22.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/100


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Deciziei 2007/445/CE

(2007/868/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 28 iunie 2007, Consiliul a adoptat Decizia 2007/445/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (2), prin care se stabilește, de asemenea, o listă actualizată a persoanelor și entităților cărora li se aplică regulamentul respectiv.

(2)

Consiliul a furnizat tuturor persoanelor, grupurilor și entităților, pentru care acest lucru a fost posibil, o expunere a motivelor prin care se motivează includerea acestora pe lista conținută în Decizia 2007/445/CE.

(3)

Prin intermediul unui anunț publicat în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene la 29 iunie 2007 (3), Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse în lista conținută în Decizia 2007/445/CE despre faptul că a decis menținerea lor în lista respectivă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile vizate că aveau posibilitatea de a solicita prezentarea de către Consiliu a motivelor care au determinat includerea lor în listă (în cazul în care acestea nu le fuseseră deja aduse la cunoștință).

(4)

Consiliul a reexaminat integral lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, în conformitate cu obligația ce îi revine în acest sens în temeiul articolului 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv. În acest sens, au fost luate în considerare observațiile care au fost transmise Consiliului de către persoanele vizate.

(5)

În urma acestei reexaminări, Consiliul a concluzionat că persoanele, grupurile și entitățile enumerate în anexa la prezenta decizie au fost implicate în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (4), că o decizie cu privire la acestea a fost adoptată de către o autoritate competentă în înțelesul articolului 1 alineatul (4) din respectiva poziție comună și că acestea ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui actualizată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se înlocuiește cu lista cuprinsă în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia 2007/445/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/445/CE (JO L 169, 29.6.2007, p. 58).

(2)  JO L 169, 29.6.2007, p. 58.

(3)  JO C 144, 29.6.2007, p. 1.

(4)  JO L 344, 28.12.2001, p. 93.


ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

1.   PERSOANE FIZICE:

1.

ABOU, Rabah Naami (cunoscut și sub numele de Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), născut pe 1 februarie 1966 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

2.

ABOUD, Maisi (cunoscut și sub numele de Abderrahmanul Elvețian), născut pe 17 octombrie 1964 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir”și „al-Hijra”

3.

AKHNIKH, Ismail (cunoscut și sub numele de SUHAIB; SOHAIB), născut pe 22 octombrie 1982 la Amsterdam (Olanda), pașaport (olandez) cu nr. NB0322935 - membru al „Hofstadgroep”

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (cunoscut și sub numele de ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), născut pe 26 iunie 1967 la Qatif-Bab al Shamal (Arabia Saudită); cetățean saudit

5.

Al-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită); cetățean saudit

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut pe 16 octombrie 1966 la Tarut (Arabia Saudită); cetățean saudit

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (cunoscut și sub numele de Halifi Laarbi MOHAMED; Abed; Abid; Abu ISMAIL), născut pe 18 iulie 1978 la Nador (Maroc), pașaport (spaniol) cu nr. ESPP278036 - membru al „Hofstadgroep”

8.

ARIOUA, Azzedine, născut pe 20 noiembrie 1960 la Constantine (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

9.

ARIOUA, Kamel (cunoscut și sub numele de Lamine Kamel), născut pe 18 august 1969 la Constantine (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

10.

ASLI, Mohamed (cunsocut și sub numele de Dahmane Mohamed), născut pe 13 mai 1975 la Ain Taya (Algeria) - membru al„al-Takfir”și „al-Hijra”

11.

ASLI, Rabah, născut pe 13 mai 1975 la Ain Taya (ALgeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

12.

ATWA, Ali (cunoscut și sub numele de BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), Liban, născut în 1960 în Liban, cetățean libanez

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (cunsocut și sub numele de Mohammed Fahmi BOURABA; Mohammed Fahmi BURADA; Abu MOSAB), născut pe 6 decembrie 1981 la Al Hoceima (Maroc) - membru al „Hofstadgroep”

14.

BOUYERI, Mohammed (cunoscut și sub numele de Abu ZOBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), născut pe 8 martie 1978 la Amsterdam (Olanda) - membru al „Hofstadgroep”

15.

DARIB, Nourredine (cunoscut și sub numele de Carreto; Zitoun Mourad), născut pe 1 februarie 1972 în Algeria - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

16.

DJABALI, Abderrahmane (cunoscut și sub numele de Touil), născut pe 1 iunie 1970 în Algeria - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

17.

EL FATMI, Nouredine (cunoscut și sub numele de Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI, Noureddine EL FATMI, Abu AL KA'E KA'E; Abu QAE QAE; FOUAD; FZAD; Nabil EL FATMI; Ben MOHAMMED; Ben Mohand BEN LARBI; Ben Driss Muhand IBN LARBI; Abu TAHAR; EGGIE), născut pe 15 august 1982 la Midar (Maroc), pașaport (Maroc) cu nr. N829139 - membru al „Hofstadgroep”

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (cunoscut și sub numele de AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), născut pe 10 iulie 1965 sau 11 iulie 1965 la El Dibabiya (Arabia Saudită), cetățean saudit

19.

EL MORABIT, Mohamed, născut pe 24 ianuarie 1981 la Al Hoceima (Maroc), pașaport (Maroc) cu nr. K789742 - membru al „Hofstadgroep”

20.

