EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:436:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 436, 7. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 436

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
7. decembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/2151 zo 6. decembra 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/2152 zo 6. decembra 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

7

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2153 zo 6. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú kritériá na podriadenie určitých investičných spoločností požiadavkám nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2154 z 13. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú primerané kritériá na určenie kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2155 z 13. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov, ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti, a možné alternatívne opatrenia, ktoré sú vhodné na používanie na účely pohyblivej zložky odmeňovania ( 1 )

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2156 zo 17. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 zriadením referenčného laboratória Európskej únie pre horúčku údolia Rift ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2157 zo 6. decembra 2021, ktorým sa začína revízne prešetrovanie vykonávacích nariadení (EÚ) 2021/1266 a (EÚ) 2021/1267, ktorými sa rozširuje konečné antidumpingové a vyrovnávacie clo na dovoz bionafty odosielanej z Kanady bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Kanade, s cieľom určiť, či je možné udeliť výnimku z uvedených opatrení jednému kanadskému vyvážajúcemu výrobcovi, zrušiť antidumpingové clo vzťahujúce sa na dovoz od uvedeného vyvážajúceho výrobcu a zaviesť registráciu dovozu od uvedeného vyvážajúceho výrobcu

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2158 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/934, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných ( 1 )

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2159 z 25. novembra 2021 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2160 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

40

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2161 zo 6. decembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1788 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top