EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:050:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 50, 20 februari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 50
fyrtionde årgången
20 februari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 293/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet med avseende på två turkiska företag #

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 294/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 295/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 296/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugosjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1464/96

7

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 297/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor #

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 298/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av representativa priser och tilläggsbelopp för import av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 299/97 av den 19 februari 1997 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Tyskland

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 300/97 av den 19 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/97 av den 19 februari 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/97 av den 19 februari 1997 om fastställande av importtullar inom rissektorn

23

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/128/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 27 januari 1997 om tillstånd för Finland att bevilja vissa former av stöd inom sektorerna för trädgårdsodling, blomsterodling och växter (Endast den finska texten är giltig.)

26

  

97/129/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (1)

28

  

97/130/EG:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUT av den 6 februari 1997 om ändring av beslut 97/88/EG om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

32

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top