Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 448, 15 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 448

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
15 december 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 448/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 448/02

Mål C-399/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Mål C-412/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 29 augusti 2014 – Dagmar Wedel och Rudi Wedel mot Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Mål C-433/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Mål C-434/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Mål C-435/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Mål C-436/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Mål C-437/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Mål C-439/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 24 september 2014 – SC Star Storage SA mot Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Mål C-448/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 26 september 2014 – Davitas GmbH mot Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Mål C-452/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 september 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute mot Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Mål C-454/14: Talan väckt den 30 september 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

9

2014/C 448/13

Mål C-455/14 P: Överklagande ingett den 29 september 2014 av H av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 juli 2014 i mål T-271/10, H mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (”EUPM”)

10

2014/C 448/14

Mål C-458/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 3 oktober 2014 – Promoimpresa srl mot Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro och Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Mål C-460/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 6 oktober 2014 – Johannes Evert Antonius Massar mot DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Mål C-462/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 8 oktober 2014 – brottmål mot Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Mål C-465/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 9 oktober 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank mot F. Wieland och H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Mål C-467/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bergamo (Italien) den 13 oktober 2014 – brottmål mot Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Mål C-472/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 20 oktober 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén mot Riksåklagaren

15

 

Tribunalen

2014/C 448/20

Mål T-362/10: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Vtesse Networks mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd för utbyggnaden av senaste generationens bredbandsnät i regionen Cornwall and Isles of Scilly — Beslut varigenom stödet förklaras förenligt med den inre marknaden — Artikel 107.3 c FEUF — Talan om ogiltigförklaring — Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt — Talerätt — Intresserade parters processuella rättigheter — Talan avvisas delvis — Tveksamheter som motiverar inledandet av det formella granskningsförfarandet föreligger inte)

16

2014/C 448/21

Mål T-422/11: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Computer Resources International (Luxembourg) mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Datortjänster innefattande programvaruutveckling, underhåll, rådgivning och stöd avseende olika typer av IT-applikationer — Förkastande av ett anbud från en anbudsgivare — Onormalt lågt anbud — Artikel 139.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 — Motiveringsskyldighet — Val av rättslig grund — Maktmissbruk)

17

2014/C 448/22

Mål T-632/11: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter undantagna från finansiering — Förordning (EG) nr 1782/2003 — Systemet med samlat gårdsstöd — Lojalt samarbete — Skälighet — Proportionalitet — Nationell reserv — Tilldelningskriterier — Schablonmässig finansiell korrigering — Risken för fonden — Förordning (EG) nr 1493/1999 — Vinsektorn — System för destillation och för betalning till förmån för användning av viss sorters druvmust — Stöd om omstrukturering och omvandling av vinodlingar)

17

2014/C 448/23

Mål T-283/12: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – FIS'D mot kommissionen (Handlingsprogrammet Erasmus Mundus — Ramavtal om partnerskap — Särskilt bidragsavtal — EACEA:s beslut att säga upp ramavtalet och att ändra det särskilda bidragsavtalet — Administrativt överklagande vid kommissionen — Kommissionens beslut att avslå det administrativa överklagandet — Åsidosättande av avtalen och av den administrativa och ekonomiska handboken)

18

2014/C 448/24

Förenade målen T-307/12 och 408/13: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Mayaleh mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel — Funktioner som chef för Syriens centralbank — Talan om ogiltigförklaring — Delgivning av en rättsakt om restriktiva åtgärder — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Rättvis rättegång — Motiveringsskyldighet — Bevisbörda — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätt till egendom — Rätt till privatliv — Tillämpning av restriktioner för inresa på en medborgare i en medlemsstat — Fri rörlighet för medborgare i unionen)

19

2014/C 448/25

Mål T-463/12: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Popp och Zech mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket MB — Det äldre gemenskapsfigurmärket MB&P — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artiklarna 42.2 och 15.15 i förordning nr (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning nr (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 448/26

Mål T-669/13 P: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – kommissionen mot Thomé (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Vägran att rekrytera — Förekomst av en examen som är förenlig med meddelandet om uttagningsprov på grund av en homologering — Ekonomisk och ideell skada)

20

2014/C 448/27

Mål T-166/13: Tribunalens beslut av den 14 oktober 2014 – Ben Ali mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien — Frysning av penningmedel — Förlängning — Följderna av att tidigare åtgärder om frysning av penningmedel ogiltigförklaras — Anledning saknas att döma i saken — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

21

2014/C 448/28

Mål T-327/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Mallis och Malli mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

22

2014/C 448/29

Mål T-328/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

22

2014/C 448/30

Mål T-329/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatzithoma mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

23

2014/C 448/31

Mål T-330/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatziioannou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

24

2014/C 448/32

Mål T-331/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Nikolaou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

24

2014/C 448/33

Mål T-332/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Christodoulou och Stavrinou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

25

2014/C 448/34

Mål T-517/14: Talan väckt den 7 juli 2014 – Pelikan mot harmoniseringsbyrån – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Mål T-662/14: Talan väckt den 15 september 2014 – Ungern mot kommissionen

26

2014/C 448/36

Mål T-678/14: Talan väckt den 22 september 2014 – Republiken Slovakien mot kommissionen

27

2014/C 448/37

Mål T-698/14: Talan väckt den 19 september 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

28

2014/C 448/38

Mål T-699/14: Talan väckt den 27 september 2014 – Topps Europe mot kommissionen

29

2014/C 448/39

Mål T-703/14: Talan väckt den 2 oktober 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net mot kommissionen

30

2014/C 448/40

Mål T-705/14: Talan väckt den 26 september 2014 – Unichem Laboratories mot kommissionen

31

2014/C 448/41

Mål T-709/14: Talan väckt den 3 oktober 2014 – Tri-Ocean Trading mot rådet

32

2014/C 448/42

Mål T-716/14: Talan väckt den 9 oktober 2014 – Tweedale mot EFSA

33

2014/C 448/43

Mål T-719/14: Talan väckt den 10 oktober 2014 – Tri Ocean Energy mot rådet

34

2014/C 448/44

Mål T-735/14: Talan väckt den 24 oktober 2014 – Gazprom Neft mot rådet

35

2014/C 448/45

Mål T-736/14: Talan väckt den 27 oktober 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Mål T-741/14: Talan väckt den 27 oktober 2014 – Hersill mot harmoniseringsbyrån – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Personaldomstolen

2014/C 448/47

Mål F-4/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 6 november 2014 – DH mot parlamentet (Personalmål — En provanställd tjänsteman — Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna — Provanställningsrapport i vilken det konstateras att den provanställda tjänstemannen är uppenbart olämplig — Ny befattning — Uppsägning efter provanställningsperioden — De omständigheter under vilka provanställningen har fullgjorts — Otillräckliga yrkesmässiga kvalifikationer — Omsorgsplikt — Principen om god förvaltningssed)

38

2014/C 448/48

Mål F-68/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 5 november 2014 – CY mot ECB (Sökandens bortgång — Återupptagande av det muntliga förfarandet — Rättsinnehavarna har inte övertagit talan — Anledning saknas att döma i saken)

38

2014/C 448/49

Mål F-90/14: Talan väckt den 4 september 2014 – ZZ mot Europeiska kommissionen

39

2014/C 448/50

Mål F-92/14: Talan väckt den 10 september 2014 – ZZ mot Europaparlamentet

40

2014/C 448/51

Mål F-99/14: Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ mot rådet

40

2014/C 448/52

Mål F-100/14: Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ m.fl. mot rådet

41


SV

 

Top