EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:142:TOC

Službeni list Europske unije, L 142, 1. lipnja 2023.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 142

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
1. lipnja 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2023/1056 od 25. svibnja 2023. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

1

 

*

Sporazum između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1057 оd 26. svibnja 2023. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1058 оd 30. svibnja 2023. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači ( 1 )

15

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2023/1059 od 25. svibnja 2023. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Posebnog odbora za koordinaciju socijalne sigurnosti osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu određivanja financijske institucije čija referentna kamatna stopa služi za određivanje kamatne stope na zakašnjela plaćanja i čiji referentni tečaj služi za određivanje tečaja za konverziju valuta te u pogledu datuma koji se uzima u obzir za određivanje tečaja za konverziju valuta

29

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1060 оd 30. svibnja 2023. o usklađenoj normi o metodama ispitivanja i zahtjevima kojima se dokazuje da plastične kapice i poklopci ostaju pričvršćeni na posudi za napitke, izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1061 оd 31. svibnja 2023. o utvrđivanju popisa putnih isprava Ruske Federacije izdanih u regijama ili na područjima Ukrajine koje je okupirala Ruska Federacija ili odcijepljenim područjima u Gruziji koja nisu pod kontrolom gruzijske vlade ili, osobama s boravištem u tim regijama ili na tim područjima, koje se ne prihvaćaju kao valjane putne isprave za potrebe izdavanja vize ili prelaska vanjskih granica

36

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2022/1684 оd 28. rujna 2022. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Tajvanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klirinških kuća za budućnosnice koje su pod nadzorom Komisije za financijski nadzor (Službeni list Europske unije SL L 252 od 30. rujna 2022 .)

40

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 ( SL L 304, 22.11.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 20 od 26. srpnja 2013.)

41

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2023/193 оd 30. siječnja 2023. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine ( SL L 26 I, 30.1.2023. )

42

 

*

Ispravak Provedbene Uredbe Vijeća (EU) 2023/192 оd 30. siječnja 2023. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine ( SL L 26 I, 30.1.2023. )

43

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top