EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0868

2007/868/EB: 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2007/445/EB

OL L 340, 2007 12 22, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2008; panaikino 32008d0583

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/868/oj

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/100


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2007/445/EB

(2007/868/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2007/445/EB, įgyvendinantį Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį (2), ir nustatantį asmenų ir subjektų, kuriems taikomas tas reglamentas, atnaujintą sąrašą.

(2)

Taryba pateikė motyvų pareiškimus visiems asmenims, grupėms ir subjektams, tais atvejais, kai tai buvo praktiškai įmanoma, paaiškinančius priežastis, kodėl jie buvo įtraukti į Sprendimo 2007/445/EB sąrašą.

(3)

2007 m. birželio 29 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (3) Taryba informavo Sprendimo 2007/445/EB sąraše išvardytus asmenis, grupes ir subjektus, kad ji nusprendė palikti juos tame sąraše. Taryba taip pat informavo atitinkamus asmenis, grupes ir subjektus apie galimybę prašyti Tarybą pateikti motyvų, dėl kurių jie buvo įtraukti į sąrašą, pareiškimą (jei jiems tai dar nebuvo pranešta).

(4)

Taryba atliko asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašo išsamią peržiūrą, privalomą pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį. Tai darydama ji atsižvelgė į atitinkamų asmenų pastabas, pateiktas Tarybai.

(5)

Atlikusi peržiūrą, Taryba padarė išvadą, kad šio sprendimo priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (4) 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kad kompetentinga institucija dėl jų yra priėmusi sprendimą, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje, ir kad jiems ir toliau turėtų būti taikomos specialios ribojančios priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2580/2001.

(6)

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnio 3 dalyje pateiktas sąrašas pakeičiamas priede pateikiamu sąrašu.

2 straipsnis

Sprendimas 2007/445/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. NUNES CORREIA


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/445/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 58).

(2)  OL L 169, 2007 6 29, p. 58.

(3)  OL C 144, 2007 6 29, p. 1.

(4)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytas asmenų, grupių ir subjektų sąrašas

1.   ASMENYS

1.

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

2.

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

3.

AKHNIKH, Ismail (dar žinomas kaip SUHAIB; dar žinomas kaip SOHAIB), gimęs 1982 10 22, Amsterdame (Nyderlandai), paso (išduotas Nyderlandų Karalystės) Nr. NB0322935 – Hofstadgroep grupuotės narys

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26 Qatif-Bab al Shamal (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarut (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (dar žinomas kaip Halifi Laarbi MOHAMED; dar žinomas kaip Abed; dar žinomas kaip Abid; dar žinomas kaip Abu ISMAIL), gimęs 1978 7 18 Nadoras (Marokas), paso (išduotas Ispanijos Karalystės) Nr. ESPP278036 – Hofstadgroep grupuotės narys

8.

ARIOUA, Azzedine, gimęs 1960 11 20 Costantine (Alžyras) (Al-Takfir ir al-Hijra narys)

9.

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18 Costantine (Alžyras) –Al-Takfir ir al-Hijra narys

10.

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

11.

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

12.

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane; Libano pilietis

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (dar žinomas kaip Mohammed Fahmi BOURABA; dar žinomas kaip Mohammed Fahmi BURADA; dar žinomas kaip Abu MOSAB), gimęs 1981 12 6 Al Hoseima (Marokas) – Hofstadgroep grupuotės narys

14.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai) – Hofstadgroep grupuotės narys

15.

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

16.

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre – al-Takfir ir al-Hijra narys

17.

EL FATMI, Nouredine (dar žinomas kaip Nouriddin EL FATMI; dar žinomas kaip Nouriddine EL FATMI, dar žinomas kaip Noureddine EL FATMI, dar žinomas kaip Abu AL KA'E KA'E; dar žinomas kaip Abu QAE QAE; dar žinomas kaip FOUAD; dar žinomas kaip FZAD; dar žinomas kaip Nabil EL FATMI; dar žinomas kaip Ben MOHAMMED; dar žinomas kaip Ben Mohand BEN LARBI; dar žinomas kaip Ben Driss Muhand IBN LARBI; dar žinomas kaip Abu TAHAR; dar žinomas kaip EGGIE), gimęs 1982 8 15 Midaras (Marokas), paso (išduotas Maroko Karalystės) Nr. N829139 – Hofstadgroep grupuotės narys

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11 El Dibabiya (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis

19.

