EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:142:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 142, 2023 m. birželio 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 142

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. birželio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1056 dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu

1

 

*

Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 194) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. gegužės 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1057 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

11

 

*

2023 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1058, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1059 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Specialiajame socialinės apsaugos koordinavimo komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu, dėl finansų įstaigos, pagal kurią nustatoma delspinigių už pavėluotus mokėjimus norma ir valiutoms konvertuoti taikomas keitimo kursas, paskyrimo, ir datos, į kurią atsižvelgiant nustatomi valiutų konvertavimo kursai

29

 

*

2023 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1060 dėl reikalavimų, kad plastikiniai dangteliai ir kamšteliai liktų pritvirtinti prie gėrimų taros, ir tą parodančių bandymo metodų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 įgyvendinimą ( 1 )

34

 

*

2023 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1061 dėl Rusijos Federacijos kelionės dokumentų, išduotų Rusijos Federacijos okupuotuose Ukrainos regionuose ar teritorijose arba atsiskyrusiose Sakartvelo teritorijose, nekontroliuojamose Sakartvelo Vyriausybės, arba juose gyvenantiems asmenims, kurie nepriimami kaip galiojantys kelionės dokumentai vizų išdavimo arba išorės sienų kirtimo tikslais, sąrašo sudarymo

36

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1684 dėl pagrindinėms sandorio šalims – Finansų priežiūros komisijos prižiūrimiems ateities sandorių tarpuskaitos namams – Taivane taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 648/2012 klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys OL L 252, 2022 m. rugsėjo 30 d. )

40

 

*

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, klaidų ištaisymas ( OL L 304, 2011 11 22 )

41

 

*

2023 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimo (BUS) 2023/193, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 26 I, 2023 1 30 )

42

 

*

2023 m. sausio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/192, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 26 I, 2023 1 30 )

43

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top