Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Službeni list Europske unije, C 448, 15. prosinca 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 448

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 57.
15. prosinca 2014.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2014/C 448/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2014/C 448/02

Predmet C-399/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2014. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Grüne Liga Sachsen e.V. i dr. protiv Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Predmet C-412/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Dagmar Wedel, Rudi Wedel protiv Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Predmet C-433/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Domenica Rose

4

2014/C 448/05

Predmet C-434/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Raffaelea Mignone

4

2014/C 448/06

Predmet C-435/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Maura Barlette

5

2014/C 448/07

Predmet C-436/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Davidea Cazzorle

6

2014/C 448/08

Predmet C-437/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Nicole Seminaria

6

2014/C 448/09

Predmet C-439/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2014. uputio Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – SC Star Storage SA protiv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Predmet C-448/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. rujna 2014. uputio Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Njemačka) – Davitas GmbH protiv Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Predmet C-452/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. rujna 2014. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute protiv Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Predmet C-454/14: Tužba podnesena 30. rujna 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

9

2014/C 448/13

Predmet C-455/14 P: Žalba koju je 29. rujna 2014. podnio H protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 10. srpnja 2014. u predmetu T-271/10, H protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Policijske misije Europske unije u Bosni i Hercegovini („EUPM”)

10

2014/C 448/14

Predmet C-458/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2014. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) – Promoimpresa srl protiv Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Predmet C-460/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. listopada 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Johannes Evert Antonius Massar protiv DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Predmet C-462/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. listopada 2014. uputio Tribunale di Bari (Italija) – kazneni postupak protiv Lorenza Carluccia

12

2014/C 448/17

Predmet C-465/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. listopada 2014. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank protiv F. Wielanda i H. Rothwangla

13

2014/C 448/18

Predmet C-467/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2014. uputio Tribunale di Bergamo (Italija) – kazneni postupak protiv Chiare Baldo

14

2014/C 448/19

Predmet C-472/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2014. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén protiv Riksåklagaren

15

 

Opći sud

2014/C 448/20

Predmet T-362/10: Presuda Općeg suda od 5. studenoga 2014. – Vtesse Networks protiv Komisije (Državne potpore — Potpora za uvođenje širokopojasnih mreža najnovije generacije u regiji Cornwall i na otočju Scilly — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Članak 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a — Tužba za poništenje — Nepostojanje bitnog utjecaja na konkurentsku poziciju — Aktivna procesna legitimacija — Postupovna prava zainteresiranih strana — Djelomična nedopuštenost — Nepostojanje sumnji koje opravdavaju pokretanje formalnog istražnog postupka)

16

2014/C 448/21

Predmet T-422/11: Presuda Općeg suda od 5. studenoga 2014. – Computer Resources International (Luxembourg) protiv Komisije (Ugovori o javnim uslugama — Postupak poziva za podnošenje ponuda — Pružanje informatičkih usluga za razvoj i održavanje, savjetovanje i asistenciju za različite vrste primjene informatičke tehnologije — Odbijanje ponude ponuditelja — Izuzetno niska ponuda — Članak 139., stavak 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002 — Obveza obrazlaganja — Izbor pravnog temelja — Zloupotreba ovlasti)

17

2014/C 448/22

Predmet T-632/11: Presuda Općeg suda od 6. studenoga 2014. – Grčka protiv Komisije („EFSJP — Komponenta za jamstva — EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Uredba (EZ) br. 1782/2003 — Sustav prava na pojedinačno plaćanje — Lojalna suradnja — Pravičnost — Proporcionalnost — Državna pričuva — Kriteriji dodjele — Paušalni financijski ispravak — Rizik za fondove — Uredba (EZ) br. 1493/1999 — Vinski sektor — Režimi destilacije i plaćanja za korištenje određenih moštova — Potpore za restrukturiranje i prenamjenu vinograda”)

17

2014/C 448/23

Predmet T-283/12: Presuda Općeg suda od 6. studenoga 2014. – FIS'D protiv Komisije („Program djelovanja Erasmus Mundus — Okvirni sporazum o partnerstvu — Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava — Odluka EACEA-e o raskidu okvirnog sporazuma i izmjeni posebnog sporazuma — Upravna žalba pred Komisijom — Komisijina odluka o odbijanju administrativne žalbe kao neosnovane — Povreda sporazuma i administrativnog i financijskog priručnika”)

18

2014/C 448/24

Spojeni predmeti T-307/12 i T-408/13: Presuda Općeg suda od 5. studenoga 2014. – Mayaleh protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje sredstava — Funkcija guvernera Sirijske središnje banke — Tužba za poništenje — Obavijest o aktu koji sadrži mjere ograničavanja — Rok za podnošenje tužbe — Dopuštenost — Pravo na obranu — Pravično suđenje — Obveza obrazlaganja — Teret dokazivanja — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Proporcionalnost — Pravo vlasništva — Pravo na zaštitu privatnog i obiteljskog života — Primjena mjera ograničavanja u području ulaska državljanina države članice — Sloboda kretanja državljana Unije)

19

2014/C 448/25

Predmet T-463/12: Presuda Općeg suda od 6. studenoga 2014. – Popp i Zech protiv OHIM-a – Müller-Boré & Partner (MB) („Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Zajednice MB — Raniji figurativni žig Zajednice MB&P — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 42. stavak 2. i članak 15. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”)

