EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowychTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 50 z 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129Dziennik Urzędowy L 050 , 20/02/1997 P. 0028 - 0031


Decyzja Komisji

z dnia 28 stycznia 1997 r.

ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/129/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [1], w szczególności jej art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

system identyfikacji powinien być dobrowolny, przynajmniej na pierwszym etapie, lecz powinien podlegać rewizji w celu ustalenia, czy należy wprowadzić go na zasadach obowiązkowych w dalszych etapach;

system identyfikacji będzie podlegać okresowemu przeglądowi oraz, o ile to konieczne, zmianom zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy 94/62/WE;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja, obejmująca wszystkie opakowania objęte dyrektywą 94/62/WE, ma na celu ustanowienie numeracji i skrótów, na których opiera się system identyfikacji, wskazujących charakter wykorzystywanego materiału(-ów) opakowaniowego oraz wskazujący, które materiały są objęte systemem identyfikacji.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji:

- tam gdzie to stosowne, stosuje się te same definicje, określone w art. 3 dyrektywy 94/62/WE,

- materiał mieszany: oznacza opakowanie wykonane z różnych materiałów, które nie mogą być oddzielone ręcznie, z których żaden nie przekracza określonego procentu w masie, która zostanie określona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy 94/62/WE. Ewentualne wyjątki dla niektórych materiałów mogą zostać określone zgodnie z tą samą procedurą.

Artykuł 3

Numeracja i skróty w systemie identyfikacji są ustanowione w Załączniku.

Ich używanie jest dobrowolne w przypadku tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku I, papieru i tektury wymienionych w załączniku II, metali wymienionych w załączniku III, materiałów drewnianych wymienionych w załączniku IV, materiałów tekstylnych wymienionych w załączniku V, materiałów szklanych wymienionych w załączniku VI oraz materiałów mieszanych wymienionych w załączniku VII.

Decyzja w sprawie wprowadzenia obowiązkowego systemu identyfikacji w przypadku jakiegokolwiek materiału lub materiałów może być podjęta zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy 94/62/WE.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 1997 r.

W imieniu Komisji

Ritt Bjerregaard

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

System numeracji i skrótów [1] dla tworzyw sztucznych

Materiał | Skrót | Numeracja |

Politereftalan etylenu | PET | 1 |

Polietylen dużej gęstości | HDPE | 2 |

Polichlorek winylu | PVC | 3 |

Polietylen małej gęstości | LDPE | 4 |

Polipropylen | PP | 5 |

Polistyren | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

System numeracji i skrótów [1] dla papieru i tektury

Materiał | Skrót | Numeracja |

Tektura falista | PAP | 20 |

Tektura płaska | PAP | 21 |

Papier | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

System numeracji i skrótów dla metali

Materiał | Skrót | Numeracja |

Stal | FE | 40 |

Aluminium | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

System numeracji i skrótów [1] dla materiałów drewnianych

Materiał | Skrót | Numeracja |

Drewno | FOR | 50 |

Korek | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

System numeracji i skrótów [1] dla materiałów tekstylnych

Materiał | Skrót | Numeracja |

Bawełna | TEX | 60 |

Juta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

System numeracji i skrótów [1] dla materiałów szklanych

Materiał | Skrót | Numeracja |

Szkło bezbarwne | GL | 70 |

Szkło zielone | GL | 71 |

Szkło brązowe | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VII

System numeracji i skrótów [1] dla materiałów mieszanych

Materiał | Skrót | Numeracja |

Papier i tektura/różne metale | | 80 |

Papier i tektura/plastik | | 81 |

Papier i tektura/aluminium | | 82 |

Papier i tektura/blacha | | 83 |

Papier i tektura/plastik/aluminium | | 84 |

Papier i tektura/plastik/aluminium/blacha | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plastik/aluminium | | 90 |

Plastik/blacha | | 91 |

Plastik/różne metale | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Szkło/plastik | | 95 |

Szkło/aluminium | | 96 |

Szkło/blacha | | 97 |

Szkło/różne metale | | 98 |

| 99 |

[1] Należy używać wyłącznie wielkich liter.

--------------------------------------------------

Top