EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/430 af 25. februar 2023 om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

ST/6350/2023/INIT

EUT L 59I af 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

25.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 59/423


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/430

af 25. februar 2023

om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/1998 af 7. december 2020 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 8. december 2020 bekræftede Unionen og dens medlemsstater i erklæringen fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne vedrørende den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner på ny deres faste vilje til at fremme og beskytte menneskerettighederne i hele verden. Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner understreger, at Unionen er fast besluttet på at spille en større rolle i bekæmpelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele verden. At sikre, at alle reelt kan nyde godt af menneskerettighederne, er et strategisk mål for Unionen. Respekten for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekten for menneskerettighederne er grundlæggende værdier for Unionen og dens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(2)

Den 13. december 2021 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2021/2197 (2) og gennemførelsesforordning (EU) 2021/2195 (3), der udpegede Wagner Group og tre af dens medlemmer, der var involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i forskellige dele af verden.

(3)

Unionen er fortsat dybt bekymret over alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb, såsom tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab begået af Wagner Group i flere lande, herunder Ukraine, Libyen, Den Centralafrikanske Republik (CAR), Mali og Sudan.

(4)

I betragtning af den internationale dimension og grovheden af Wagner Groups aktiviteter samt dens destabiliserende virkning i disse lande mener Unionen, at Wagner Groups handlinger undergraver målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som fastsat i artikel 21 i TEU, navnlig målet om at konsolidere og styrke demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og folkerettens principper i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 2, litra b).

(5)

I denne forbindelse bør otte personer og syv enheder opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i bilag I til forordning (EU) 2020/1998.

(6)

Forordning (EU) 2020/1998 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til Rådets forordning (EU) 2020/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2023.

På Rådets vegne

J. ROSWALL

Formand


(1)  EUT L 410 I af 7.12.2020, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2197 af 13. december 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1999 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (EUT L 445 I af 13.12.2021, s. 17).

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/2195 af 13. december 2021 om gennemførelse af forordning (EU) 2020/1998 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (EUT L 445 I af 13.12.2021, s. 10).


BILAG

1.

Følgende punkter tilføjes til listen over fysiske personer i afsnit A (»Fysiske personer«) i bilag I til forordning (EU) 2020/1998:

A.

Fysiske personer

 

Navn (Translitteration til latinsk skrivemåde)

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelse på listen

Dato for opførelse på listen

»19.

Maxim SHUGALEY

alias

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(russisk skrivemåde)

Stilling(er): Præsident for Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fødselsdato: 24.2.1966

Fødested: Leningrad, det tidligere USSR (nu Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer eller ID-nummer:

710508436 (russisk pas)

Maxim Shugaley er leder af Foundation for the Defence of National Values (FDNV) og arbejder direkte under tilsyn af Yevgeny Prigozhin, der er leder af Wagner Group. FDNV fungerer som Wagner Groups PR-gren, og Shugaleys rolle i FDNV omfatter styring af pro-Wagner Group propaganda og desinformationskampagner, herunder for at forbedre Wagner Groups omdømme og støtte dens udbredelse, samt skjult indblanding på Wagner Groups vegne i de forskellige lande, hvor han er aktiv.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Libyen, Mali og Den Centralafrikanske Republik.

Shugaley har tilknytning til Wagner Group og er ansvarlig for at støtte og fremme Wagner Groups handlinger gennem pro-Wagner Group propaganda og desinformation.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(russisk skrivemåde)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko er nær samarbejdspartner med Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin har offentligt hyldet hans indsats som »forsvarer af moderlandet« og som leder af »Veteran's Interests Defenders League«. Han har arbejdet som instruktør for Wagner Group i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Han har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i flere lande, herunder i CAR, og er ansvarlig for at støtte Wagner Groups handlinger.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(russisk skrivemåde)

Stilling(er): En af de øverstbefalende i PMC Wagner Group i Afrika

Fødselsdato: 23.7.1968

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Konstantin Aleksandrovich Pikalov, kodenavn »Mazaï« (Mazay), er en af lederne af Wagner Group og er ansvarlig for Wagner Groups operationelle aktiviteter i Afrika, navnlig i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Han er anklaget for at være anstifter af mordet på tre russiske journalister i juli 2018.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR.

