EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:142:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 142, 1 juni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 142

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
1 juni 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1056 av den 25 maj 2023 om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

1

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1057 av den 26 maj 2023 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1058 av den 30 maj 2023 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1059 av den 25 maj 2023 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den specialiserade kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättats genom avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller utseendet av det finansinstitut som ska användas som referens för att fastställa dröjsmålsräntorna och växelkursen för valutaomräkningar samt fastställandet av den dag som ska gälla för att bestämma kurserna för valutaomräkning

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1060 av den 30 maj 2023 om en harmoniserad standard för testmetoder och krav för att visa att korkar och lock av plast förblir fästa vid dryckesbehållaren som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1061 av den 31 maj 2023 om upprättande av förteckningen över Ryska federationens resehandlingar som utfärdas i, eller till personer som är bosatta i, regioner eller territorier i Ukraina som är ockuperade av Ryska federationen eller i utbrytarterritorier i Georgien som inte kontrolleras av Georgiens regering, och som inte godtas som giltiga resehandlingar för utfärdande av en visering eller passage av de yttre gränserna

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1684 av den 28 september 2022 om likvärdighet mellan regelverket för centrala motparter i Taiwan och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller terminsclearing houses som står under Financial Supervisory Commissions tillsyn ( EUT L 252, 30.9.2022 )

40

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 ( EUT L 304, 22.11.2011 )

41

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2023/193 av den 30 januari 2023 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 26 I, 30.1.2023 )

42

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2023/192 av den 30 januari 2023 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 26 I, 30.1.2023 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top