EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 340, 22 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 340

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
22 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG, Euratom) nr. 1558/2007 van de Raad van 17 december 2007 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2007 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1559/2007 van de Raad van 17 december 2007 tot vaststelling van een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1560/2007 van de Raad van 17 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2004 wat betreft de datum van invoering van de elektronische identificatie van schapen en geiten

25

 

 

Verordening (EG) nr. 1561/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

27

 

 

Verordening (EG) nr. 1562/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 januari 2008

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1563/2007 van de Commissie van 21 december 2007 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor de invoer van schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2008

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1564/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 979/2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor varkensvlees van oorsprong uit Canada

36

 

*

Verordening (EG) nr. 1565/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

37

 

*

Verordening (EG) nr. 1566/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1567/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van de kwantitatieve grens voor de uitvoer van buiten het quotum geproduceerde isoglucose tot het einde van het verkoopseizoen 2007/2008

58

 

*

Verordening (EG) nr. 1568/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 951/2006, wat betreft uitvoerrestituties voor bepaalde soorten suiker die worden gebruikt in sommige verwerkte producten op basis van groenten en fruit

62

 

*

Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van 21 december 2007 waarbij ter uitvoering van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden toegepast

66

 

*

Verordening (EG) nr. 1570/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling, voor het visseizoen 2008, van de ophoudprijzen en de verkoopprijzen van de Gemeenschap voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten

69

 

*

Verordening (EG) nr. 1571/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van de communautaire verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2008

77

 

*

Verordening (EG) nr. 1572/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2008

79

 

*

Verordening (EG) nr. 1573/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2008

83

 

*

Verordening (EG) nr. 1574/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2008

85

 

*

Verordening (EG) nr. 1575/2007 van de Commissie van 21 december 2007 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2008 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot

86

 

*

Verordening (EG) nr. 1576/2007 Van de commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 92/2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten (1)

89

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/866/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 6 december 2007 tot wijziging van deel 1 van het Schengen-raadplegingsnetwerk (Technische specificaties)

92

 

 

2007/867/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

95

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

96

 

 

2007/868/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2007/445/EG

100

 

 

Commissie

 

 

2007/869/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/692/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6693)  (1)

104

 

 

2007/870/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 tot goedkeuring van de programma’s voor 2008 voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en het uitvoeren van noodvaccinatie tegen klassieke varkenspest bij wilde en op bedrijven gehouden varkens in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6699)

105

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2007/871/GBVB

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/871/GBVB van de Raad van 20 december 2007 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/448/GBVB

109

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top