EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:436:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 436, 7 ta' Diċembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 436

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
7 ta' Diċembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2151 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2020/1998 dwar miżuri restrittivi kontra ksur u abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2152 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 208/2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna

7

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2153 tas-6 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji biex ċerti ditti tal-investiment jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2154 tat-13 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw kriterji xierqa biex jiġu identifikati kategoriji ta’ persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta’ ditta tal-investiment jew tal-assi li timmaniġġa ( 1 )

11

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2155 tat-13 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-klassijiet ta’ strumenti li jirriflettu b’mod adegwat il-kwalità tal-kreditu tad-ditta tal-investiment bħala negozju avvjat u arranġamenti alternattivi possibbli li huma xierqa sabiex jintużaw għall-finijiet ta’ rimunerazzjoni varjabbli ( 1 )

17

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2156 tas-17 ta’ Settembru 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għad-deni tal-Wied tar-Rift ( 1 )

26

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2157 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li jniedi rieżami tar-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/1266 u (UE) 2021/1267 li jestendu, rispettivament, id-dazju antidumping u kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijodiżil ikkunsinnati mill-Kanada, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Kanada kif ukoll jekk le, għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-possibbiltà li tingħata eżenzjoni minn dawk il-miżuri lil produttur esportatur Kanadiż wieħed, li jħassar id-dazju antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur u li jagħmel l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur soġġetti għar-reġistrazzjoni

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2158 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/934 li jistabbilixxi miżuri ta’ kontroll speċjali għad-deni klassiku tal-ħnieżer ( 1 )

35

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/2159 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2021 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati wara applikazzjoni minn Spanja — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2160 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2020/1999 li tikkonċerna miżuri restrittivi kontra l-ksur u l-abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem

40

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2161 tas-6 ta’ Diċembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1788 b’appoġġ għaċ-Ċentru tax-Xlokk u tal-Lvant tal-Ewropa għall-Kontroll tal-Armi Ħfief u ta' Kalibru Żgħir (SEESAC) għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali Reġjonali dwar il-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu ta’ armi fil-Balkani tal-Punent

46

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top