EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

1997 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas nustatantis pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekųTekstas svarbus EEE.

OL L 50, 1997 2 20, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129Oficialusis leidinys L 050 , 20/02/1997 p. 0028 - 0031


Komisijos Sprendimas

1997 m. sausio 28 d.

nustatantis pakuočių medžiagų identifikavimo sistemą pagal Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(tekstas svarbus EEE)

(97/129/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [1], ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi bent jau pirmajame etape identifikavimo sistema turi būti taikoma pasirinktinai, tačiau reguliariai tikrinama siekiant nustatyti, ar kitame etape ji turi būti privaloma;

kadangi identifikavimo sistema bus periodiškai iš naujo svarstoma ir prireikus pataisoma Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo, taikomo visoms Direktyvoje 94/62/EB nurodytoms pakuotėms, paskirtis — nustatyti numeravimą ir santrumpas, kuriais pagrįsta identifikavimo sistema, nurodant naudojamos(-ų) pakuotės medžiagos(-ų) pobūdį ir patikslinant, kurioms medžiagoms taikoma identifikavimo sistema.

2 straipsnis

Šiame sprendime:

- prireikus taikomi Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje pateikti apibrėžimai,

- sudėtinė pakuotė — tai pakuotė, sudaryta iš įvairių skirtingų medžiagų, kurios viena nuo kitos negali būti atskirtos rankiniu būdu ir kurių kiekvienos svoris neturi viršyti Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnyje procentais nustatyto kiekio. Galimos išimtys kai kurioms medžiagoms gali būti nustatomos vadovaujantis minėta tvarka.

3 straipsnis

Identifikavimo sistemos numeravimas ir santrumpos yra nurodyti prieduose.

Jie yra vartojami pasirinktinai: I priede nurodytam plastikui, II priede nurodytoms medžiagoms iš popieriaus ir kartono, III priede nurodytiems metalams, IV priede nurodytoms medžiagoms, pagamintoms iš medienos, V priede nurodytoms tekstilės medžiagoms, VI priede nurodytoms medžiagoms iš stiklo ir VII priede nurodytoms sudėtinėms pakuotėms.

Sprendimas dėl privalomos identifikavimo sistemos nustatymo bet kuriai medžiagai arba medžiagoms gali būti priimtas Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Ritt Bjerregaard

Komisijos narys

[1] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Plastikų numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Polietileno tereftalatas | PET | 1 |

Didelio tankio polietilenas | HDPE | 2 |

Polivinilo chloridas | PVC | 3 |

Mažo tankio polietilenas | LDPE | 4 |

Polipropilenas | PP | 5 |

Polistirenas | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Popieriaus ir kartono numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Gofruotas kartonas | PAP | 20 |

Negofruotas kartonas | PAP | 21 |

Popierius | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Metalų numeravimo ir santrumpų sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Plienas | FE | 40 |

Aliuminis | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Medienos medžiagų numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Medis | FOR | 50 |

Kamštiena | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Tekstilės medžiagų numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Medvilnė | TEX | 60 |

Džiutas | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

Stiklo numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Bespalvis stiklas | GL | 70 |

Žalias stiklas | GL | 71 |

Rudas stiklas | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

Sudėtinių pakuočių numeravimo ir santrumpų [1] sistema

Medžiaga | Santrumpa | Numeravimas |

Popierius ir kartonas/įvairūs metalai | | 80 |

Popierius ir kartonas/plastikas | | 81 |

Popierius ir kartonas/aliuminis | | 82 |

Popierius ir kartonas/alavuotoji skarda | | 83 |

Popierius ir kartonas/plastikas/aliuminis | | 84 |

Popierius ir kartonas/plastikas/aliuminis/alavuotoji skarda | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plastikas/aliuminis | | 90 |

Plastikas/alavuotoji skarda | | 91 |

Plastikas/įvairūs metalai | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Stiklas/plastikas | | 95 |

Stiklas/aliuminis | | 96 |

Stiklas/alavuotoji skarda | | 97 |

Stiklas/įvairūs metalai | | 98 |

| 99 |

[1] Rašyti tik didžiosiomis raidėmis.

--------------------------------------------------

Top