EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Službeni list Europske unije, L 333, 19 prosinca 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 333

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
19. prosinca 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2399 od 26. listopada 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kolumbije o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak

1

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Kolumbije o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak

3

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2400 od 8. prosinca 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

10

 

 

Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

12

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU, Euratom) 2015/2401 оd 2. listopada 2015. o sadržaju i funkcioniranju Registra europskih političkih stranaka i zaklada

50

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2402 оd 12. listopada 2015. o reviziji usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju električne i toplinske energije u primjeni Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2011/877/EU

54

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo ( 1 )

62

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2404 оd 16. prosinca 2015. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2015. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1801

73

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2405 оd 18. prosinca 2015. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama EU-a za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz Ukrajine

89

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2406 оd 18. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 1 ( 1 )

97

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2407 оd 18. prosinca 2015. o produljenju odstupanja od Uredbe (EZ) br. 1967/2006 u pogledu najmanje udaljenosti od obale i najmanje dubine mora za potegače otvorenog mora koje love mliječ ružični (Aphia minuta) u određenim teritorijalnim vodama Italije

104

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2408 оd 18. prosinca 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

108

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2409 оd 18. prosinca 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 536/2007 otvorena za meso peradi podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

110

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2410 оd 18. prosinca 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) 2015/2077 otvorene za jaja, proizvode od jaja i albumin iz jaja podrijetlom iz Ukrajine

112

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2411 оd 18. prosinca 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1384/2007 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Izraela

114

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2412 оd 18. prosinca 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 442/2009 otvorene u sektoru svinjskog mesa

116

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/2413 od 9. prosinca 2015. o produljenju mandata voditelja policijske misije Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2414 оd 17. prosinca 2015. o objavi s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 521:2006 „Odredbe za aparate na ukapljeni naftni plin – Prenosivi aparati koji rade s tlakom parne faze ukapljenog naftnog plina” u skladu s Direktivom 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2415 оd 17. prosinca 2015. o odobrenju u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća modificiranih pravila o raspodjeli prometa za zračne luke Milano Malpensa, Milano Linate i Orio al Serio (Bergamo) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9177)

124

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2416 оd 17. prosinca 2015. o priznavanju određenih područja Sjedinjenih Američkih Država kao nezaraženih organizmom Agrilus planipennis Fairmaire (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9185)

128

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2417 оd 17. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/789 o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9191)

143

 

*

Odluka Komisije (EU) 2015/2418 оd 18. prosinca 2015. o izmjeni Odluke 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

148

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka (EU) 2015/2419 od 16. ožujka 2015. o provedbi programa pridruživanja EU-a i Ukrajine

150

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top