EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

Komisjoni otsus, 28. jaanuar 1997, millega kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129Euroopa Liidu Teataja L 050 , 20/02/1997 Lk 0028 - 0031


Komisjoni otsus,

28. jaanuar 1997,

millega kehtestatakse pakendimaterjalide identifitseerimissüsteem vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(97/129/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, [1] eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades, et:

identifitseerimissüsteem peab olema vähemalt esimeses etapis vabatahtlik, kuid see tuleb läbi vaadata, et kindlaks teha, kas muuta see järgmistel etappidel kohustuslikuks;

identifitseerimissüsteem vaadatakse korrapäraselt läbi ja vajadusel muudetakse direktiivi 94/62/EÜ artiklis 21 sätestatud korras;

käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/62/EMÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse, millega reguleeritakse kõiki direktiiviga 94/62/EÜ hõlmatud pakendeid, eesmärk on kehtestada identifitseerimissüsteemi aluseks olev numeratsioon ja lühendid, märkides kasutatud pakendimaterjali(de) laadi ja määrates kindlaks materjalid, mille suhtes identifitseerimissüsteemi kohaldatakse.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- vajaduse korral direktiivi 94/62/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisted,

- komposiitpakend: pakend, mis on valmistatud eri materjalidest, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ja millest ühegi puhul ei ületata direktiivi 94/62/EÜ artiklis 21 sätestatud korra kohaselt kehtestatud massiprotsenti. Sama korraga võib kehtestada võimalikud erandid mõnede materjalide jaoks.

Artikkel 3

Identifitseerimissüsteemi nummerdus- ja lühendite süsteem on sätestatud lisades.

Nende kasutamine on vabatahtlik I lisas nimetatud plastmaterjalide, II lisas nimetatud paberi- ja puitkiudplaatmaterjalide, III lisas nimetatud metallide, IV lisas nimetatud puidumaterjalide, V lisas nimetatud tekstiilmaterjalide, VI lisas nimetatud klaasimaterjalide ja VII lisas nimetatud komposiitpakendite osas.

Otsuse, kas kehtestada mõne materjali või materjalide kohustuslik identifitseerimissüsteem, võib vastu võtta direktiivi 94/62/EÜ artiklis 21 sätestatud korras.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. jaanuar 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ritt Bjerregaard

[1] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

--------------------------------------------------

I LISA

Plastide nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühendid | Number |

Polüetüleentereftalaat | PET | 1 |

Suure tihedusega polüetüleen | HDPE | 2 |

Polüvinüülkloriid | PVC | 3 |

Väikese tihedusega polüetüleen | LDPE | 4 |

Polüpropüleen | PP | 5 |

Polüstüreen | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

II LISA

Paberi ja puitkiudplaadi nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühend | Number |

Laineline puitkiudplaat | PAP | 20 |

Sile puitkiudplaat | PAP | 21 |

Paber | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

III LISA

Metallide nummerdus- ja lühendite süsteem

Materjal | Lühend | Number |

Teras | FE | 40 |

Alumiinium | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

IV LISA

Puitmaterjalide nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühend | Number |

Puit | FOR | 50 |

Kork | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

V LISA

Tekstiilmaterjalide nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühend | Number |

Puuvill | TEX | 60 |

Džuut | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

VI LISA

Klaasi nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühend | Number |

Värvitu klaas | GL | 70 |

Roheline klaas | GL | 71 |

Pruun klaas | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

VII LISA

Komposiitpakendite nummerdus- ja lühendite süsteem [1]

Materjal | Lühend | Number |

Paber ja puitkiudplaat/mitmesugused metallid | | 80 |

Paber ja puitkiudplaat/plastid | | 81 |

Paber ja puitkiudplaat/alumiinium | | 82 |

Paber ja puitkiudplaat/valgeplekk | | 83 |

Paber ja puitkiudplaat/plast/alumiinium | | 84 |

Paber ja puitkiudplaat/plast/alumiinium/valgeplekk | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plast/alumiinium | | 90 |

Plast/valgeplekk | | 91 |

Plast/mitmesugused metallid | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Klaas/plast | | 95 |

Klaas/alumiinium | | 96 |

Klaas/valgeplekk | | 97 |

Klaas/mitmesugused metallid | | 98 |

| 99 |

[1] Kasutada ainult suurtähti.

--------------------------------------------------

Top