EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2158 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/934 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/8713

ΕΕ L 436 της 7.12.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

7.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 436/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2158 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/934 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κλασική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής (2) εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και θεσπίζει ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για περιορισμένη χρονική περίοδο στις απαγορευμένες ζώνες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού από τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα.

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιτήρησης και ελέγχου που ελήφθησαν στη Βουλγαρία σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (3) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/934, όπως παρουσιάστηκε από τη Βουλγαρία στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, και υπό το πρίσμα της ευνοϊκής επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στο εν λόγω κράτος μέλος, ολόκληρη η επικράτεια της Βουλγαρίας, που επί του παρόντος περιλαμβάνεται ως απαγορευμένη ζώνη στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/934, θα πρέπει πλέον να διαγραφεί από το εν λόγω παράρτημα.

(4)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Υπό το πρίσμα των βελτιώσεων της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία και για να διασφαλιστεί ότι δεν επιβάλλονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί όσον αφορά την εν λόγω νόσο, οι τροποποιήσεις που πρόκειται να επιφέρει ο παρών κανονισμός στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/934 θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/934 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 204 της 10.6.2021, σ. 18).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Ρουμανία

Το σύνολο της επικράτειας της Ρουμανίας.

»

Top