EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

A Bizottság (EU) 2021/2158 végrehajtási rendelete (2021. december 6.) a klasszikus sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/934 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/8713

HL L 436., 2021.12.7, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

2021.12.7.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. december 6.)

a klasszikus sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/934 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 71 cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A klasszikus sertéspestis a tartott és vadon élő sertésféléket érintő fertőző vírusos betegség, amely súlyos hatással lehet az érintett állatállományra és a gazdálkodás jövedelmezőségére, zavart okozva az említett állatok és az azokból származó termékek szállítmányainak Unión belüli mozgatásában és harmadik országokba történő kivitelében.

(2)

Az (EU) 2021/934 bizottsági végrehajtási rendelet (2) elfogadására az (EU) 2016/429 rendelet keretében került sor, és a szóban forgó végrehajtási rendelet az I. mellékletében felsorolt tagállamok által az említett mellékletben felsorolt, korlátozás alatt álló körzetekben korlátozott ideig alkalmazandó, a klasszikus sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedéseket állapít meg.

(3)

Figyelembe véve a Bulgária által a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának benyújtott, az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (3) és az (EU) 2021/934 végrehajtási rendeletnek megfelelően Bulgáriában végrehajtott felügyeleti és járványvédelmi intézkedések hatékonyságát, valamint tekintettel a klasszikus sertéspestis járványügyi helyzetének az említett tagállamban tapasztalt kedvező alakulására, Bulgária teljes területét, amely jelenleg korlátozás alatt álló körzetként szerepel az (EU) 2021/934 végrehajtási rendelet I. mellékletében, törölni kell az említett mellékletből.

(4)

Az (EU) 2021/934 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel a klasszikus sertéspestis járványügyi helyzetének Bulgáriában tapasztalt javulására, valamint az említett betegséggel kapcsolatos indokolatlan korlátozások elkerülésének biztosítása érdekében az (EU) 2021/934 végrehajtási rendelet e rendelettel történő módosításainak a lehető leghamarabb hatályba kell lépniük.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/934 végrehajtási rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/934 végrehajtási rendelete (2021. június 9.) a klasszikus sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról (HL L 204., 2021.6.10., 18. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 64. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS ALATT ÁLLÓ KÖRZETEK

Románia

Románia egész területe.


Top