ETTOUMI, Youssef (cunoscut și sub numele de Youssef TOUMI), născut pe 20 octombrie 1977 la Amsterdam (Olanda), carte de identitate (Olanda) cu nr. LNB4576246 - membru al „Hofstadgroep”

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, născută pe 10 septembrie 1971 la Alger (Algeria) - membră a „al-Takfir” și „al-Hijra”

22.

HAMDI, Ahmed (cunsocut și sub numele de Abu IBRAHIM), născut pe data de 5 septembrie 1978 la Beni Said (Maroc), pașaport (Maroc) cu nr. K728658 - membru al „Hofstadgroep”

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (cunoscut și sub numele de GARBAYA, Ahmed, SA-ID, SALWWAN, Samir), născut în anul 1963 în Liban, cetățean libanez

24.

LASSASSI, Saber (cunoscut și sub numele de Mimiche), născut pe 30 noiembrie 1970 la Constantine (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (cunoscut și sub numele de ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), născut pe 14 aprilie 1965 sau 1 martie 1964 în Pakistan, pașaport cu nr. 488555

26.

MOKTARI, Fateh (cunoscut și sub numele de Ferdi Omar), născut pe 26 decembrie 1974 la Hussein Dey (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (cunoscut și sub numele de MUGHNIYAH, Imad Fayiz), născut pe 7 decembrie 1962 la Tayr Dibba, (Liban), pașaport (Liban) cu nr. 432298 - ofițer superior în serviciul de informații al „HIZBALLAH”

28.

NOUARA, Farid, născut pe 25 noiembrie 1973 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

29.

RESSOUS, Hoari (cunsocut și sub numele de Hallasa Farid), născut pe 11 septembrie 1968 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

30.

SEDKAOUI, Noureddine (cunoscut și sub numele de Nounou), născut pe 23 iunie 1963 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

31.

SELMANI, Abdelghani (cunoscut și sub numele de Gano), născut pe 14 iunie 1974 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

32.

ENOUCI, Sofiane, născută pe 15 aprilie 1971 la Hussein Dey (Algeria) - membră a „al-Takfir” și„al-Hijra”

33.

SISON, Jose Maria (cunoscut și sub numele de Armando Liwanag, Joma), născut pe 8 februarie 1939 la Cabugao (Filipine) - responsabil de „Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „NPA”

34.

TINGUALI, Mohammed (cunoscut și sub numele de Mouh di Kouba), născut pe 21 aprilie 1964 la Blida (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”

35.

WALTERS, Jason Theodore James (cunoscut și sub numele de Abdullah; David), născut pe 6 martie 1985 la Amersfoort (Olanda), pașaport (Olanda) cu nr. NE8146378 - membru al „Hofstadgroep”

2.   GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Organizația Abu Nidal” – „OAN” cunoscută și sub denumirea de „Consiliul Revoluționar Fatah”, „Brigadele Revoluționare Arabe”, „Septembrie Negru” și „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Al-Takfir” și „Al-Hijra”

5.

„Aum Shinrikyo” cunoscută și sub denumirea de „AUM”, „AUM Adevărul Suprem”, a.k.a. „Aleph”)

6.

„Babbar Khalsa”

7.

„Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” – „NPA” Filipine, care are legături cu Sison Jose Maria (cunoscut și sub numele de Armando Liwanag, Joma, persoana responsabilă de „Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv de „NPA”)

8.

„Gama'a al-Islamiyya” cunoscută și sub denumirea de „Al-Gama'a al- Islamiyya”) („Al-Grupul Islamic” – „IG”)

9.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)

10.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”

12.

„Hofstadgroep”

13.

„Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare”

14.

„Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „ISYF”

15.

„Kahane Chai” („cunoscută și sub denumirea de Kach”)

16.

„Forța Khalistan Zindabad” – „KZF”

17.

„Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – „PKK”, (cunoscut și sub denumirea de „KADEK”, „KONGRA-GEL”)

18.

„Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”

19.

„Mujahedin-e Khalq Organisation” – „MEK” sau „MKO”, cu excluderea „Consiliului Național pentru Rezistență din Iran” – „CNRI” cunoscută și sub denumirea de „cunoscută și sub denumirea de: ” – „ANE” (aripa militantă a „MEK”), „Mujahedinii Poporului din Iran” – „MPI”, „Societatea Studenților Musulmani Iranieni”)

20.

„Ejercito de Liberacion Nacional” („Armata de Eliberare Națională”)

21.

„Frontul pentru Eliberarea Palestinei” – „PLF”

22.

„Jihadul Islamic Palestinian” – „PIJ”

23.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – „PFLP”

24.

„Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – Comandamentul General (cunoscut și sub denumirea de „FPEP – Comandamentul General”)

25.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”)

26.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (cunoscută și sub denumirea de: „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), „Dev Sol”) („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”)

27.

„Sendero Luminoso” – „CL” („Calea Luminoasă”)

28.

„Stichting Al Aqsa” cunoscută și sub denumirea de „Stichting Al Aqsa Nederland”, „Al Aqsa Nederland”)

29.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” cunoscută și sub denumirea de: „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, „Vulturii Eiberării din Kurdistan”)

30.

„Autodefensas Unidas de Colombia” – „AUC” („Forțele Unite/Grupul de Autoapărare din Colombia”)