EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:436:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 436, 7 Nollaig 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 436

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
7 Nollaig 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2151 ón gComhairle an 6 Nollaig 2021 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2020/1998 maidir le bearta sriantacha in aghaidh sáruithe agus mí-úsáidí tromchúiseacha ar chearta an duine

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2152 ón gComhairle an 6 Nollaig 2021 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 208/2014 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, ar eintitis agus ar chomhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide san Úcráin

7

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2153 ón gCoimisiún an 6 Lúnasa 2021 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an critéar le haghaidh gnólachtaí infheistíochta áirithe a chur faoi réir cheanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2154 ón gCoimisiún an 13 Lúnasa 2021 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear critéir iomchuí chun catagóirí foirne a shainaithint a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca gnólachta infheistíochta nó ar na sócmhainní a bhainistíonn sé ( 1 )

11

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2155 ón gCoimisiún an 13 Lúnasa 2021 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na haicmí ionstraimí a léiríonn go hiomchuí cáilíocht chreidmheasa an ghnólachta infheistíochta mar ghnóthas leantach agus socruithe malartacha féideartha is iomchuí a úsáid chun críoch luacha saothair inathraithigh ( 1 )

17

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2156 ón gCoimisiún an 17 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí shaotharlann tagartha an Aontais Eorpaigh a bhunú le haghaidh an heipitíteas eansótach ( 1 )

26

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2157 ón gCoimisiún an 6 Nollaig 2021 lena dtionscnaítear athbhreithniú ar Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1266 agus (AE) 2021/1267 lena leathnaítear faoi seach an dleacht frithdhumpála chinntitheach agus an dleacht frithchúitimh chinntitheach ar allmhairí bithdhíosail arna gcur chun bealaigh ó Cheanada a chumhdach, bíodh dearbhú ann gur de thionscnamh Cheanada iad nó ná bíodh, athbhreithniú chun a chinneadh an féidir díolúine ó na bearta sin a thabhairt do tháirgeoir onnmhairiúcháin amháin de chuid Cheanada, lena n-aisghairtear an dleacht frithdhumpála a mhéid a bhaineann le hallmhairí ón táirgeoir onnmhairiúcháin sin agus lena gcuirtear allmhairí ón táirgeoir onnmhairiúcháin sin faoi réir a gcláraithe

28

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2158 ón gCoimisiún an 6 Nollaig 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/934 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras clasaiceach na muc ( 1 )

35

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/2159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha a shlógadh tar éis iarratas ón Spáinn – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2160 ón gComhairle an 6 Nollaig 2021 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2020/1999 maidir le bearta sriantacha in aghaidh sáruithe agus mí-úsáidí tromchúiseacha ar chearta an duine

40

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/2161 ón gComhairle an 6 Nollaig 2021 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2018/1788 chun tacú le Teach Imréitigh Oirdheisceartagus Oirthear na hEorpa um Rialú Mionarm agus Arm Éadrom (SEESAC)chun cur chun feidhme an Treochláir Réigiúnaigh maidir le gáinneáil aindleathachar airm a chomhrac sna Balcáin Thiar

46

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top