EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 333, 2015 m. gruodžio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 333

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2399 dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

3

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2400 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

10

 

 

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

12

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2401 dėl Europos politinių partijų ir fondų registro turinio ir veikimo

50

 

*

2015 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2402, kuriuo, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES, peržiūrimos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitos vertės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/877/ES

54

 

*

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti ( 1 )

62

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2404 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2015 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1801

73

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2405, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės žemės ūkio produktų Sąjungos tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

89

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2406, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 )

97

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2407, kuriuo pratęsiamas nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 nuostatų dėl minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų, taikomų laivų gaubiamaisiais tinklais žvejojant afijas (Aphia minuta) tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse, nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas

104

 

 

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2408, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

108

 

 

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2409, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

110

 

 

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2410, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2077 leistas naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifines kvotas

112

 

 

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2411, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leistas naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, tarifines kvotas

114

 

 

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2412, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2016 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 442/2009 leistas naudoti tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje

116

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 9 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/2413, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovo įgaliojimų terminas (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2414 dėl darniojo standarto EN 521:2006 „Suskystintas naftos dujas naudojančių prietaisų techniniai reikalavimai. Nešiojamieji prietaisai, naudojantys suskystintų naftos dujų baliono slėgio garus“ nuorodinio žymens riboto skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2415 dėl iš dalies pakeistų oro eismo paskirstymo Milano Malpensos, Milano Linatės ir Bergamo Orio al Serijaus oro uostuose taisyklių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 19 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9177)

124

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2416, kuriuo tam tikros Jungtinių Amerikos Valstijų vietovės pripažįstamos neužkrėstomis vabalais Agrilus planipennis (Fairmaire) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9185)

128

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2417, kuriuo dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9191)

143

 

*

2015 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/2418, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo

148

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2015 m. kovo 16 d. Rekomendacija (ES) 2015/2419 dėl ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo

150

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top