Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Uradni list Evropske unije, C 448, 15. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 448

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
15. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 448/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 448/02

Zadeva C-399/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. in drugi proti Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Zadeva C-412/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 29. avgusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Zadeva C-433/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Domenicu Rosa

4

2014/C 448/05

Zadeva C-434/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Zadeva C-435/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Mauru Barletta

5

2014/C 448/07

Zadeva C-436/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek zoper Davida Cazzorla

6

2014/C 448/08

Zadeva C-437/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 22. septembra 2014 – kazenski postopek proti Nicoli Seminariu

6

2014/C 448/09

Zadeva C-439/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Zadeva C-448/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Nemčija) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Zadeva C-452/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministrstvo za zdravje/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Zadeva C-454/14: Tožba, vložena 30. septembra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

9

2014/C 448/13

Zadeva C-455/14 P: Pritožba, ki jo je H vložil 29. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 10. julija 2014 v zadevi T-271/10, H/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Policijska misija Evropske unije za Bosno in Hercegovino („EUPM“)

10

2014/C 448/14

Zadeva C-458/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 3. oktobra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Dežela Lombardija

11

2014/C 448/15

Zadeva C-460/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 6. oktobra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Zadeva C-462/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 8. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Lorenzu Carlucciju

12

2014/C 448/17

Zadeva C-465/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 9. oktobra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland in H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Zadeva C-467/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 13. oktobra 2014 – kazenski postopek proti Baldu Chiara

14

2014/C 448/19

Zadeva C-472/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 20. oktobra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Splošno sodišče

2014/C 448/20

Zadeva T-362/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisija (Državne pomoči — Pomoč za izgradnjo širokopasovnega omrežja zadnje generacije v regiji Cornwall in otoki Scilly — Sklep o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom — Člen 107(3)(c) PDEU — Ničnostna tožba — Neobstoj znatnega vpliva konkurenčnega položaja — Procesno upravičenje — Procesne pravice zainteresiranih strank — Delna nedopustnost — Neobstoj dvomov o upravičenosti uvedbe formalnega postopka preiskave)

16

2014/C 448/21

Zadeva T-422/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Zagotavljanje računalniških storitev razvoja in vzdrževanja programske opreme, svetovanja in pomoči za različne vrste aplikacij IT — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Neobičajno nizka ponudba — Člen 139(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 — Obveznost obrazložitve — Izbira pravne podlage — Zloraba pooblastil)

17

2014/C 448/22

Zadeva T-632/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Grčija/Komisija (FEOGA — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Ureditev pravic do enotnih plačil — Lojalno sodelovanje — Pravičnost — Sorazmernost — Nacionalna rezerva — Merila za oddajo — Pavšalni finančni popravek — Tveganje za sklad — Uredba (ES) št. 1493/1999 — Vinski sektor — Sistemi za destilacijo in plačila v korist uporabe določenega mošta — Pomoč za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov)

17

2014/C 448/23

Zadeva T-283/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisija (Akcijski program Erasmus Mundus — Okvirni sporazum — Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev — Odločba EACEA, da se prekine okvirna konvencija in spremeni posebna konvencija — Upravna pritožba pred Komisijo — Sklep Komisije, da upravno pritožbo zavrne kot neutemeljeno — Kršitev konvencij in administrativnega in finančnega priročnika)

18

2014/C 448/24

Združeni zadevi T-307/12 in T-408/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Mayaleh/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Funkcije guvernerja Centralne banke Sirije — Ničnostna tožba — Obvestitev o aktu, ki vsebuje omejevalne ukrepe — Rok za vložitev tožbe — Dopustnost — Pravica do obrambe — Pošteno sojenje — Obveznost obrazložitve — Dokazno breme — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost — Lastninska pravica — Pravica do zasebnega in družinskega življenja — Uporaba omejitev vstopa za državljana države članice — Prosto gibanje državljanov Unije)

