EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0868

2007/868/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 20. decembris ), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/445/EK

OV L 340, 22.12.2007, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2008; Atcelts ar 32008d0583

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/868/oj

22.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/100


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/445/EK

(2007/868/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 28. jūnijā pieņēma Lēmumu 2007/445/EK, ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (2), un izveido to personu un organizāciju atjauninātu sarakstu, uz ko attiecas minētā regula.

(2)

Padome praktisko iespēju robežās katrai personai, grupai un organizācijai ir sniegusi pamatojumu, paskaidrojot iemeslus, kāpēc attiecīgās personas, grupas un organizācijas ir uzskaitītas Lēmumā 2007/445/EK.

(3)

Publicējot paziņojumu 2007. gada 29. jūnijaEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3), Padome informēja personas, grupas un organizācijas, kuras ir uzskaitītas Lēmumā 2007/445/EK, ka tā nolēmusi arī turpmāk atstāt tās sarakstā. Padome paziņoja personām, grupām un organizācijām arī par to, ka bija iespējams pieprasīt Padomes pamatojumu iemesliem, kādēļ tās ietvertas sarakstā (ja tas vēl nebija tām paziņots).

(4)

Padome pilnībā pārskatīja to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemērojama Regula (EK) Nr. 2580/2001, kā prasīts minētās regulas 2. panta 3. punktā. Šajā sakarā Padome ņēma vērā komentārus, kurus bija iesniegušas attiecīgās personas.

(5)

Pēc minētās pārskatīšanas Padome secināja, ka šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas, grupas un organizācijas ir bijušas iesaistītas terora aktos nozīmē, kas paredzēta 1. panta 2. un 3. punktā Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (4), ka attiecībā uz tām lēmumu ir pieņēmusi kompetenta iestāde minētās kopējās nostājas 1. panta 4. punkta nozīmē un ka tādēļ uz tām būtu jāturpina attiecināt īpašus ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 2580/2001.

(6)

Attiecīgi būtu jāatjaunina to personu, grupu un organizāciju saraksts, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā paredzēto sarakstu aizstāj ar sarakstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2007/445/EK.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/445/EK (OV L 169, 29.6.2007., 58. lpp.).

(2)  OV L 169, 29.6.2007., 58. lpp.

(3)  OV C 144, 29.6.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.


PIELIKUMS

To personu, grupu un vienību saraksts, kas minētas 1. pantā

1.   PERSONAS

1.

ABOU, Rabah Naami (pazīstams arī kā Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fiellah Ahmed Dafri Rèmi Lahdi), dzimis 1.2.1966. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

2.

ABOUD, Maisi (pazīstams arī kā Šveices Abderrahmane), dzimis 17.10.1964. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

3.

AKHNIKH, Ismail (pazīstams arī kā SUHAIB, SOHAIB), dzimis 22.10.1982. Amsterdamā (Nīderlande), pase (Nīderlandes) Nr. NB0322935, ‘Hofstadgroep’ loceklis

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pazīstams arī kā Abu Omran, Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), dzimis 26.6.1967. Qatif-Bab al Shamal (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis

5.

AL – NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966. Tarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (pazīstams arī kā Halifa Laarbi MOHAMED, Abed, Abid, Abu ISMAIL), dzimis 18.7.1978. Nadorā (Maroka), pase (Spānijas) Nr. ESPP278036 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

8.

ARIOUA, Azzedine, dzimis 20.11.1960. Konstantīnā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

9.

ARIOUA, Kamel (pazīstams arī kā Lamine Kamel), dzimis 18.8.1969. Konstantīnā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

10.

ASLI, Mohamed (pazīstams arī kā Dahmane Mohamed), dzimis 13.5.1975. Ain Taya (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

11.

ASLI, Rabah, dzimis 13.5.1975. Ain Taya (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

12.

