EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1060

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1060 оd 30. svibnja 2023. o usklađenoj normi o metodama ispitivanja i zahtjevima kojima se dokazuje da plastične kapice i poklopci ostaju pričvršćeni na posudi za napitke, izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2023/3395

OJ L 142, 1.6.2023, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1060/oj

1.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 142/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/1060

оd 30. svibnja 2023.

o usklađenoj normi o metodama ispitivanja i zahtjevima kojima se dokazuje da plastične kapice i poklopci ostaju pričvršćeni na posudi za napitke, izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 4. Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća (2) plastični proizvodi za jednokratnu uporabu iz članka 6. stavka 1. te direktive koji su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije smatraju se sukladnima sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1. te direktive koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije C(2020) 7244 (3) Komisija je Europskom odboru za normizaciju (CEN) podnijela zahtjev za izradu nove usklađene norme o određenim plastičnim posudama za napitke za jednokratnu uporabu zapremnine do tri litre koje imaju plastične kapice i poklopce za potrebe članka 6. stavka 1. Direktive (EU) 2019/904.

(3)

CEN je na temelju zahtjeva iz Provedbene odluke C(2020) 7244 izradio novu usklađenu normu EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Komisija je zajedno s CEN-om ocijenila je li norma koju je izradio CEN u skladu sa zahtjevom iz Provedbene odluke C(2020) 7244.

(5)

Usklađena norma EN 17665:2022+A1:2023 ispunjava zahtjeve koje nastoji obuhvatiti i koji su utvrđeni u Direktivi (EU) 2019/904. Stoga je primjereno objaviti upućivanje na tu normu u Službenom listu Europske unije.

(6)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanje na usklađenu normu „EN 17665:2022+A1:2023, Ambalaža – Metode ispitivanja i zahtjevi kojima se dokazuje da plastične kapice i poklopci ostaju pričvršćeni na posudi za napitke” izrađenu za potrebe Direktive (EU) 2019/904 objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. svibnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (SL L 155, 12.6.2019., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije C(2020) 7244 od 27. listopada 2020. o zahtjevu za normizaciju upućenom Europskom odboru za normizaciju u pogledu određenih plastičnih posuda za napitke za jednokratnu uporabu zapremnine do tri litre koje imaju plastične kapice i poklopce za potrebe Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća.


Top