EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 333, 19. prosince 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 333

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
19. prosince 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2399 ze dne 26. října 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

3

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2400 ze dne 8. prosince 2015 o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie

10

 

 

Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

12

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací

50

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402 ze dne 12. října 2015, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU

54

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby ( 1 )

62

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2404 ze dne 16. prosince 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2015/1801

73

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2405 ze dne 18. prosince 2015 o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny

89

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/2406 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 1 ( 1 )

97

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2407 ze dne 18. prosince 2015, kterým se obnovuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Itálie

104

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2408 ze dne 18. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

108

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2409 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

110

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2410 ze dne 18. prosince 2015, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077

112

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2411 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007

114

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2412 ze dne 18. prosince 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2016, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

116

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/2413 ze dne 9. prosince 2015 o prodloužení mandátu vedoucí policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2414 ze dne 17. prosince 2015 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na harmonizovanou normu EN 521:2006 „Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES (oznámeno pod číslem C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2415 ze dne 17. prosince 2015 o schválení pozměněných pravidel rozdělení provozu letiště Milán Malpensa, Milán Linate a Orio al Serio (Bergamo) podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (oznámeno pod číslem C(2015) 9177)

124

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416 ze dne 17. prosince 2015, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2015) 9185)

128

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2417 ze dne 17. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 9191)

143

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2418 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

148

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení (EU) 2015/2419 ze dne 16. března 2015 k provádění programu přidružení EU–Ukrajina

150

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/645 ze dne 20. dubna 2015, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ( Úř. věst. L 106, 24.4.2015 )

152

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top