EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:142:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 142, 1 Meitheamh 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 142

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
1 Meitheamh 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2023/1056 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2023 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

1

 

*

Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

3

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1057 ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2023 maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte

11

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1058 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2023 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha a bhaineann le Ceanada, leis an Ríocht Aontaithe agus leis na Stáit Aontaithe ar na liostaí de thríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus ó éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

15

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2023/1059 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe um Chomhordú Slándála Sóisialta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir a n tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le hinstitiúid airgeadais a ainmniú chun bheith mar thagairt chun an ráta úis le haghaidh íocaíochtaí déanacha agus an ráta malairte le haghaidh comhshó airgeadra a chinneadh chomh maith leis an dáta atá le cur san áireamh chun rátaí comhshó airgeadra a chinneadh

29

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1060 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2023 maidir le caighdeán comhchuibhithe do mhodhanna tástála agus ceanglais chun a léiriú go bhfanann caipíní agus cláir phlaisteacha ceangailte le coimeádáin dí arna ndréachtú chun tacú le Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

34

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1061 ón gCoimisiún an 31 Bealtaine 2023 maidir le bunú liosta de na doiciméid taistil de chuid Chónaidhm na Rúise arna n-eisiúint i réigiúin nó i gcríocha san Úcráin nó do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i réigiúin nó i gcríocha san Úcráin atá faoi fhorghabháil ag Cónaidhm na Rúise nó i gcríocha scarúnaíocha sa tSeoirsia nach bhfuil faoi rialú rialtas na Seoirsia, ar doiciméid iad nach nglactar leo mar dhoiciméid taistil bhailí chun víosa a eisiúint nó chun na teorainneacha seachtracha a thrasnú

36

 

 

Ceartúcháin

 

*

ar Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1684 ón gCoimisiún an 28 Meán Fómhair 2022 maidir leis an gcoibhéis idir an creat rialála le haghaidh contrapháirtithe lárnacha sa Téaváin agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le Tithe Imréitigh Todhchaíochtaí atá faoi mhaoirseacht an Choimisiúin um Maoirseacht Airgeadais (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh IO L 252 an 30 Meán Fómhair 2022 )

40

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún ( IO L 304, 22.11.2011 )

41

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (CBES) 2023/193 ón gComhairle an 30 Eanáir 2023 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 26 I, 30.1.2023 )

42

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/192 ón gComhairle an 30 Eanáir 2023 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 26 I, 30.1.2023 )

43

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle ( IO L 354, 28.12.2013 )

44

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top