20

2014/C 448/26

Predmet T-669/13 P: Presuda Općeg suda od 5. studenog 2014. – Komisija protiv Thomé („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Zapošljavanje — Obavijest o natječaju — Odbijanje zapošljavanja — Postojanje diplome koja ispunjava uvjete iz obavijesti o natječaju zbog priznavanja — Financijska i neimovinska šteta”)

20

2014/C 448/27

Predmet T-166/13: Rješenje Općeg suda od 14. listopada 2014. – Ben Ali protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu — Zamrzavanje financijskih sredstava — Produljenje — Posljedice poništenja ranijih mjera zamrzavanja financijskih sredstava — Obustava postupka — Izvanugovorna odgovornost — Očito pravno neosnovana tužba”)

21

2014/C 448/28

Predmet T-327/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Mallis i Malli protiv Komisije i ESB-a („Tužba za poništenje — Program potpore stabilnosti Cipra — Izjava Eurogrupe o restrukturiranju bankarskog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

22

2014/C 448/29

Predmet T-328/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou protiv Komisije i ESB -a („Tužba za poništenje — Program potpore stabilnosti Cipra — Izjava Euroskupine o restrukturiranju bankovnog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

22

2014/C 448/30

Predmet T-329/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Chatzithoma protiv Komisije i ESB-a („Tužba za poništenje — Program potpore stabilnosti Cipra — Izjava Euroskupine o restrukturiranju bankovnog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

23

2014/C 448/31

Predmet T-330/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Chatziioannou protiv Komisije i ESB-a („Tužba za poništenje — Program potpore stabilnosti Cipra — Izjava Eurogrupe o restrukturiranju bankarskog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

24

2014/C 448/32

Predmet T-331/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Nikolaou protiv Komisije i ESB-a („Tužba za poništenje — Program potpore za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o restrukturiranju bankarskog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

24

2014/C 448/33

Predmet T-332/13: Rješenje Općeg suda od 16. listopada 2014. – Christodoulou i Stavrinou protiv Komisije i ESB-a („Tužba za poništenje — Program potpore stabilnosti Cipra — Izjava Euroskupine o restrukturiranju bankovnog sektora na Cipru — Pogrešna naznaka tuženika u tužbi — Nedopuštenost”)

25

2014/C 448/34

Predmet T-517/14: Tužba podnesena 7. srpnja 2014. – Pelikan protiv OHIM-a – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Predmet T-662/14: Tužba podnesena 15. rujna 2014. – Mađarska protiv Komisije

26

2014/C 448/36

Predmet T-678/14: Tužba podnesena 22. rujna 2014. – Slovačka Republika protiv Komisije

27

2014/C 448/37

Predmet T-698/14: Tužba podnesena 19. rujna 2014. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Komisije

28

2014/C 448/38

Predmet T-699/14: Tužba podnesena 27. rujna 2014. – Topps Europe protiv Komisije

29

2014/C 448/39

Predmet T-703/14: Tužba podnesena 2. listopada 2014. – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net protiv Komisije

30

2014/C 448/40

Predmet T-705/14: Tužba podnesena 26. rujna 2014. – Unichem Laboratories protiv Komisije

31

2014/C 448/41

Predmet T-709/14: Tužba podnesena 3. listopada 2014. – Tri-Ocean Trading protiv Vijeća

32

2014/C 448/42

Predmet T-716/14: Tužba podnesena 9. listopada 2014. – Tweedale protiv EFSA

33

2014/C 448/43

Predmet T-719/14: Tužba podnesena 10. listopada 2014. – Tri Ocean Energy protiv Vijeća

34

2014/C 448/44

Predmet T-735/14: Tužba podnesena 24. listopada 2014. – Gazprom Neft protiv Vijeća

35

2014/C 448/45

Predmet T-736/14: Tužba podnesena 27. listopada 2014. – Monster Energy protiv OHIM-a – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Predmet T-741/14: Tužba podnesena 27. listopada 2014. – Hersill protiv OHIM-a – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Službenički sud

2014/C 448/47

Predmet F-4/14: Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 6. studenoga 2014. – DH protiv Parlamenta (Javna služba — Dužnosnik na probnom radu — Članak 34. Pravilnika o osoblju — Izvješće kojim je utvrđen očito nezadovoljavajući rad dužnosnika na probnom radu — Produženje probnog rada — Nova preraspodjela — Otkaz na kraju razdoblja probnog rada — Uvjeti odvijanja probnog rada — Stručna nesposobnost — Obveza pažnje — Načelo dobre uprave)

38

2014/C 448/48

Predmet F-68/13: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 5. studenoga 2014. – CY protiv ESB-a (Smrt tužitelja — Ponovno otvaranje usmenog dijela postupka — Odustanak pravnog sljednika od nastavljanja postupka — Obustava postupka)

38

2014/C 448/49

Predmet F-90/14: Tužba podnesena 4. rujna 2014. – ZZ protiv Europske komisije

39

2014/C 448/50

Predmet F-92/14: Tužba podnesena 10. rujna 2014. – ZZ protiv Europskog parlamenta

40

2014/C 448/51

Predmet F-99/14: Tužba podnesena 29. rujna 2014. – ZZ protiv Vijeća

40

2014/C 448/52

Predmet F-100/14: Tužba podnesena 29. rujna 2014. – ZZ i dr. protiv Vijeća

41


HR

 

Top