EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Uradni list Evropske unije, L 340, 22. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 340

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
22. december 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1558/2007 z dne 17. decembra 2007 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2007

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1559/2007 z dne 17. decembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju in spremembah Uredbe (ES) št. 520/2007

8

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1560/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 21/2004 glede datuma uvedbe elektronske identifikacije za ovce in koze

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1561/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1562/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2008

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1563/2007 z dne 21. decembra 2007 o odprtju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti za leto 2008 za ovce, koze, ovčje in kozje meso

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1564/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 979/2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za prašičje meso s poreklom iz Kanade

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1565/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

37

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1566/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem zapisovanju in poročanju podatkov o ribolovnih dejavnostih ter daljinskem zaznavanju

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1567/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze do konca tržnega leta 2007/2008

58

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1568/2007 z dne 21. december 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2006 v zvezi z izvoznimi nadomestili za nekatere vrste sladkorja, ki se uporabljajo v proizvodih, pridobljenih s predelavo sadja in zelenjave

62

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

66

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1570/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi cen za umik s trga in prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

69

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1571/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2008

77

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1572/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

79

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1573/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2008

83

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1574/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje določenih ribiških proizvodov za ribolovno leto 2008

85

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1575/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi standardnih vrednosti, ki jih je treba uporabiti pri izračunavanju finančnih nadomestil in pripadajočih predplačil, v zvezi z ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga v ribolovnem letu 2008

86

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1576/2007 z dne 21. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 92/2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 glede načinov odstranjevanja oziroma uporabe živalskih stranskih proizvodov (1)

89

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Svet

 

 

2007/866/ES

 

*

Odločba Sveta z dne 6. decembra 2007 o spremembah dela 1 schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXVIII Sporazuma GATT 1994 o spremembi tarifne kvote STO za maslo iz Nove Zelandije, določene v seznamu CXL ES, priloženem GATT 1994

95

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXVIII Sporazuma GATT 1994 o spremembi tarifne kvote Svetovne trgovinske organizacije za maslo iz Nove Zelandije, določene v seznamu CXL ES, priloženem k GATT 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2007 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2007/445/ES

100

 

 

Komisija

 

 

2007/869/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2005/692/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6693)  (1)

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2007 o odobritvi načrtov za leto 2008 za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenja navedenih prašičev in prašičev na gospodarstvih v izrednih situacijah proti navedeni bolezni v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6699)

105

 

 

III   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU

 

 

AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM V POGODBE EU

 

 

2007/871/SZVP

 

*

Skupno stališče Sveta 2007/871/SZVP z dne 20. decembra 2007 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/448/SZVP

109

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top