EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:142:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 142, 2023. június 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

66. évfolyam
2023. június 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2023/1056 határozata (2023. május 25.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

1

 

*

Megállapodás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1057 végrehajtási rendelete (2023. május 26.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1058 végrehajtási rendelete (2023. május 30.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2023/1059 határozata (2023. május 25.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

29

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1060 végrehajtási határozata (2023. május 30.) az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából, a műanyag kupakok és zárófedelek italtárolón való maradásának igazolását szolgáló vizsgálati módszerekre és követelményekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványról ( 1 )

34

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1061 végrehajtási határozata (2023. május 31.) az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

36

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság felügyelete alá tartozó, határidős ügyletekkel foglalkozó elszámolóházak tekintetében a Tajvanon működő központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretnek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről szóló, 2022. szeptember 28-i (EU) 2022/1684 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 252., 2022.9.30. )

40

 

*

Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 304., 2011.11.22. )

41

 

*

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2023. január 30-ig (KKBP) 2023/193 tanácsi határozathoz ( HL L 26 I., 2023.1.30. )

42

 

*

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2023. január 30-i (EU) 2023/192 tanácsi végrehajtási rendelethez ( HL L 26 I., 2023.1.30. )

43

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top