EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1060

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1060 z dne 30. maja 2023 o harmoniziranem standardu za preskusne metode in zahteve za dokazovanje, da plastični pokrovčki posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov ostanejo pritrjeni na posode med predvideno uporabo (izdelka), pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2023/3395

UL L 142, 1.6.2023, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1060/oj

1.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/34


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1060

z dne 30. maja 2023

o harmoniziranem standardu za preskusne metode in zahteve za dokazovanje, da plastični pokrovčki posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov ostanejo pritrjeni na posode med predvideno uporabo (izdelka), pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(4) Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se za plastične proizvode za enkratno uporabo iz člena 6(1) navedene direktive, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, šteje, da izpolnjujejo zahteve iz člena 6(1) navedene direktive, zajete v navedenih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije C(2020) 7244 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) zahtevala pripravo novega harmoniziranega standarda za nekatere plastične posode za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov, ki imajo plastične pokrovčke, v podporo členu 6(1) Direktive (EU) 2019/904.

(3)

Na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2020) 7244 je CEN pripravil nov harmonizirani standard EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Komisija je skupaj s CEN ocenila, ali je navedeni standard, kot ga je pripravil CEN, skladen z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2020) 7244.

(5)

Harmonizirani standard EN 17665:2022+A1:2023 izpolnjuje zahteve, ki naj bi jih zajemal in ki so določene v Direktivi (EU) 2019/904. Zato je primerno, da se sklic na navedeni standard objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati na datum objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklic na harmonizirani standard „EN 17665:2022+A1:2023, Embalaža – Preskusne metode in zahteve za dokazovanje, da plastični pokrovčki posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov ostanejo pritrjeni na posode med predvideno uporabo (izdelka)“, pripravljen v podporo Direktivi (EU) 2019/904, se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L 155, 12.6.2019, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2020) 7244 z dne 27. oktobra 2020 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo glede nekaterih plastičnih posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov, ki imajo plastične pokrovčke, v podporo Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta.


Top