Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0716

Věc T-716/14: Žaloba podaná dne 9. října 2014 – Tweedale v. EFSA

OJ C 448, 15.12.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/33


Žaloba podaná dne 9. října 2014 – Tweedale v. EFSA

(Věc T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Antony C. Tweedale (Brusel, Belgie) (zástupce: B. Kloostra, advokát)

Žalovaný: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že EÚBP jednal v souvislosti s rozhodnutím Komise ze dne 10. srpna 2011 v rozporu s Aarhuskou úmluvou, nařízením (ES) č. 1049/2001 a nařízením (ES) č. 1367/2006;

zrušil rozhodnutí EÚBP ze dne 30. července 2014;

uložil EÚBP náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že EÚBP tím, že přijal napadené rozhodnutí jednal v rozporu s čl. 4 odst. 4 Úmluvy Organizace spojených národů o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ze dne 25. června 1998 (dále jen „Aarhuská úmluva“), která byl schválena rozhodnutím Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005, jakož i v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (dále jen „Aarhurské nařízení“) a čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. EÚBP v napadeném rozhodnutí v rozporu s těmito ustanoveními neuznal povinnost zpřístupnit informace týkající se emisí do životního prostředí, obsažené ve vyžádaných dokumentech.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že EÚBP přijetím napadeného rozhodnutí jednal v rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001, jakož i v rozporu se svojí povinností provést na základě čl. 4 odst. 4 Aarhuské úmluvy výklad důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001 v souladu s Aarhuskou úmluvou.


Top