I sin ledende stilling i Wagner Group er Pikalov ansvarlig for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af Wagner Group i CAR.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(russisk skrivemåde)

Stilling(er): direktør for det russiske hus i Bangui

Fødselsdato: 23.3.1989

Fødested: Minsk (Belarus)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Adresse: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation

Dimitri Sytii har en ledende rolle i Wagner Group i Den Centralafrikanske Republik (CAR) med tætte forbindelser til Yevgeny Prigozhin. Han har ansvaret for at gennemføre Wagner Groups påvirkningspolitik i CAR. Han er leder af den lokale afdeling af det russiske hus, som er det russiske udenrigsministeriums kulturelle gren.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR.

I kraft af sin indflydelsesrige position i CAR og sin ledende rolle i Wagner Group er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af Wagner Group i CAR.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(russisk skrivemåde)

Stilling(er): direktør for Meroe Gold

Fødselsdato: 19.9.1981 eller 29.9.1981

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pasnummer: 651697952 (russisk pas)

Adresse: Sudan

Tilknyttede virksomheder:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin er direktør for Meroe Gold, en dækenhed for Wagner Groups aktiviteter i Sudan, og er involveret i M-Invest, Meroes moderselskab. Han har en ledende rolle i Wagner Group i Sudan med tætte forbindelser til Yevgeny Prigozhin. Gennem tilknytning til det sudanske militær sikrede Wagner Group, at sudansk guld kunne udnyttes og eksporteres til Rusland. Potepkin har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Sudan. Gennem sine aktiviteter yder han også støtte til sådanne krænkelser i Sudan.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(russisk skrivemåde)

Stilling(er): Repræsentant for Wagner Group instruktører i Den Centralafrikanske Republik

Fødselsdato: 14.6.1960

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Adresse: Bangui, Den Centralafrikanske Republik

Alexander Ivanov er talsmand for Wagner Group i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Han er også leder af den russiske »Officers Union for International Security«, der sendte de russiske militærinstruktører til CAR. Disse instruktører er Wagner Group lejesoldater.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR.

I sin stilling som officiel repræsentant for russiske militærinstruktører er han involveret i de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, som Wagner Group har begået i CAR.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(russisk skrivemåde)

Fødselsdato: 11.9.1983

Fødested: Novosibirsk, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Adresse: Bangui (Den Centralafrikanske Republik)

Køn: mand

Pasnummer: NR 75 2987491

Udleveringsdato: 30.3.2016

Udløbsdato: 30.3.2026

Vitalii Perfilev er sikkerhedsrådgiver for præsidenten for Den Centralafrikanske Republik (CAR). Han er en nøglefigur i Wagner Group i CAR.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR.

I kraft af sin indflydelsesrige position i CAR og sin ledende rolle i Wagner Group er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af Wagner Group i CAR.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(russisk skrivemåde)

Fødselsdato: 2.3.1990

Fødested: Tyskland

Køn: mand

Pasnummer: 753615660

Andrei Mandel er leder af M-Invest, en dækenhed for Wagner Groups aktiviteter i Sudan, og er involveret i Meroe Gold, M-Invests datterselskab. Han har en ledende rolle i Wagner Group i Sudan med tætte forbindelser til Yevgeny Prigozhin. Gennem nær tilknytning til det sudanske militær sikrede Wagner Group, at sudansk guld kunne udnyttes og eksporteres til Rusland. Mandel har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Sudan. Gennem sine aktiviteter yder han også støtte til sådanne krænkelser i Sudan.

25.2.2023«.

2.

Følgende punkter tilføjes til listen over juridiske personer, enheder og organer i afsnit B (»Juridiske personer, enheder og organer«) i bilag I til forordning (EU) 2020/1998:

B.

Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn (Translitteration til det latinske alfabet)

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelse på listen

Dato for opførelse på listen

»6.

Lobaye Invest SARLU

 

Registreringssted: Bangui (Den Centralafrikanske Republik)

Registreringsdato: 24.10.2017

Registreringsnummer: M 354838 D 0001 (»NIF«-nummer, skatteregistreringsnummer)

Hovedforretningssted: Den Centralafrikanske Republik

Andre oplysninger: Filial af M-Finans

Lobaye Invest SARLU er et privat selskab registreret i Den Centralafrikanske Republik (CAR), som er et datterselskab af det russiske selskab M-Finans, der kontrolleres af Yevgeny Prigozhin. Det ledes af Dimitri Sytii, som har en ledende stilling i Wagner Group, og af Yevgeny Khodotov, der har tilknytning til Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest driver guld- og diamantminer i CAR. Det er blevet knyttet til Wagner Groups aktiviteter i CAR. Det finansierer også flere medieforetagender såsom radiostationen Lengo Sengo, der er en centralafrikansk radiostation, der gennemfører desinformationskampagner og promoverer Wagner Groups tilstedeværelse i CAR.

