EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

97/129/EF: Kommissionens beslutning af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EØS-relevant tekst)

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129

97/129/EF: Kommissionens beslutning af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 050 af 20/02/1997 s. 0028 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EØS-relevant tekst) (97/129/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Identifikationssystemet skal være frivilligt, i hvert fald i en første fase, dog underkastet revision for at fastslå, hvorvidt det skal være obligatorisk i en senere fase;

identifikationssystemet skal regelmæssigt tages op til fornyet behandling og eventuelt ændres, i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt i artikel 21 i direktiv 94/62/EF;

foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev oprettet ved direktiv 94/62/EF, artikel 21 -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formålet med denne beslutning, som gælder al emballage, som omfattes af direktiv 94/62/EF, er at opstille de tal og forkortelser, som er grundlaget for identifikationssystemet, og som angiver emballagematerialets art, samt at angive, hvilke materialer der skal omfattes af identifikationssystemet.

Artikel 2

I dette direktiv

- gælder definitionerne i direktiv 94/62/EF, artikel 3, når relevant

- forstås ved »komposit«: emballage, som er fremstillet af forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft, og hvoraf ingen udgør over en given vægtprocent, som skal fastsættes efter udvalgsproceduren i direktiv 94/62/EF, artikel 21. Mulige undtagelser for materialer kan fastsættes ved samme procedure.

Artikel 3

Identifikationssystemets tal og forkortelser findes i bilagene.

De benyttes frivilligt for plastmaterialerne i bilag I, papir og papmaterialerne i bilag II, metallerne i bilag III, træmaterialerne i bilag IV, tekstilmaterialerne i bilag V, glasmaterialerne i bilag VI og kompositmaterialerne i bilag VII.

Afgørelse om indførelse af et obligatorisk identifikationssystem kan vedtages i overensstemmelse med proceduren i direktiv 94/62/EF, artikel 21.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 1997.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 365 af 31. 12. 1994, s. 10.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>

BILAG VI

>TABELPOSITION>

BILAG VII

>TABELPOSITION>

Top