EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 333, 19 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 333

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
19 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2399 van de Raad van 26 oktober 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de vereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

1

 

 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

3

 

*

Besluit (EU) 2015/2400 van de Raad van 8 december 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

10

 

 

Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

12

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU, Euratom) 2015/2401 van de Commissie van 2 oktober 2015 betreffende de inhoud en de werking van het register van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

50

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2402 van de Commissie van 12 oktober 2015 tot herziening van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte overeenkomstig Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/877/EU van de Commissie

54

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn ( 1 )

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2404 van de Commissie van 16 december 2015 tot verlaging van de vangstquota voor 2015 voor bepaalde bestanden wegens overbevissing van andere bestanden in de voorgaande jaren en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1801

73

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2405 van de Commissie van 18 december 2015 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de EU voor landbouwproducten van oorsprong uit Oekraïne

89

 

*

Verordening (EU) 2015/2406 van de Commissie van 18 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 1 betreft ( 1 )

97

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2407 van de Commissie van 18 december 2015 tot vernieuwing van de afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor de visserij op glasgrondel (Aphia minuta) met bootzegens in bepaalde territoriale wateren van Italië

104

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2408 van de Commissie van 18 december 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

108

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2409 van de Commissie van 18 december 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2016 bepaalde hoeveelheid in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingent voor vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

110

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2410 van de Commissie van 18 december 2015 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077 geopende tariefcontingenten voor eieren, eierproducten en ovoalbumine van oorsprong uit Oekraïne

112

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2411 van de Commissie van 18 december 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

114

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2412 van de Commissie van 18 december 2015 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector varkensvlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 442/2009

116

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/2413 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 december 2015 houdende verlenging van het mandaat van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2414 van de Commissie van 17 december 2015 betreffende de bekendmaking met een beperking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van geharmoniseerde norm EN 521:2006 „Vloeibaargastoestellen — Draagbare toestellen werkend op de dampfase van vloeibaar flessengas” uit hoofde van Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2415 van de Commissie van 17 december 2015 betreffende de goedkeuring van de gewijzigde regels voor de verdeling van het luchtverkeer tussen de luchthavens Milaan Malpensa, Milaan Linate en Orio al Serio (Bergamo) overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9177)

124

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2416 van de Commissie van 17 december 2015 waarbij bepaalde gebieden van de Verenigde Staten van Amerika worden erkend als zijnde vrij van Agrilus planipennis Fairmaire (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9185)

128

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2417 van de Commissie van 17 december 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9191)

143

 

*

Besluit (EU) 2015/2418 van de Commissie van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

148

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2015/2419 van 16 maart 2015 betreffende de tenuitvoerlegging van de associatieagenda EU-Oekraïne

150

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top