Lobaye Invest har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR. Gennem sine aktiviteter yder Lobaye Invest også støtte til sådanne krænkelser i CAR.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Registreringsdato: 28.3.2019

Registreringsnummer: CA/BG2019B519

Hovedforretningssted: Den Centralafrikanske Republik

Andre oplysninger: tilknyttede personer og enheder: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Vitalii Viktorovitch Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville er en skærmvirksomhed, der anvendes af Wagner Group, som er til stede i Den Centralafrikanske Republik (CAR), til ulovlig handel med diamanter Den er tæt knyttet til alle de vigtigste aktører i Wagner Group i CAR, såsom Yevgeny Prigozhin og Dimitri Sytii. Diamville har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR. Gennem sine aktiviteter yder den også støtte til sådanne krænkelser i CAR.

25.2.2023

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values Protection

 

Registreringssted: Moskva (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moskva, Den Russiske Føderation)

Website: https://en.fznc.ru/

Foundation for the Defence of National Values (FDNV) har forbindelser til lederen af Wagner Group, Yevgeny Prigozhin. FDNV fungerer som Wagner Groups PR-gren. Den styrer pro-Wagner Group propaganda og desinformationskampagner, herunder for at forbedre Wagner Groups omdømme og støtte dens udbredelse, og beskæftiger sig med skjult indblanding på Wagner Groups vegne i de forskellige lande, hvor den er aktiv.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Libyen, Mali og Den Centralafrikanske Republik.

FDNV har tilknytning til Wagner Group og er ansvarlig for at støtte og fremme Wagner Groups handlinger gennem pro-Wagner Group propaganda, politisk indblanding og desinformation.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Registreringssted: Bangui, Den Centralafrikanske Republik

Registreringsdato: november 2018

Hovedforretningssted: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo er en centralafrikansk radiostation, der beskæftiger sig med online påvirkningsoperationer på vegne af Wagner Group. Dens endelige mål er at manipulere den offentlige mening. Virksomheden gennemfører desinformationskampagner og promoverer Wagner Groups tilstedeværelse i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Radio Lengo Sengo finansieres af Lobaye Invest, et privat selskab, der har forbindelser til Yevgeny Prigozhin og Wagner Group, og som tjener som dække for dens aktiviteter CAR.

Wagner Group er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR.

Radio Lengo Sengo er ansvarlig for at støtte og fremme Wagner Groups handlinger i CAR.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Registreringssted: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Andre oplysninger: Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

Tilknytning til:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold er en dækenhed for Wagner Group aktiviteter i Sudan. Den er tæt knyttet til Yevgeny Prigozhin. Gennem tilknytning til det sudanske militær sikrede Wagner Group, at sudansk guld kunne udnyttes og eksporteres til Rusland.

Meroe Gold har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Sudan. Gennem sine aktiviteter yder Meroe Gold også støtte til sådanne krænkelser i Sudan.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Registreringssted: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, Skt. Petersborg, Den Russiske Føderation

Registreringsnummer: 1177847044066

Hovedforretningssted: Khartoum, Sudan

Andre oplysninger: Skatteregistreringsnummer: 7811636632, Government gazette number: 06513574

M-Invest er en dækenhed for Wagner Groups aktiviteter i Sudan. Den er tæt knyttet til Yevgeny Prigozhin. Gennem tilknytning til det sudanske militær sikrede Wagner Group, at sudansk guld kunne udnyttes og eksporteres til Rusland: M-Invest har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder Sudan. Gennem sine aktiviteter yder M-Invest også støtte til sådanne krænkelser i Sudan.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Registreringssted: Bangui (Den Centralafrikanske Republik)

Hovedforretningssted: Den Centralafrikanske Republik

Andre oplysninger: datterselskab af Lobaye Invest

SEWA Security Services er et privat selskab med base i Den Centralafrikanske Republik (CAR), der yder beskyttelse til højtstående statslige embedsmænd i CAR. Det tjener som dække for Wagner Groups aktiviteter i CAR. Det er et datterselskab af Lobaye Invest, ledet af Dimitri Sytii, som har en ledende stilling i Wagner Group, og af Jevgenij Khodotov, der har tilknytning til Yevgeny Prigozhin. SEWA Security har sammen med Wagner Group været involveret i en række voldelige angreb, der har fundet sted i CAR siden præsidentvalget i december 2020. Sewa Security har tilknytning til Wagner Group, der er opført på listen på grund af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur og udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og drab, i flere lande, herunder CAR. Gennem sine aktiviteter yder Sewa Security Services også støtte til sådanne krænkelser i CAR.

25.2.2023«.


Top