EL MORABIT, Mohamed, gimęs 1981 1 24 Al Hoseima (Marokas), paso (išduotas Maroko Karalystės) Nr. K789742 – Hofstadgroep grupuotės narys

20.

ETTOUMI, Youssef (dar žinomas kaip Youssef TOUMI), gimęs 1977 10 20 Amsterdame (Nyderlandai), tapatybės kortelės (išduota Nyderlandų Karalystės) Nr. LNB4576246 – Hofstadgroep grupuotės narys

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

22.

HAMDI, Ahmed (dar žinomas kaip Abu IBRAHIM), gimęs 1978 9 5 Beni Saidas (Marokas), paso (išduotas Maroko Karalystės) Nr. K728658 – Hofstadgroep grupuotės narys

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, AHMED; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

24.

LASSASSI, Saber (dar žinomas kaip Mimiche), gimęs 1970 11 30 Constantine (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

26.

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26 Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (dar žinomas kaip MUGHNIYAH, Imad Fayiz), HIZBALLAH vyresnysis žvalgybos karininkas, gimęs 1962 12 7 Tayr Dibba, Libanas, paso Nr. 432298 (Libanas)

28.

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

29.

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

30.

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

31.

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

32.

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15 Hussein Dey (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

33.

SISON, Jose Maria (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma), gimęs 1939 2 8 Cabugao (Filipinai) – asmuo, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA

34.

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21 Blida (Alžyras) – al-Takfir ir al-Hijra narys

35.

WALTERS, Jason Theodore James (dar žinomas kaip Abdullah; dar žinomas kaip David), gimęs 1985 3 6 Amersforte (Nyderlandai), paso (išduotas Nyderlandų Karalystės) Nr. NE8146378 – Hofstadgroep grupuotės narys

2.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

Abu Nidal organizacija – ANO (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba; dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados; dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“; dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2.

Al-Aqsa kankinių brigada

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ir Al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM; dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa; dar žinoma kaip Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją – NTA, Filipinuose, susijusią su Sison Jose Maria (dar žinomas kaip Armando Liwanag; dar žinomas kaip Joma; asmuo, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (dar žinoma kaip Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamo grupė – IG)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C – (Didysis islamo rytų karių frontas)

10.

Hamas, įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem

11.

Hizbul Mujahideen – HM

12.

Hofstadgroep grupuotė

13.

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

14.

Tarptautinė sikų jaunimo federacija – TSJF

15.

Kahane Chai (dar žinoma kaip „Kach“)

16.

Khalistano Zindabad pajėgos – KZF

17.

Kurdistano darbininkų partija – PKK, (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

18.

Tamil Elamo išlaisvinimo tigrai – TEIT

19.

Mujahedin-e Khalq organizacija – MEK arba MKO, neįskaitant „Nacionalinės Irano pasipriešinimo tarybos“ – NIPT (dar žinoma kaip Nacionalinė Irano išlaisvinimo armija – NLA, MEK karinis sparnas), dar žinoma kaip Irano liaudies Mujahidin – ILM, dar žinoma kaip Musulmonų iraniečių studentų bendruomenė)

20.

Ejército de Liberación Nacional (Nacionalinė išlaisvinimo armija)

21.

Palestinos išlaisvinimo frontas – PIF

22.

Palestinos islamo Jihad – PIJ

23.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas – PILF

24.

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos)

26.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė); dar žinoma kaip Dev Sol) (Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija)

27.

Sendero Luminoso (SL) (Šviečiantis kelias)

28.

Stichting Al Aqsa (dar žinoma kaip Stichting Al Aqsa Nederland; dar žinoma kaip Al Aqsa Nederland)

29.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan grupuotė – TAK (dar žinoma kaip Kurdistano laisvės sakalai; dar žinoma kaip Kurdistano laisvės vanagai)

30.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė)


Top