EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 448, 15 ta' Diċembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 448

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
15 ta' Diċembru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 448/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 448/02

Kawża C-399/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Awwissu 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. et vs Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Kawża C-412/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Rüsselsheim (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Awwissu 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel vs Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Kawża C-433/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Kawża C-434/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Kawża C-435/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Kawża C-436/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Davide Cazzarola

6

2014/C 448/08

Kawża C-437/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Kawża C-439/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bucureşti (ir-Rumanija) fl-24 ta’ Settembru 2014 – SC Star Storage SA vs Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Kawża C-448/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Settembru 2014 – Davitas GmbH vs Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Kawża C-452/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-29 ta’ Settembre 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute vs Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Kawża C-454/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

9

2014/C 448/13

Kawża C-455/14 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2014 minn H mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-10 ta’ Lulju 2014 fil-Kawża T-271/10, H vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Missjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea (EUPM) fil-Bosnja-Ħerzegovina

10

2014/C 448/14

Kawża C-458/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (l-Italja) fit-3 ta’ Ottubru 2014 – Promoimpresa srl vs Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Kawża C-460/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-6 ta’ Ottubru 2014 – Johannes Evert Antonius Massar vs DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Kawża C-462/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-22 ta’ Settembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Kawża C-465/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-9 ta’ Ottubru 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank vs F. Wieland und H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Kawża C-467/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bergamo (l-Italja) fit-13 ta’ Ottubru 2014 – proċeduri kriminali kontra Chiara Baldo

14

2014/C 448/19

Kawża C-472/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta domstolen (l-Isvezja) fl-20 ta’ Ottubru 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB u Anders Rantén vs Riksåklagaren

15

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 448/20

Kawża T-362/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Novembru 2014 – Vtesse Networks vs Il-Kummissjoni “Għajnuna mill-Istat — Għajnuna għall-installazzjoni ta’ netwerks ta’ broadband tal-aħħar ġenerazzjoni fir-reġjun ta’ Cornwall & Isles of Scilly — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Artikolu 107(3)(c) TFUE — Rikors għal annullament — Nuqqas ta’ effett sostanzjali fuq il-pożizzjoni kompetittiva — Locus standi — Drittijiet proċedurali tal-partijiet interessati — Inammissibbiltà parzjali — Assenza ta’ dubji li jiġġustifikaw il-ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali”

16

2014/C 448/21

Kawża T-422/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Novembru 2014 – Computer Resources International (Luxembourg) vs Il-Kummissjoni [“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi informatiċi għall-iżvilupp u manutenzjoni ta’ softwer, ta’ konsulenza u ta’ assistenza għal tipi differenti ta’ applikazzjonijiet informatiċi — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Offerta anormalment baxxa — Artikolu 139(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Għażla tal-bażi legali — Użu ħażin ta’ poter”

17

2014/C 448/22

Kawża T-632/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Novembru 2014 – Il- Greċja vs Il-Kummissjoni [“FAEGG — Taqsima Garanzija — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skema ta’ drittijiet għall-plas uniku — Kooperazzjoni leali — Ekwità — Proporzjonalità — Riżerva nazzjonali — Kriterji ta’ għoti — Korrezzjoni finanzjarja fissa — Riskju għall-Fondi — Regolament (KE) Nru 1493/1999 — Settur tal-inbid — Reġim ta’ distillazzjoni u ta’ ħlasijiet favur l-użu ta’ ċerti masti — Għajnuna għar-ristrutturar u l-konverżjoni ta’ għalieqi tad-dwieli”]

17

2014/C 448/23

Kawża T-283/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Novembru 2014 – FIS’D vs Il-Kummissjoni (“Programm ta’ azzjoni Erasmus Mundus — Ftehim qafas ta’ partenarjat — Ftehim speċifiku ta’ sussidju — Deċiżjoni tal-EACEA li tirrexxindi l-ftehim qafas u li temenda l-ftehim speċifiku — Azzjoni amministrattiva quddiem il-Kummissjoni — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad l-azzjoni amministrattiva bħala infondata — Ksur tal-ftehimiet u tal-manwal amministrattiv u finanzjarju”)

