EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0868

2007/868/EÜ: Nõukogu otsus, 20. detsember 2007 , millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/445/EÜ

ELT L 340, 22.12.2007, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2008; kehtetuks tunnistatud 32008d0583

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/868/oj

22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/100


NÕUKOGU OTSUS,

20. detsember 2007,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/445/EÜ

(2007/868/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks), (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. juunil 2007 vastu otsuse 2007/445/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) (2) artikli 2 lõiget 3 ning kehtestatakse ajakohastatud loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes seda määrust kohaldatakse.

(2)

Kõigile sellistele isikutele, rühmitustele ja üksustele, kelle puhul see oli praktiliselt võimalik, selgitas nõukogu oma põhjendustes, miks nad on kantud otsuses 2007/445/EÜ esitatud loetelusse.

(3)

29. juunil 2007. aasta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatisega (3) teavitas nõukogu otsuses 2007/445/EÜ esitatud loetelusse kantud isikuid, rühmitusi ja üksuseid, et ta on otsustanud nad loetellu alles jätta. Nõukogu teatas samuti asjaomastele isikutele, rühmitustele ja üksustele, et on võimalik taotleda nõukogu põhjendusi nende lisamise kohta loetellu (kui seda ei ole neile juba teatatud).

(4)

Nõukogu vaatas määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 nõude kohaselt täielikult läbi selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse määrust EÜ) nr 2580/2001. Sellega seoses on nõukogu võtnud arvesse asjaomaste isikute poolt nõukogule esitatud märkusi.

(5)

Läbivaatamise tulemusel järeldas nõukogu, et käesoleva otsuse lisas loetletud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) (4) artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses, et pädev asutus võttis nende suhtes vastu otsuse nimetatud ühise seisukoha artikli 1 lõike 4 tähenduses ning et nende suhtes tuleks jätkata määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(6)

Loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001, tuleks vastavalt ajakohastada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõikes 3 esitatud loetelu asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatutud loeteluga.

Artikkel 2

Otsus 2007/445/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70. Määrust on viimati muudetud otsusega 2007/445/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 58).

(2)  ELT L 169, 29.6.2007, lk 58.

(3)  ELT C 144, 29.6.2007, lk 1.

(4)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu

1.   ISIKUD

1.

ABOU, Rabah Naami (teise nimega Naami Hamza, teise nimega Mihoubi Faycal, teise nimega Fellah Ahmed, teise nimega Dafri Rèmi Lahdi), sündinud 1.2.1966 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

2.

ABOUD, Maisi (teise nimega The Swiss Abderrahmane), sündinud 17.10.1964 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

3.

AKHNIKH, Ismail (teise nimega SUHAIB, teise nimega SOHAIB), sündinud 22.10.1982 Amsterdamis (Madalmaad), Madalmaade pass nr NB0322935 – Hofstadgroep'i liige

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (teise nimega ABU OMRAN, teise nimega AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), sündinud 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (teise nimega Halifa Laarbi MOHAMED, teise nimega Abed, teise nimega Abid, teise nimega Abu ISMAIL), sündinud 18.7.1978 Nadoris (Maroko), Hispaania pass nr ESPP278036 – Hofstadgroep'i liige

8.

ARIOUA, Azzedine, sündinud 20.11.1960 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

9.

ARIOUA, Kamel (teise nimega Lamine Kamel), sündinud 18.8.1969 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

10.

ASLI, Mohamed (teise nimega Dahmane Mohamed), sündinud 13.5.1975 Ain Taya’s (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

11.

ASLI, Rabah, sündinud 13.5.1975 Ain Taya’s (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

12.

ATWA, Ali (teise nimega BOUSLIM, Ammar Mansour, teise nimega SALIM, Hassan Rostom), Liibanon, sündinud 1960. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik

13.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (teise nimega Mohammed Fahmi BOURABA, teise nimega Mohamed Fahmi BURADA, teise nimega Abu MOSAB), sündinud 6.12.1981 Al Hoceimas (Maroko) – Hofstadgroep'i liige

14.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep'i liige

15.

DARIB, Noureddine (teise nimega Carreto, teise nimega Zitoun Mourad), sündinud 1.2.1972 Alžeerias – al-Takfiri ja al-Hijra liige

16.

DJABALI, Abderrahmane (teise nimega Touil), sündinud 1.6.1970 Alžeerias – al-Takfiri ja al-Hijra liige

17.

EL FATMI, Nouredine (teise nimega Nouriddin EL FATMI, teise nimega Nouriddine EL FATMI, teise nimega Noureddine EL FATMI, teise nimega Abu AL KA'E KA'E, teise nimega Abu QAE QAE, teise nimega FOUAD, teise nimega FZAD, teise nimega Nabil EL FATMI, teise nimega Ben MOHAMMED, teise nimega Ben Mohand BEN LARBI, teise nimega Ben Driss Muhand IBN LARBI, teise nimega Abu TAHAR, teise nimega EGGIE), sündinud 15.8.1982 Midaris Marokos, Maroko pass nr N829139 – Hofstadgroep'i liige

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (teise nimega AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, teise nimega EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), sündinud 10.7.1965 või 11.7.1965 El Dibabiyas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

19.

