Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:333:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 333, 19. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 333

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
19. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2399, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

3

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2400, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

10

 

 

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirja

12

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU, Euratom) 2015/2401, annettu 2 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisterin sisällöstä ja toiminnasta

50

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2402, annettu 12 päivänä lokakuuta 2015, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen tarkistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukaisesti ja komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/877/EU kumoamisesta

54

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi ( 1 )

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2404, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin muiden kantojen edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1801 muuttamisesta

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2405, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

89

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2406, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 1 osalta ( 1 )

97

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2407, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, kuultotokkoa (Aphia minuta) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Italian aluevesillä kalastettaessa sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen jatkamisesta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006

104

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2408, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

108

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2409, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) 536/2007 Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatussa tariffikiintiössä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

110

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2410, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

112

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2411, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 Israelista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

114

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2412, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) 442/2009 sianliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

116

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/2413, annettu 9 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL Afganistan) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUPOL Afganistan/2/2015)

118

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2414, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, yhdenmukaistetun standardin EN 521:2006 ”Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset kaasun höyrynpaineella toimiville kannettaville kaasulaitteille” viitetietojen julkaisemisesta varauksin Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/142/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2415, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, muutettujen liikenteenjakamissääntöjen hyväksymisestä Milanon Malpensan, Milanon Linaten ja Orio al Serion (Bergamo) lentoasemien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 19 artiklan nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9177)

124

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2416, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen Amerikan yhdysvaltojen alueiden tunnustamisesta vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9185)

128

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2417, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/789 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9191)

143

 

*

Komission päätös (EU) 2015/2418, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta tehdyn päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta

148

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Suositus (EU) 2015/2419, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2015, EU–Ukraina-assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta

150

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top