18

2014/C 448/24

Kawżi magħquda T-307/12 u T-408/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Novembru 2014 – Mayaleh vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Funzjonijiet ta’ Gvernatur tal-Bank Ċentrali tas-Sirja — Rikors għal annullament — Komunikazzjoni ta’ att li għandu miżuri restrittivi — Terminu tar-rikors — Ammissibbiltà — Drittijiet tad-difiża — Smigħ xieraq — Obbligu ta’ motivazzjoni — Oneru tal-prova — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Proporzjonalità — Dritt għall-proprjetà — Dritt għall-ħajja privata u tal-familja — Applikazzjoni ta’ restrizzjonijiet fil-qasam ta’ dħul lil ċittadin ta’ Stat Membru — Moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni”)

19

2014/C 448/25

Kawża T-463/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 6 ta’ Novembru 2014 – Popp u Zech vs UASI – Müller-Boré & Partner (MB) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali MB — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti MB&P — Użu ġenwin mit-trade preċedenti — Artikolu 42(2) u Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”]

20

2014/C 448/26

Kawża T-669/13 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni vs Thomé (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ kompetizzjoni — Rifjut ta’ reklutaġġ — Eżistenza ta’ diploma konformi mal-avviż ta’ kompetizzjoni minħabba approvazzjoni — Dannu finanzjarju u morali”)

20

2014/C 448/27

Kawża T-166/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2014 – Ben Ali vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija — Iffriżar ta’ fondi — Proroga — Konsegwenzi ta’ annullament ta’ miżuri ta’ ffriżar ta’ fondi preċedenti — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

21

2014/C 448/28

Kawża T-327/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Mallis u Malli vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

22

2014/C 448/29

Kawża T-328/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

22

2014/C 448/30

Kawża T-329/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Chatazithoma vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

23

2014/C 448/31

Kawża T-330/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Chatziioannou vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

24

2014/C 448/32

Kawża T-331/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Nikolaou vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

24

2014/C 448/33

Kawża T-332/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2014 – Christodoulou u Stavrinou vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE (“Rikors għal annullament — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-grupp tal-euro dwar ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Isem żbaljat tal-konvenuta fir-rikors — Inammissibbiltà”)

25

2014/C 448/34

Kawża T-517/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2014 – Pelikan vs UASI – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Kawża T-662/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2014 – L-Ungerija vs Il-Kummissjoni

26

2014/C 448/36

Kawża T-678/414: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2014 – Is-Slovakkja vs Il-Kummissjoni

27

2014/C 448/37

Kawża T-698/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2014 – European Dynamics Luxembourg u Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 448/38

Kawża T-699/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2014 – Topps Europe vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 448/39

Kawża T-703/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net vs Il-Kummissjoni

30

2014/C 448/40

Kawża T-705/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2014 – Unichem Laboratories vs Il-Kummissjoni

31

2014/C 448/41

Kawża T-709/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ottubru 2014 – Tri-Ocean Trading vs Il-Kunsill

32

2014/C 448/42

Kawża T-716/14: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2014 – Tweedale vs EFSA

33

2014/C 448/43

Kawża T-719/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2014 – Tri Ocean Energy vs Il-Kunsill

34

2014/C 448/44

Kawża T-735/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – Gazprom Neft vs Il-Kunsill

35

2014/C 448/45

Kawża T-736/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – Monster Energy vs UASI – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Kawża T-741/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – Hersill vs UASI – KCI Licensing (VACUP)

37

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 448/47

Kawża F-4/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 – DH vs Il-Paralament (Servizz pubbliku — Uffiċjal bi prova — Artikolu 34 tar-Regolamenti tal-Persunal — Rapport dwar il-perijodu ta’ prova li jistabbilixxi l-inkompetenza manifesta tal-uffiċjal bi prova — Estensjoni tat-tul tal-perijodu ta’ prova — Assenjazzjoni ġdida — Tkeċċija fi tmiem il-perijodu ta’ prova — Kundizzjonijiet ta’ żvolġiment tal-perijodu ta’ prova — Inkompetenza professjonali — Dmir ta’ premura — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba)

38

2014/C 448/48

Kawża F-68/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 – CY vs BĊE (Mewt tar-rikorrenti — Ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali — Rinunzja tal-aventi kawża li jkompli bl-azzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

38

2014/C 448/49

Kawża F-90/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni Ewropea

39

2014/C 448/50

Kawża F-92/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs Il-Parlament Ewropew

40

2014/C 448/51

Kawża F-99/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs Il-Kunsill

40

2014/C 448/52

Kawża F-100/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2014 – ZZ et vs Il-Kunsill

41


MT

 

Top