EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2418

A Bizottság (EU) 2015/2418 határozata (2015. december 18.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

OJ L 333, 19.12.2015, p. 148–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2418/oj

19.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/148


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2418 HATÁROZATA

(2015. december 18.)

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 65. és 197. cikkére,

mivel:

(1)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 65. cikke értelmében a Bizottság felelőssége kijelölni a személyzet azon tagjait, akiket feladatai ellátására felhatalmaz, továbbá az e felhatalmazás szerinti hatáskör hatályát és az engedélyezésre jogosult tisztviselőkre vonatkozó felhatalmazás korlátait. A Bizottságnak ennek során kellően figyelembe kell vennie az uniós költségvetés irányítására vonatkozó általános politikai felelősségét.

(2)

A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 15. cikkének (8) bekezdésével összhangban a Felügyelő Bizottság titkárságát az OLAF-nak kell biztosítania – a Felügyelő Bizottsággal szoros együttműködésben –, a kapcsolódó előirányzatokért felelős megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő pedig az OLAF főigazgatója. Az OLAF főigazgatója az említett hatásköröket átruházhatja az uniós személyzeti szabályzat vagy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó alkalmazottakra.

(3)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 32. cikke szerinti eredményes belső kontroll biztosításának szükségességével összhangban, továbbá annak érdekében, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal még látszatra se legyen képes beavatkozni felügyelő bizottsága tagjainak feladataiba, megfelelő keretet kell meghatározni a felügyelőbizottsági tagokkal kapcsolatos előirányzatok végrehajtásához. Különösen az engedélyezésre jogosult tisztviselő tagokra vonatkozó hatásköreinek átruházását kell oly módon megszervezni, hogy az ne kelthesse esetleges beavatkozás látszatát.

(4)

E határozat alkalmazását 2016. január 1-jétől kell megkezdeni, a belső szabályok új I. mellékletével együtt. Következésképpen e határozatnak a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(5)

Az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatot (3) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat 6. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Felügyelő Bizottság tagjaival kapcsolatos előirányzatok végrehajtását kivéve a főigazgató látja el a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő szerepét az Európai Unió általános költségvetésének Bizottságra vonatkozó szakaszában a Hivatalra vonatkozó mellékletbe bevezetett előirányzatok végrehajtása, valamint azon csalás elleni költségvetési tételekbe bevezetett előirányzatok végrehajtása esetében, amelyekre az általános költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok alapján felhatalmazást kap. A főigazgató az említett belső szabályokkal összhangban hatásköreit átruházhatja az uniós személyzeti szabályzat vagy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó alkalmazottakra.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozata az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról (HL L 136., 1999.5.31., 20. o.).


Top