EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 448, 15. joulukuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 448

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
15. joulukuuta 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 448/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 448/02

Asia C-399/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 18.8.2014 – Grüne Liga Sachsen e. V. u. a. v. Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Asia C-412/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Rüsselsheim (Saksa) on esittänyt 29.8.2014 – Dagmar Wedel ja Rudi Wedel v. Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Asia C-433/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Domenico Rosaa vastaan

4

2014/C 448/05

Asia C-434/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Raffaele Mignonea vastaan

4

2014/C 448/06

Asia C-435/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Mauro Barlettaa vastaan

5

2014/C 448/07

Asia C-436/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Davide Cazzorlaa vastaan

6

2014/C 448/08

Asia C-437/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 22.9.2014 – Rikosoikeudenkäynti Nicola Seminariota vastaan

6

2014/C 448/09

Asia C-439/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 24.9.2014 – SC Star Storage SA v. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Asia C-448/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 26.9.2014 – Davitas GmbH v. Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Asia C-452/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 29.9.2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ja Ministero della Salute v. Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Asia C-454/14: Kanne 30.9.2014 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

9

2014/C 448/13

Asia C-455/14 P: Valitus, jonka H on tehnyt 29.9.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-271/10, H v. Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa, 10.7.2014 antamasta tuomiosta

10

2014/C 448/14

Asia C-458/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 3.10.2014 – Promoimpresa srl v. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro ja Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Asia C-460/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 6.10.2014 – Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Asia C-462/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 8.10.2014 – Rikosoikeudenkäynti Lorenzo Carluccia vastaan

12

2014/C 448/17

Asia C-465/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 9.10.2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland ja H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Asia C-467/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bergamo (Italia) on esittänyt 13.10.2013 – Rikosoikeudenkäynti Baldo Chiaraa vastaan

14

2014/C 448/19

Asia C-472/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 20.10.2014 – Canadian Oil Company Sweden AB ja Anders Rantén v. Valtakunnansyyttäjä

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 448/20

Asia T-362/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Vtesse Networks v. komissio (Valtiontuki — Tuki seuraavan sukupolven laajakaistaverkkojen käyttöönottoa varten Cornwallin ja Scillynsaarten alueella — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta — Kumoamiskanne — Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen — Asiavaltuus — Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet — Osittainen tutkimatta jättäminen — Epäilyjä, joiden vuoksi muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen olisi perusteltua, ei ole)

16

2014/C 448/21

Asia T-422/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Computer Resources International (Luxembourg) v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Atk-palvelut, jotka liittyvät ohjelmistokehitykseen ja ylläpitoon sekä neuvontaan ja tukeen erityyppisiä tietoteknisiä sovelluksia varten — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Poikkeuksellisen alhainen tarjous — Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 139 artiklan 1 kohta — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellisen perustan valinta — Harkintavallan väärinkäyttö)

17

2014/C 448/22

Asia T-632/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Tilatukijärjestelmä — Vilpitön yhteistyö — Yhdenvertaisuus — Oikeasuhteisuus — Kansallinen varanto — Myöntämisperusteet — Kiinteä rahoituskorjaus — Rahastolle aiheutuva riski — Asetus (EY) N:o 1493/1999 — Viinikauppa-ala — Tislausta ja tiettyjen käymättömien rypälemehujen käyttöä varten myönnettyä rahoitusta koskevat järjestelmät — Viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi myönnettävät tuet)

17

2014/C 448/23

Asia T-283/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – FIS’D v. komissio (Erasmus Mundus -toimintaohjelma — Kumppanuutta koskeva puitesopimus — Erityinen avustussopimus — EACEA:n päätös purkaa puitesopimus ja muuttaa erityistä avustussopimusta — Hallinnollinen muutoksenhaku komissiossa — Komission päätös hylätä hallinnollinen muutoksenhaku perusteettomana — Sopimusten sekä hallinto- ja rahoituskäsikirjan rikkominen)

18

2014/C 448/24

Yhdistetyt asiat T-307/12 ja T-408/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2015 – Mayaleh v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Syyrian keskuspankin pääjohtajan tehtävät — Kumoamiskanne — Rajoittavia toimenpiteitä koskevan toimen tiedoksi antaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Tutkittavaksi ottaminen — Puolustautumisoikeudet — Oikeudenmukainen oikeudenkäynti — Perusteluvelvollisuus — Todistustaakka — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Oikeasuhteisuus — Omaisuudensuoja — Oikeus yksityis- ja perhe-elämään — Maahanpääsyä koskevien rajoitusten soveltaminen jäsenvaltion kansalaiseen — Unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus)