19

2014/C 448/25

Zadeva T-463/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – Popp in Zech/UUNT – Müller-Boré & Partner (MB) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti MB — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MB&P — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člena 42(2) in 15(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

20

2014/C 448/26

Zadeva T-669/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2014 – Komisija/Thomé (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Zavrnitev zaposlitve — Obstoj diplome, ki je v skladu z obvestilom o natečaju zaradi priznanja — Premoženjska in nepremoženjska škoda)

20

2014/C 448/27

Zadeva T-166/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2014 – Ben Ali/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji — Zamrznitev sredstev — Podaljšanje — Posledice razglasitve ničnosti prejšnjih ukrepov zamrznitve sredstev — Ustavitev postopka — Nepogodbena odgovornost — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

21

2014/C 448/28

Zadeva T-327/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Mallis in Malli/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

22

2014/C 448/29

Zadeva T-328/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

22

2014/C 448/30

Zadeva T-329/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatzithoma/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

23

2014/C 448/31

Zadeva T-330/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Chatziioannou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

24

2014/C 448/32

Zadeva T-331/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Nikolaou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Evroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

24

2014/C 448/33

Zadeva T-332/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Christodoulou in Stavrinou/Komisija in ECB (Ničnostna tožba — Podporni program za stabilnost Cipra — Izjava Euroskupine o prestrukturiranju bančnega sektorja na Cipru — Napačna navedba tožene stranke v tožbi — Nedopustnost)

25

2014/C 448/34

Zadeva T-517/14: Tožba, vložena 7. julija 2014 – Pelikan/UUNT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Zadeva T-662/14: Tožba, vložena 15. septembra 2014 – Madžarska/Komisija

26

2014/C 448/36

Zadeva T-678/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Slovaška republika/Komisija

27

2014/C 448/37

Zadeva T-698/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija

28

2014/C 448/38

Zadeva T-699/14: Tožba, vložena 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisija

29

2014/C 448/39

Zadeva T-703/14: Tožba, vložena 2. oktobra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

30

2014/C 448/40

Zadeva T-705/14: Tožba, vložena 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisija

31

2014/C 448/41

Zadeva T-709/14: Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Tri-Ocean Trading/Svet

32

2014/C 448/42

Zadeva T-716/14: Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Zadeva T-719/14: Tožba, vložena 10. oktobra 2014 – Tri Ocean Energy/Svet

34

2014/C 448/44

Zadeva T-735/14: Tožba, vložena 24. oktobra 2014 – Gazprom Neft/Svet

35

2014/C 448/45

Zadeva T-736/14: Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Monster Energy/UUNT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Zadeva T-741/14: Tožba, vložena 27. oktobra 2014 – Hersill/UUNT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 448/47

Zadeva F-4/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 6. novembra 2014 – DH/Parlament (Javni uslužbenci — Uradnik na poskusnem delu — Člen 34 Kadrovskih predpisov — Poročilo o poskusni dobi, v kateri je ugotovljena očitna neustreznost uradnika na poskusnem delu — Podaljšanje poskusne dobe — Novo delovno mesto — Odpoved pogodbe o zaposlitvi po preteku poskusne dobe — Pogoji opravljanja poskusnega dela — Strokovna nesposobnost — Dolžnost skrbnega ravnanja — Načelo dobrega upravljanja)

38

2014/C 448/48

Zadeva F-68/13: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. novembra 2014 – CY/ECB (Smrt tožeče stranke — Ponovno odprtje ustnega dela postopka — Zavrnitev pravnega naslednika za nadaljevanje postopka — Ustavitev postopka)

38

2014/C 448/49

Zadeva F-90/14: Tožba, vložena 4. septembra 2014 – ZZ/Evropska komisija

39

2014/C 448/50

Zadeva F-92/14: Tožba, vložena 10. septembra 2014 – ZZ/Evropski parlament

40

2014/C 448/51

Zadeva F-99/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

40

2014/C 448/52

Zadeva F-100/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ in drugi/Svet

41


SL

 

Top