EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 333, 19. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
19. detsember 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2399, 26. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

3

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/2400, 8. detsember 2015, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

10

 

 

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokoll

12

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL, Euratom) 2015/2401, 2. oktoober 2015, Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste registri sisu ja toimimise kohta

50

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2402, 12. oktoober 2015, millega vaadatakse läbi elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL kohaldamisel ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/877/EL

54

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2403, 15. detsember 2015, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus ( 1 )

62

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2404, 16. detsember 2015, millega tehakse mahaarvamised teatavate kalavarude 2015. aasta püügikvootidest muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmistel aastatel ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1801

73

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2405, 18. detsember 2015, millega avatakse Ukrainast pärit põllumajandustoodetele ELi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamise kord

89

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2406, 18. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga 1 ( 1 )

97

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2407, 18. detsember 2015, millega pikendatakse erandit, mis on tehtud nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses teatavates Itaalia territoriaalvetes väikese plankmudila (Aphia minuta) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel

104

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2408, 18. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

108

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2409, 18. detsember 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud Ameerika Ühendriikidest pärit kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

110

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2410, 18. detsember 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2077 alusel Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiini jaoks avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

112

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2411, 18. detsember 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

114

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2412, 18. detsember 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 442/2009 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2016 kehtestatud kogustele

116

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/2413, 9. detsember 2015, millega pikendatakse Afganistanis läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhi volitusi (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2414, 17. detsember 2015, mis käsitleb ühtlustatud standardi EN 521:2006 „Vedelgaasiseadmete tehniline kirjeldus. Teisaldatavad vedelgaasi aururõhul töötavad vedelgaasitarvitid” viite piiranguga avaldamist Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/142/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9145 all)  ( 1 )

120

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2415, 17. detsember 2015, milles käsitletakse Milano Malpensa, Milano Linate ja Orio al Serio (Bergamo) lennujaamade lennuliikluse jaotuse muudetud eeskirjade heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 artiklile 19 (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9177 all)

124

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2416, 17. detsember 2015, millega tunnistatakse teatavad Ameerika Ühendriikide alad vabaks taimekahjustajast Agrilus planipennis Fairmaire (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9185 all)

128

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2417, 17. detsember 2015, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9191 all)

143

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/2418, 18. detsember 2015, millega muudetakse otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

148

 

 

SOOVITUSED

 

*

Soovitus (EL) 2015/2419, 16. märts 2015, ELi-Ukraina assotsieerimiskava rakendamise kohta

150

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top