

Lobaye Invest SARLU är ett privat företag som är registrerat i Centralafrikanska republiken, dotterbolag till det ryska företaget M-Finans som kontrolleras av Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin). Det leds av Dmitrij Sytij (Dimitri Sytii), högre tjänsteman i Wagnergruppen, och Jevgenij Chodotov (Yevgeny Khodotov), som har samröre med Jevgenij Prigozjin. Lobaye Invest driver guld- och diamantgruvor i Centralafrikanska republiken. företaget har kopplats till Wagnergruppens verksamhet i Centralafrikanska republiken. Därutöver finansierar företaget flera mediekanaler, t.ex. radiostationen Lengo Songo, en radiostation i Centralafrikanska republiken som utövar desinformationskampanjer och främjar Wagnergruppens närvaro i Centralafrikanska republiken.

Lobaye Invest har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken. Genom sin verksamhet bidrar Lobaye Inves också till stöd för sådana brott som begås i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Registreringsdatum: 28.3.2019

Registreringsnummer: CA/BG2019B519

Huvudsakligt verksamhetsställe: Centralafrikanska republiken

Övriga uppgifter: associerade personer och enheter: Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin), Wagner-gruppen, Dmitrij Sytij (Dimitri Sytii), Valerij Zacharov (Valery Zakharov), Vitalij Perfiljev (Perfilev), Svetlana Troitskaja (Svetlana Troitskaya), Lobaye Invest

Diamville är ett bulvanföretag som används av Wagnergruppen och som är på plats i Centralafrikanska republiken för att bedriva olaglig handel med diamanter. Det är nära knutet till alla viktiga aktörer i Wagnergruppen i Centralafrikanska republiken, såsom Jevgenin Prigozjin och Dmitrij Sytij. Det är associerat till Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken. Genom sin verksamhet bidrar det också till stöd för sådana brott som begås i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

8.

Stiftelsen för försvar av nationella värden (FDNV)

Fonden för försvar av nationella värden (FDNV)

Stiftelsen/organisationen för skydd av nationella värden (FPNV)/(FZNC)

Stiftelsen för skydd av nationella värden

 

Registreringsort: Moskva (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moskva, Ryska federationen)

Internet: https://en.fznc.ru/

Stiftelsen för försvar av nationella värden (FDNV) är knuten till Wagnergruppens chef, Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin). FDNV fungerar som Wagnerkoncernens pr-organ. Det leder Wagnergruppsvänliga propaganda- och desinformationskampanjer, bland annat för att förbättra Wagnergruppens rykte och för att stödja gruppens utplacering, och ägnar sig åt förtäckt inblandning på Wagnergruppens vägnar i de olika länder där det verkar.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Libyen, Mali och Centralafrikanska republiken.

FNDV har samröre med Wagnergruppen och är ansvarigt för stöd till och uppmuntran av Wagnergruppens handlingar genom Wagnergruppsvänlig propaganda, politisk inblandning och desinformation.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Registreringsort: Bangui, Centralafrikanska republiken

Registreringsdatum: november 2018

Huvudsakligt verksamhets-ställe: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo är en centralafrikansk radiostation som medverkar i påverkansoperationer online på uppdrag av Wagnergruppen. Dess yttersta mål är att manipulera den allmänna opinionen. Företaget genomför desinformationskampanjer och främjar Wagners närvaro i Centralafrikanska republiken. Radio Lengo Sengo finansieras av Lobaye Invest, ett privat företag som är knutet till Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin) och till Wagnergruppen och som fungerar som täckmantel för dess verksamhet i Centralafrikanska republiken.

Wagnergruppen är uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken.

Radio Lengo Sengo ansvarar för att stödja och uppmuntra Wagnergruppens handlingar i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd

 

Registreringsort: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Övriga uppgifter: Utvinning av icke-järnmalm

Samröre med:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold är en täckmantel för Wagnergruppen verksamhet i Sudan. Det är nära knutet till Yevgeny Prigozhin. Genom att vara knuten till den sudanesiska militären säkerställde Wagnergruppen att sudanesiskt guld exploateras och exporteras till Ryssland.

Meroe Gold har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken. Genom sin verksamhet stöder även Meroe Gold sådana brott i Sudan.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Registreringsort: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Ryska federationen

Registreringsnummer: 1177847044066

Huvudsakligt verksamhets-ställe: Khartoum, Sudan

Övriga uppgifter: Skatte-id-nummer: 7811636632, nummer i landets officiella tidning: 06513574

Meroe Gold är en bulvanenhet för Wagnergruppens verksamhet i Sudan. Det är nära knutet till Yevgeny Prigozhin. Genom att vara knuten till den sudanesiska militären säkerställde Wagnergruppen att sudanesiskt guld exploateras och exporteras till Ryssland. M-Invest har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Sudan. Genom sin verksamhet stöder även M-Invest sådana brott i Sudan.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Registreringsort: Bangui (Centralafrikanska republiken)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Centralafrikanska republiken

Övriga uppgifter: dotterbolag till Lobaye Invest

Sewa Security Services är ett privat företag som är baserat i Centralafrikanska republiken och som skyddar högre tjänstemän från Centralafrikanska republiken. Företaget fungerar som en täckmantel för Wagnergruppens verksamhet i Centralafrikanska republiken. Det är ett dotterbolag till Lobaye Invest, som leds av Dmitrij Sytij (Dimitri Sytii), högre tjänsteman i Wagnergruppen, och Jevgenij Chodotov (Yevgeny Khodotov), som har samröre med Jevgenij Prigozjin (Yevgeny Prigozhin). Sewa Security har tillsammans med Lobaye Invest och Wagnergruppen deltagit i en rad våldsamma attacker i Centralafrikanska republiken sedan presidentvalet i december 2020. Sewa Security har samröre med Wagnergruppen, uppförd på förteckningen för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar och mord, i flera länder, däribland Centralafrikanska republiken. Genom sin verksamhet stöder även Sewa Security Services sådana brott i Centralafrikanska republiken.

25.2.2023”.


Top