EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:436:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 436, 7 december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 436

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
7 december 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2151 van de Raad van 6 december 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1998 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2152 van de Raad van 6 december 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

7

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2153 van de Commissie van 6 augustus 2021 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de criteria om bepaalde beleggingsondernemingen te onderwerpen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2154 van de Commissie van 13 augustus 2021 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van passende criteria voor het identificeren van categorieën personeelsleden wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een beleggingsonderneming of de activa die ze beheert wezenlijk beïnvloeden ( 1 )

11

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2155 van de Commissie van 13 augustus 2021 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen wat de specificatie betreft van de instrumenten die een goede weerspiegeling zijn van de kredietkwaliteit van de beleggingsonderneming in het kader van de lopende bedrijfsuitoefening en mogelijke alternatieve regelingen die mogen worden gebruikt voor de uitkering van een variabele beloning ( 1 )

17

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2156 van de Commissie van 17 september 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door de oprichting van het referentielaboratorium van de Europese Unie voor riftdalkoorts ( 1 )

26

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2157 van de Commissie van 6 december 2021 tot opening van een nieuw onderzoek ten aanzien van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2021/1266 en (EU) 2021/1267 tot verlenging van het definitieve antidumpingrecht respectievelijk het definitieve compenserende recht op uit Canada verzonden biodiesel, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Canada, met het oog op het bepalen van de mogelijkheid om vrijstelling van die maatregelen te verlenen aan één Canadese producent-exporteur, tot intrekking van het antidumpingrecht met betrekking tot de invoer van die producent-exporteur en tot registratie van de invoer van die producent-exporteur

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2158 van de Commissie van 6 december 2021 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/934 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest ( 1 )

35

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/2159 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2021 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (aanvraag van Spanje — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal)

38

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2160 van de Raad van 6 december 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1999 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

40

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2161 van de Raad van 6 december 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/1788 ter ondersteuning van het Uitwisselingscentrum voor Zuidoost- en Oost-Europa inzake de beheersing van het aantal handvuurwapens en lichte wapens (Seesac) voor de uitvoering van de regionale routekaart voor de strijd tegen illegale wapenhandel in de Westelijke Balkan

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top