EL MORABIT, Mohamed, sündinud 24.1.1981 Al Hoceimas (Maroko), Maroko pass nr K789742 – Hofstadgroep'i liige

20.

ETTOUMI, Youssef (teise nimega Youssef TOUMI), sündinud 20.10.1977 Amsterdamis (Madalmaad), Madalmaade isikutunnistus nr LNB4576246 – Hofstadgroep'i liige

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, sündinud 10.9.1971 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

22.

HAMDI, Ahmed (teise nimega Abu IBRAHIM), sündinud 5.9.1978 Beni Saidis (Maroko), Maroko pass nr K728658 – Hofstadgroep'i liige

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, AHMED, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963 Liibanonis, Liibanoni kodanik

24.

LASSASSI, Saber (teise nimega Mimiche), sündinud 30.11.1970 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, pass nr 488555

26.

MOKTARI, Fateh (teise nimega Ferdi Omar), sündinud 26.12.1974 Hussein Deys (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (teise nimega MUGHNIYAH, Imad Fayiz), sündinud 7.12.1962 Tayr Dibbas, Liibanon, pass nr 432298 (Liibanon) – HIZBOLLAH' kõrgem luureohvitser

28.

NOUARA, Farid, sündinud 25.11.1973 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

29.

RESSOUS, Hoari (teise nimega Hallasa Farid), sündinud 11.9.1968 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

30.

SEDKAOUI, Noureddine (teise nimega Nounou), sündinud 23.6.1963 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

31.

SELMANI, Abdelghani (teise nimega Gano), sündinud 14.6.1974 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

32.

SENOUCI, Sofiane, sündinud 15.4.1971 Hussein Deys (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

33.

SISON, Jose Maria (teise nimega Armando Liwanag, teise nimega Joma), sündinud 8.2.1939 Cabugaos (Filipiini Vabariik) Filipiinide Kommunistliku Partei, sealhulgas NPA (New People's Army) juht

34.

TINGUALI, Mohammed (teise nimega Mouh di Kouba), sündinud 21.4.1964 Blidas (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

35.

WALTERS, Jason (teise nimega Abdullah, teise nimega David), sündinud 6.3.1985 Amersfoortis (Madalmaad), Madalmaade pass nr NE8146378 – Hofstadgroep'i liige

2.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council / Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades / Araabia Revolutsiooniline Brigaad, teise nimega Black September / Must september, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims / Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon)

2.

Al-Aqsa Martyr's Brigade / Al-Aqsa Märtrite Brigaad

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (teise nimega AUM, teise nimega Aum Supreme Truth/ Aum Ülim Tõde, teise nimega Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New Peoples Army – NPA / Uus Rahvaarmee, Filipiinid, seotud isik Sison Jose Maria (teise nimega Armando Liwanag, teise nimega Joma, Filipiinide Kommunistliku Partei, sealhulgas NPA juht)

8.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group / islami rühmitus IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front / Suur Islami Idavõitlejate Rinne)

10.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Quassem)

11.

Hizbul Mujahideen – HM

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development / Püha Maa toetuse ja arengu sihtasutus

14.

International Sikh Youth Federation – ISYF / Rahvusvaheline sikhi noorteliit

15.

Kahane Chai (teise nimega Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force – KZF

17.

Kurdistan Workers' Party – PKK / Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL)

18.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE / Tamili Eelami Vabastustiigrid

19.

Mujahedin-e Khalq Organisation – MEK või MKO, välja arvatud National Council of Resistance of Iran – NCRI / Iraani Rahvuslik Vastupanuliikumise Nõukogu, (teise nimega The National Liberation Army of Iran – NLA / Iraani Rahvuslik Vabastusarmee, MEK-i militaarne haru, teise nimega the People's Mujahidin of Iran – PMOI, teise nimega Muslim Iranian Student's Society / Iraani Moslemiüliõpilaste Ühendus)

20.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army / Rahvuslik Vabastusarmee)

21.

Palestine Liberation Front – PLF / Palestiina Vabastusrinne

22.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ / Palestiina Islami Džihaad

23.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP / Palestiina Vabastamise Rahvarinne

24.

Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (teise nimega PFLP-General Command)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia / Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud)

26.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army / Front / Party / Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei)

27.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path / Särav Tee)

28.

Stichting Al Aqsa (teise nimega Stichting Al Aqsa Nederland, teise nimega Al Aqsa Nederland)

29.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcons, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks / Kurdistani Vabastuspistrikud)

30.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (United Self-Defense Forces / Group of Col


Top