EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 340, 2007. december 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 22.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1558/2007/EK, Euratom rendelete (2007. december 17.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 1559/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról

8

 

*

A Tanács 1560/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 21/2004/EK rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása bevezetésének időpontja tekintetében történő módosításáról

25

 

 

A Bizottság 1561/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

A Bizottság 1562/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gabonaágazatban 2008. január 1-jetól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 1563/2007/EK rendelete (2007. december 21.) juhra, kecskére, juhhúsra és kecskehúsra vonatkozó 2008. évi közösségi behozatali vámkontingensek megnyitásáról

32

 

*

A Bizottság 1564/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a Kanadából származó sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 979/2007/EK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 1565/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1566/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

46

 

*

A Bizottság 1567/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére a 2007/2008. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

58

 

*

A Bizottság 1568/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukortermékekre vonatkozó export-visszatérítések tekintetében a 951/2006/EK rendelet módosításáról

62

 

*

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

66

 

*

A Bizottság 1570/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

69

 

*

A Bizottság 1571/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

77

 

*

A Bizottság 1572/2007/EK rendelete (2007. december 21.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

79

 

*

A Bizottság 1573/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

83

 

*

A Bizottság 1574/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

85

 

*

A Bizottság 1575/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 2008-ös halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

86

 

*

A Bizottság 1576/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állati melléktermékek ártalmatlanítása és felhasználásai tekintetében történő végrehajtásáról szóló 92/2005/EK rendelet módosításáról (1)

89

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/866/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 6.) a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai előírások)

92

 

 

2007/867/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

95

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról

96

 

 

2007/868/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2007/445/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

100

 

 

Bizottság

 

 

2007/869/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a bizonyos harmadik országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2005/692/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6693. számú dokumentummal történt)  (1)

104

 

 

2007/870/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a Romániában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására valamint e vaddisznók és a gazdaságokban tartott sertések klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló 2008. évi tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6699. számú dokumentummal történt)

105

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2007/871/KKBP

 

*

A Tanács 2007/871/KKBP közös álláspontja (2007. december 20.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről, valamint a 2007/448/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

109

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top