EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1993

L 226

23

 

 

31993D0481

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 iulie 1993 privind modelele de prezentare a programelor naționale prevăzute la articolul 17 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului

3

1993

L 239

10

 

 

31993R2608

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2608/93 al Comisiei din 23 septembrie 1993 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

36

1993

L 268

83

 

 

31993D0552

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 octombrie 1993 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri radioactive, prevăzut de Directiva 92/3/Euratom a Consiliului

40

1993

L 276

16

 

 

31993D0572

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 octombrie 1993 privind introducerea pe piață a unui produs care conține organisme modificate genetic, în temeiul articolului 13 din Directiva 90/220/CEE a Consiliului

54

1993

L 279

42

 

 

31993D0584

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 octombrie 1993 de stabilire a criteriilor pentru procedurile simplificate privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic în temeiul articolului 6 alineatul (5) din Directiva 90/220/CEE a Consiliului

56

1994

L 007

17

 

 

31994D0010

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1993 privind modelul de formular pentru notificarea deciziei de acordare a etichetei ecologice comunitare

58

1994

L 059

1

 

 

31994R0468

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 468/94 al Comisiei din 2 martie 1994 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

61

1994

L 073

1

 

 

31994D0156

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 februarie 1994 de aderare a Comunității la Convenția privind protecția mediului marin din regiunea Mării Baltice (Convenția de la Helsinki din 1974)

63

1994

L 131

3

 

 

31994R1179

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1179/94 al Comisiei din 25 mai 1994 privind prima listă de substanțe prioritare prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului

64

1994

L 161

3

 

 

31994R1488

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei din 28 iunie 1994 de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru populație și mediu prezentate de anumite substanțe existente, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (1)

66

1994

L 168

28

 

 

31994L0031

 

 

 

Directiva 94/31/CE a Consiliului din 27 iunie 1994 de modificare a Directivei 91/689/CEE privind deșeurile periculoase

76

1994

L 184

3

 

 

31994R1771

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1771/94 al Comisiei din 19 iulie 1994 de stabilire a dispozițiilor privind introducerea în Comunitate a pieilor și a bunurilor fabricate din anumite specii de animale sălbatice

77

1994

L 189

84

 

 

31994D0458

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iunie 1994 privind gestionarea administrativă în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

79

1994

L 203

22

 

 

31994D0505

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 1994 de modificare a Deciziei din 18 decembrie 1992 privind introducerea pe piață a produselor conținând OMG-uri, vaccinul viu Nobi-Porvac Aujeszky (gl –, tk–), în temeiul articolului 13 din Directiva 90/220/CEE a Consiliului

81

1994

L 253

29

 

 

31994D0652

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 septembrie 1994 de stabilire a inventarului și de repartizare a sarcinilor care trebuie îndeplinite în cadrul cooperării dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

83

1994

L 255

84

 

 

31994R2381

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2381/94 al Comisiei din 30 septembrie 1994 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

86

1994

L 296

42

 

 

31994D0741

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 octombrie 1994 privind chestionarele pentru rapoartele statelor membre asupra aplicării anumitor directive în sectorul deșeurilor (aplicarea Directivei 91/692/CEE a Consiliului)

90

1994

L 300

14

 

 

31994L0054

 

 

 

Directiva 94/54/CE a Comisiei din 18 noiembrie 1994 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 79/112/CEE a Consiliului

104

1994

L 310

70

 

 

31994D0774

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însoțire standard prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană

106

1995

L 119

9

 

 

31995R1201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1201/95 al Comisiei din 29 mai 1995 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

113

1995

L 119

11

 

 

31995R1202

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1202/95 al Comisiei din 29 mai 1995 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

115

1995

L 186

1

 

 

31995R1935

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1935/95 al Consiliului din 22 iunie 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

117

1995

L 200

1

 

 

31995D0337

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iulie 1995 de modificare a Deciziei 92/446/CEE din 27 iulie 1992 privind chestionarele privind directivele din sectorul apelor (1)

124

1995

L 231

18

 

 

31995R2268

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2268/95 al Comisiei din 27 septembrie 1995 privind a doua listă de substanțe prioritare prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului

158

1996

L 031

25

 

 

31996D0134

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 ianuarie 1996 de modificare a Deciziei 91/448/CEE privind orientările pentru clasificare prevăzute la articolul 4 din Directiva 90/219/CEE a Consiliului privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic (1)

160

1996

L 088

5

 

 

31996L0021

 

 

 

Directiva 96/21/CE a Consiliului din 29 martie 1996 de modificare a Directivei 94/54/CE a Comisiei privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 79/112/CEE a Consiliului

163

1996

L 107

10

 

 

31996D0281

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 aprilie 1996 privind introducerea pe piață a semințelor de soia (Glycine max L.) modificate genetic, cu toleranță crescută la erbicidul glifosat, în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului (1)

165

1996

L 116

26

 

 

31996D0302

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 aprilie 1996 de stabilire a formatului în care trebuie furnizate informații, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (1)

167

1996

L 213

16

 

 

31996D0511

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1996 privind chestionarele prevăzute de Directivele 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE și 85/203/CEE ale Consiliului (1)

169

1996

L 243

31

 

 

31996L0059

 

 

 

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

178

1996

L 257

26

 

 

31996L0061

 

 

 

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării

183

1996

L 296

55

 

 

31996L0062

 

 

 

Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător

198

1997

L 008

2

 

 

31997R0035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 35/97 al Comisiei din 10 ianuarie 1997 de stabilire a dispozițiilor cu privire la autorizarea blănurilor și a bunurilor care intră sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului

208

1997

L 022

14

 

 

31997R0120

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 120/97 al Consiliului din 20 ianuarie 1997 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 259/93 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din Comunitatea Europeană

211

1997

L 025

11

 

 

31997R0142

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 142/97 al Comisiei din 27 ianuarie 1997 privind prezentarea de informații referitoare la anumite substanțe existente, prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (1)

213

1997

L 025

13

 

 

31997R0143

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 143/97 al Comisiei din 27 ianuarie 1997 privind a treia listă de substanțe prioritare prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (1)

215

1997

L 031

69

 

 

31997D0098

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 ianuarie 1997 privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic (Zea mays L.) prezentând modificarea suplimentară pentru proprietăți insecticide conferită de gena Bt-endotoxină și o toleranță crescută la erbicidul glufosinat de amoniu, în temeiul Directivei 90/220/CEE a Consiliului (1)

217

1997

L 035

14

 

 

31997D0101

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

219

1997

L 050

28

 

 

31997D0129

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje (1)

228

1997

L 051

34

 

 

31997R0314

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 314/97 al Comisiei din 20 februarie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

236

1997

L 061

1

 

 

31997R0338

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

239

1997

L 073

5

 

 

31997L0011

 

 

 

Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

254

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top