EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 333, 19 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 333

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
19 december 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2399 av den 26 oktober 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2400 av den 8 december 2015 om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

10

 

 

Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande hi form av räntebetalningar

12

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2401 av den 2 oktober 2015 om innehåll och funktionssätt för registret över europeiska politiska partier och stiftelser

50

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2402 av den 12 oktober 2015 om översyn av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga ( 1 )

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2404 av den 16 december 2015 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2015 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1801

73

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2405 av den 18 december 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Ukraina

89

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2406 av den 18 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 1 ( 1 )

97

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2407 av den 18 december 2015 om förlängning av undantaget från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller minsta avstånd från kusten och minsta djup för fartygsvad/not vid fiske efter klarbult (Aphia minuta) i vissa av Italiens territorialvatten

104

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2408 av den 18 december 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

108

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2409 av den 18 december 2015 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

110

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2410 av den 18 december 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2077 för ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

112

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2411 av den 18 december 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1384/2007 för fjäderfäkött som kommer från Israel

114

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2412 av den 18 december 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

116

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2015/2413 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 9 december 2015 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Aghanistan) (Eupol Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2414 av den 17 december 2015 om offentliggörande med begränsningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 521:2006 Gasutrustning – Bärbara gasolutrustningar – Säkerhetskrav och provning [delgivet med nr C(2015) 9145]  ( 1 )

120

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2415 av den 17 december 2015 om godkännande i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om ändrade regler för fördelning av trafik mellan flygplatserna Milano Malpensa och Milano Linate och Orio al Serio (Bergamo) [delgivet med nr C(2015) 9177]

124

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2416 av den 17 december 2015 om erkännande av vissa områden i Förenta staterna som fria från Agrilus planipennis Fairmaire [delgivet med nr C(2015) 9185]

128

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2417 av den 17 december 2015 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/789 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Wells et al.) [delgivet med nr C(2015) 9191]

143

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/2418 av den 18 december 2015 om ändring av beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (Olaf)

148

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rekommendation (EU) 2015/2419 av den 16 mars 2015 om genomförandet av associeringsagendan EU–Ukraina

150

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top