EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Uradni list Evropske unije, L 333, 19. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 333

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 58
19. december 2015


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2399 z dne 26. oktobra 2015 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije, in o njegovi začasni uporabi

1

 

 

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

3

 

*

Sklep Sveta (EU) 2015/2400 z dne 8. decembra 2015 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

10

 

 

Protokol o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

12

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2401 z dne 2. oktobra 2015 o vsebini in delovanju registra evropskih političnih strank in fundacij

50

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2402 z dne 12. oktobra 2015 o pregledu harmoniziranih referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/877/EU

54

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja ( 1 )

62

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2404 z dne 16. decembra 2015 o izvajanju odbitkov od ribolovnih kvot, ki so na voljo za nekatere staleže rib v letu 2015, zaradi prelova drugih staležev rib v preteklih letih in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1801

73

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2405 z dne 18. decembra 2015 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot EU za kmetijske proizvode s poreklom iz Ukrajine

89

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2406 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 1 ( 1 )

97

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2407 z dne 18. decembra 2015 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta) v določenih teritorialnih vodah Italije

104

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2408 z dne 18. decembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

108

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2409 z dne 18. decembra 2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007 za perutninsko meso s poreklom iz Združenih držav Amerike

110

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2410 z dne 18. decembra 2015 o določitvi količin, ki se dodajo količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2077 odprte za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

112

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2411 z dne 18. decembra 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1384/2007 odprte za perutninsko meso s poreklom iz Izraela

114

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2412 z dne 18. decembra 2015 o določitvi količin, ki jih je treba dodati količini, določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 442/2009 odprte v sektorju prašičjega mesa

116

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2015/2413 z dne 9. decembra 2015 o podaljšanju mandata vodje policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2414 z dne 17. decembra 2015 o omejeni objavi sklica na harmonizirani standard EN 521:2006 „Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Prenosni aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina“ v skladu z Direktivo 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2415 z dne 17. decembra 2015 o odobritvi spremenjenih pravil o porazdelitvi prometa za letališča Milano Malpensa, Milano Linate in Orio al Serio (Bergamo) v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 9177)

124

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2416 z dne 17. decembra 2015 o priznanju nekaterih območij Združenih držav Amerike kot nenapadenih z Agrilus planipennis Fairmaire (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 9185)

128

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2417 z dne 17. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 9191)

143

 

*

Sklep Komisije (EU) 2015/2418 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa 1999/352/ES, ESPJ, Euratom o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

148

 

 

PRIPOROČILA

 

*

Priporočilo (EU) 2015/2419 z dne 16. marca 2015 o izvajanju pridružitvenega načrta EU-Ukrajina

150

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top