ATWA, Ali (pazīstams arī kā BOUSLIM, Ammar Mansour, SALIM, Hassan Rostom), libānietis, dzimis 1960. gadā Libānā, Libānas pilsonis

13.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (pazīstams arī kā Mohammed Fahmi BOURABA, Mohammed Fahmi BURADA, Abu MOSAB), dzimis 6.12.1981. Alhoseimā (Maroka) - ‘Hofstadgroep’ loceklis

14.

BOUYERI, Mohammed (pazīstams arī kā Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande) - ‘Hofstadgroep’ loceklis

15.

DARIB, Noureddine (pazīstams arī kā Carreto, Zitoun Mourad), dzimis 1.2.1972. Alžīrijā - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

16.

DJABALI, Abderrahmane (pazīstams arī kā Touil), dzimis 1.6.1970. Alžīrijā - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

17.

EL FATMI, Nouredine (pazīstams arī kā Nouriddin EL FATMI, Nouriddine EL FATMI, Noureddine EL FATIMI, Abu Al KA'E KA'E, Abu QAE QAE, FOUAD, FZAD, Nabil EL FATMI, Ben MOHAMMED, Ben Mohand BEN LARBI, Ben Driss Muhand IBN LARBI, Abu TAHAR, EGGIE), dzimis 15.8.1982. Midarā (Maroka), pase (Marokas) Nr. N829139 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

18.

EL – HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pazīstams arī kā AL – HOURI, Ali Saed Bin Ali, EL – HOURI, Ali Saed Bin Ali), dzimis 10.7.1965. vai 11.7.1965. El Dibabiya (Saūda Arābija) Saūda Arābijas pilsonis

19.

EL MORABIT, Mohamed, dzimis 24.1.1981. Alhoseimā (Maroka), pase (Marokas) Nr. K789742 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

20.

ETTOUMI, Youssef (pazīstams arī kā Youssef TOUMI), dzimis 20.10.1977. Amsterdamā (Nīderlande), identitātes karte (Nīderlandes) Nr. LNB4576246 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, dzimis 10.9.1971. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al-Takfir’ un ‘al-Hijra’ loceklis

22.

HAMDI, Ahmed (pazīstams arī kā Abu IBRAHIM), dzimis 5.9.1978. Benisaidā (Maroka), pase (Marokas) Nr. K728658 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

23.

IZZ – AL – DIN, Hasan (pazīstams arī kā GARBAYA, AHMED, SA – ID, SALWWAN, Samir), libānietis, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis

24.

LASSASSI, Saber (pazīstams arī kā Mimiche), dzimis 30.11.1970. Konstantīnā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pazīstams arī kā ALI, Salem, BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, HENIN, Ashraf Refaat Nabith, WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Pakistānā, pase Nr. 488555

26.

MOKTARI, Fateh, (pazīstams arī kā Ferdi Omar), dzimis 26.12.1974. Huseindejā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pazīstams arī kā MUGHNIYAH, Imad Fayiz), dzimis 7.12.1962. Tayr Dibba (Libāna), pase Nr. 432298 (Libāna) - organizācijas ‘HIZBALLAH’ augsta ranga izlūkošanas virsnieks

28.

NOUARA, Farid, dzimis 25.11.1973. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

29.

RESSOUS, Hoari (pazīstams arī kā Hallasa Farid), dzimis 11.9.1968. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

30.

SEDKAOUI, Noureddine (pazīstams arī kā Nounou), dzimis 23.6.1963. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

31.

SELMANI, Abdelghani (pazīstams arī kā Gano), dzimis 14.6.1974. Alžīrā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

32.

SENOUCI, Sofiane, dzimis 15.4.1971. Huseindejā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

33.

SISON, Jose Maria (pazīstams arī kā Armando Liwanag, Joma), dzimis 8.2.1939. Kabugao (Filipīnas) - atbildīgais par ‘Filipīnu Komunistisko partiju’, tostarp ‘NPA

34.

TINGUALI, Mohammed (pazīstams arī kā Mouh di Kouba), dzimis 21.4.1964. Blidā (Alžīrija) - ‘al – Takfir’ un ‘al – Hijra’ loceklis

35.

