Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0716

Sag T-716/14: Sag anlagt den 9. oktober 2014 — Tweedale mod EFSA

OJ C 448, 15.12.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 448/33


Sag anlagt den 9. oktober 2014 — Tweedale mod EFSA

(Sag T-716/14)

(2014/C 448/42)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgien) (ved advokat B. Kloostra)

Sagsøgt: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at EFSA har tilsidesat Århuskonventionen, forordning (EF) nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 1367/2006 i forhold til Kommissionens afgørelse af 10. august 2011,

Afgørelse truffet af EFSA den 30. juli 2014 annulleres,

EFSA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres gældende, at EFSA ved vedtagelsen af den anfægtede afgørelse har tilsidesat artikel 4, stk. 4, i FN's konvention af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutninger og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (»Århuskonventionen«), som godkendt ved Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005, artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Fællesskabets institutioner og organer (»Århusforordningen«) og artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. EFSA har tilsidesat disse bestemmelser, idet den ikke i den anfægtede afgørelse har anerkendt forpligtelserne til at udlevere oplysninger vedrørende emissioner til miljøet, der er indeholdt i de dokumenter, der er begæret aktindsigt i.

2.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at EFSA ved vedtagelsen af den anfægtede afgørelse har tilsidesat artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001 og dens forpligtelse til i henhold til Århuskonventionens artikel 4, stk. 4, at handle i overensstemmelse med en fortolkning af afvisningsgrunden i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er i overensstemmelse med Århuskonvention.


Top