EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalajeText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

15/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

228


31997D0129


L 050/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 28 ianuarie 1997

de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

(97/129/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât introducerea acestui sistem va fi facultativă într-o primă etapă, dar revizuibilă pentru a se decide asupra obligativității ei într-o etapă ulterioară;

întrucât sistemul de identificare ar trebui să fie reexaminat periodic și, la nevoie, revizuit conform procedurii menționate la articolul 21 din Directiva 94/62/CE;

întrucât măsurile menționate de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului, instituit prin articolul 21 din Directiva 94/62/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie, care se aplică tuturor ambalajelor menționate de Directiva 94/62/CE, are drept obiectiv stabilirea modurilor de numerotare și a abrevierilor care servesc drept bază pentru sistemul de identificare, indicând natura materialului sau a materialelor folosite ca ambalaj și precizând materialele care sunt supuse sistemului de identificare.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii:

definițiile care figurează la articolul 3 din Directiva 94/62/CE se aplică în cazurile pertinente;

„ambalaj compozit” înseamnă ambalajul fabricat din diferite materiale care nu pot fi separate manual, nici unul dintre ele nedepășind un anumit procentaj de greutate, procentaj care se stabilește conform procedurii prevăzute la articolul 21 din Directiva 94/62/CE. Potențiale exceptări pentru anumite materiale pot fi stabilite conform aceleiași proceduri.

Articolul 3

Numerotarea și abrevierile sistemului de identificare sunt precizate în anexe.

Utilizarea acestora este facultativă pentru materialele plastice menționate la anexa I, pentru materialele din hârtie și carton menționate la anexa II, metalele menționate la anexa III, materialele lemnoase menționate la anexa IV, textilele menționate la anexa V, materialele din sticlă menționate la anexa VI și materialele compozite menționate la anexa VII.

O decizie în privința introducerii unui sistem de identificare obligatoriu pentru orice material sau materiale poate fi luată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 din Directiva 94/62/CE.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 1997.

Pentru Comisie

Ritt BJERREGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.


ANEXA I

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru materiale plastice

Material

Abreviere

Numerotare

Polietilenă tereftalată

PET

1

Polietilenă cu densitate mare

HDPE

2

Policlorură de vinil

PVC

3

Polietilenă cu densitate mică

LDPE

4

Polipropilenă

PP

5

Polistiren

PS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


(1)  Se utilizează numai majuscule.


ANEXA II

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru hârtie și carton

Material

Abreviere

Numerotare

Carton ondulat

PAP

20

Carton neondulat

PAP

21

Hârtie

PAP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


(1)  Se utilizează numai majuscule.


ANEXA III

Sistem de numerotare și de abreviere pentru metale

Material

Abreviere

Numerotare

Oțel

FE

40

Aluminiu

ALU

41

42

43

44

45

46

47

48

49


ANEXA IV

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru materiale lemnoase

Material

Abreviere

Numerotare

Lemn

FOR

50

Plută

FOR

51

52

53

54

55

56

57

58

59


(1)  Se utilizează numai majuscule.


ANEXA V

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru materiale textile

Material

Abreviere

Numerotare

Bumbac

TEX

60

Iută

TEX

61

62

63

64

65

66

67

68

69


(1)  Se utilizează numai majuscule.


ANEXA VI

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru sticlă

Material

Abreviere

Numerotare

Sticlă incoloră

GL

70

Sticlă verde

GL

71

Sticlă maro

GL

72

73

74

75

76

77

78

79


(1)  Se utilizează numai majuscule.


ANEXA VII

Sistem de numerotare și de abreviere (1) pentru ambalaje compozite

Material

Abreviere (2)

Numerotare

Hârtie și carton/metale diverse

 

80

Hârtie și carton/plastic

 

81

Hârtie și carton/aluminiu

 

82

Hârtie și carton/tablă

 

83

Hârtie și carton/plastic/aluminiu

 

84

Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

Plastic/aluminiu

 

90

Plastic/tablă

 

91

Plastic/metale diverse

 

92

 

93

 

94

Sticlă/plastic

 

95

Sticlă/aluminiu

 

96

Sticlă/tablă

 

97

Sticlă/metale diverse

 

98

 

99


(1)  Se utilizează numai majuscule.

(2)  C urmat de abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/).


Top