19

2014/C 448/25

Asia T-463/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.11.2014 – Popp ja Zech v. SMHV – Müller-Boré & Partner (MB) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MB rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki MB&P — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta ja 15 artiklan 1 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2014/C 448/26

Asia T-669/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.11.2014 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena Thomé (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus — Palvelukseen ottamisesta kieltäytyminen — Tutkintotodistus, joka on kilpailuilmoituksen mukainen hyväksynnän vuoksi — Taloudellinen vahinko ja henkinen kärsimys)

20

2014/C 448/27

Asia T-166/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2014 – Ben Ali v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Voimassaolon jatkaminen — Aikaisempien varojen jäädyttämistä koskevien toimenpiteiden kumoamisen vaikutukset — Lausunnon antamisen raukeaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Selvästi täysin perusteeton kanne)

21

2014/C 448/28

Asia T-327/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Mallis ja Malli v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

22

2014/C 448/29

Asia T-328/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

22

2014/C 448/30

Asia T-329/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatzithoma v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

23

2014/C 448/31

Asia T-330/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Chatziioannou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

24

2014/C 448/32

Asia T-331/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Nikolaou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

24

2014/C 448/33

Asia T-332/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.10.2014 – Christodoulou ja Stavrinou v. komissio ja EKP (Kumoamiskanne — Kyproksen vakaustukiohjelma — Euroryhmän julkilausuma Kyproksen pankkisektorin uudelleenjärjestelystä — Virheellinen maininta vastaajasta kannekirjelmässä — Tutkimatta jättäminen)

25

2014/C 448/34

Asia T-517/14: Kanne 7.7.2014 – Pelikan v. SMHV – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Asia T-662/14: Kanne 15.9.2014 – Unkari v. komissio

26

2014/C 448/36

Asia T-678/14: Kanne 22.9.2014 – Slovakia v. komissio

27

2014/C 448/37

Asia T-698/14: Kanne 19.9.2014 – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki v. komissio

28

2014/C 448/38

Asia T-699/14: Kanne 27.9.2014 – Topps Europe v. komissio

29

2014/C 448/39

Asia T-703/14: Kanne 2.10.2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. komissio

30

2014/C 448/40

Asia T-705/14: Kanne 26.9.2014 – Unichem Laboratories v. komissio

31

2014/C 448/41

Asia T-709/14: Kanne 3.10.2014 – Tri-Ocean Trading v. neuvosto

32

2014/C 448/42

Asia T-716/14: Kanne 9.10.2014 – Tweedale v. EFSA

33

2014/C 448/43

Asia T-719/14: Kanne 10.10.2014 – Tri Ocean Energy v. neuvosto

34

2014/C 448/44

Asia T-735/14: Kanne 24.10.2014 – Gazprom Neft v. neuvosto

35

2014/C 448/45

Asia T-736/14: Kanne 27.10.2014 – Monster Energy/SMHV – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Asia T-741/14: Kanne 27.10.2014 – Hersill/SMHV – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Virkamiestuomioistuin

2014/C 448/47

Asia F-4/14: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.11.2014 – DH v. parlamentti (Henkilöstö — Koeajalla oleva virkamies — Henkilöstösääntöjen 34 artikla — Arviointikertomus, jossa todetaan koeajalla olevan virkamiehen ilmeinen soveltumattomuus — Koeajan jatkaminen — Siirtäminen uusiin tehtäviin — Irtisanominen koeajan päätteeksi — Koeajan kulkua koskevat edellytykset — Epäpätevyys — Huolenpitovelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate)

38

2014/C 448/48

Asia F-68/13: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 5.11.2014 – CY v. EKP (Kantajan kuolema — Suullisen käsittelyn aloittaminen uudelleen — Oikeudenomistaja luopuu jatkamasta prosessia — Lausunnon antamisen raukeaminen)

38

2014/C 448/49

Asia F-90/14: Kanne 4.9.2014 – ZZ v. Euroopan komissio

39

2014/C 448/50

Asia F-92/14: Kanne 10.9.2014 – ZZ v. Euroopan parlamentti

40

2014/C 448/51

Asia F-99/14: Kanne 29.9.2014 – ZZ v. neuvosto

40

2014/C 448/52

Asia F-100/14: Kanne 29.9.2014 – ZZ ym. v. neuvosto

41


FI

 

Top