WALTERS, Jason Theodore James (pazīstams arī kā Abdullah, David), dzimis 6.3.1985. Amersfortā (Nīderlande), pase (Nīderlandes) Nr. NE8146378 - ‘Hofstadgroep’ loceklis

2.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal organizācija’ - ‘ANO’ (pazīstama arī kā ‘Fatah Revolucionārā padome’, ‘Arābu Revolucionārās brigādes’, ‘Melnais Septembris’, ‘Musulmaņu sociālistu revolucionāra organizācija’)

2.

Al-Aqsa mocekļu brigāde’

3.

Al-Aqsa e.V.’

4.

Al – Takfir’ un ‘Al – Hijra

5.

Aum Shinrikyo’ (pazīstama arī kā ‘AUM’, ‘Aum Augstākā patiesība’, ‘Aleph’)

6.

Babbar Khalsa

7.

‘Filipīnu Komunistiskā partija’, tostarp ‘Jaunā tautas armija’ - ‘NPA’, Filipīnas, saistīta ar Sison, Jose Maria (pazīstams arī kā Armando Liwanag, Joma, atbildīgais par ‘Filipīnu Komunistisko partiju’, tostarp ‘NPA’)

8.

Gama'a al – Islamiyya’ (pazīstama arī kā ‘Al – Gama'a al – Islamiyya’_(‘Islāma grupa’ - ‘IG’)

9.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi’ – ‘IBDA-C’ (‘Lielā Islāma Austrumu cīnītāju fronte’

10.

Hamas’, tostarp ‘Hamas – Izz al – Din al – Qassem

11.

Hizbul Mujahideen’ - ‘HM

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development

14.

International Sikh Youth Federation’ - ‘ISYF

15.

Kahane Chai’ (pazīstama arī kā ‘Kach’)

16.

Khalistan Zindabad Force’ - ‘KZF

17.

Kurdistan Workers' Party’‘PKK’ (pazīstama arī kā ‘KADEK’, ‘KONGRA-GEL’)

18.

Liberation Tigers of Tamil Eelam’ - ‘LTTE

19.

Mujahedin-e Khalq organizācija’ - ‘MEK’ vai ‘MKO’, bez ‘Irānas Nacionālās Pretošanās Padomes’ - ‘NCRI’ (pazīstama arī kā ‘Irānas Nacionālā atbrīvošanās armija’ - ‘NLA’ (‘MEK’ karojošais spārns), ‘Irānas Tautas Mujahidin’ - ‘PMOI’, ‘Irāņu studentu musulmaņu biedrība’)

20.

Ejército de Liberación Nacional’ (‘Nacionālā atbrīvošanās armija’)

21.

‘Palestīnas Atbrīvošanās fronte’ - ‘PLF

22.

Palestīniešu Islāma Jihad’– ‘PIJ

23.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte’ – ‘PFLP

24.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte - virsvadība’ (pazīstama arī kā ‘PFLP – virsvadība’)

25.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia’ – ‘FARC’ (‘Kolumbijas revolucionārie armijas spēki’)

26.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi’ – ‘DHKP/C’, (pazīstama arī kā ‘Devrimci Sol’ (‘Revolucionāri kreisie’), ‘Dev Sol’) (‘Revolucionārā Tautas atbrīvošanās armija/fronte/partija’)

27.

Sendero Luminoso’ – ‘SL’ (‘Mirdzošā taka’)

28.

Stichting Al Aqsa’ (pazīstama arī kā ‘Stichting Al Aqsa Nederland’, ‘Al Aqsa Nederland’)

29.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan’ - ‘TAK’ (pazīstama arī kā ‘Kurdistan Freedom Falcons’, ‘Kurdistan Freedom Hawks’)

30.

Autodefensas Unidas de Colombia’ - ‘AUC’ (‘Kolumbijas Apvienotie pašaizstāvēšanās spēki/grupa’)


Top