Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 448, 2014 m. gruodžio 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 448

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 15d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 448/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 448/02

Byla C-399/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grüne Liga Sachsen e.V. ir kt./Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Byla C-412/14: 2014 m. rugpjūčio 29 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Byla C-433/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Byla C-434/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Byla C-435/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Byla C-436/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Byla C-437/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Byla C-439/14: 2014 m. rugsėjo 24 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Byla C-448/14: 2014 m. rugsėjo 26 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Byla C-452/14: 2014 m. rugsėjo 29 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Byla C-454/14: 2014 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė

9

2014/C 448/13

Byla C-455/14 P: 2014 m. rugsėjo 29 d. H pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-271/10, H/Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos policijos misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (ESPM)

10

2014/C 448/14

Byla C-458/14: 2014 m. spalio 3 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro (Gardos ir Idro ežerų pakrantės iš Brešos pusės komunų konsorciumas), Lombardijos regionas

11

2014/C 448/15

Byla C-460/14: 2014 m. spalio 6 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Byla C-462/14: 2014 m. rugsėjo 22 d.Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Byla C-465/14: 2014 m. spalio 9 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland ir H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Byla C-467/14: 2014 m. spalio 13 d.Tribunale di Bergamo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Byla C-472/14: 2014 m. spalio 20 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Bendrasis Teismas

2014/C 448/20

Byla T-362/10: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vtesse Networks/Komisija (Valstybės pagalba — Pagalba diegiant naujos kartos plačiajuosčio ryšio tinklus Kornvalio ir Scilio salų regione — Sprendimas pripažinti pagalbą suderinamą su vidaus rinka — SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas — Ieškinys dėl panaikinimo — Didelio poveikio konkurencinei padėčiai nebuvimas — Teisė pareikšti ieškinį — Suinteresuotųjų šalių procesinės teisės — Dalinis nepriimtinumas — Formalios tyrimo procedūros pradėjimą pateisinančių abejonių nebuvimas)

16

2014/C 448/21

Byla T-422/11: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Kompiuterinių paslaugų, kurias sudaro programinės įrangos kūrimas ir techninė priežiūra, konsultacijos ir pagalba įvairių tipų informacinių technologijų taikomosioms programoms, teikimas — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Neįprastai maža pasiūlyta kaina — Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 139 straipsnio 1 dalis — Pareiga motyvuoti — Teisinio pagrindo pasirinkimas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

17

2014/C 448/22

Byla T-632/11: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Teisių į bendrąją išmoką schema — Lojalus bendradarbiavimas — Teisingumas — Proporcingumas — Nacionalinis rezervas — Sutarties sudarymo kriterijai — Fiksuoto dydžio finansinis koregavimas — Rizika fondui — Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 — Vyno sektorius — Distiliavimo ir išmokų dėl tam tikros misos naudojimo sistema — Pagalba vynuogynams perplanuoti ir pertvarkyti)

17

2014/C 448/23

Byla T-283/12: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIS’D/Komisija (Programa „Erasmus Mundus“ — Pamatinė partnerystės sutartis — Specialioji sutartis dėl dotacijos — EACEA sprendimas nutraukti pamatinę sutartį ir iš dalies pakeisti specialiąją sutartį — Administracinis skundas Komisijai — Komisijos sprendimas atmesti administracinį skundą kaip nepagrįstą — Sutarčių ir administravimo ir finansų vadovo pažeidimas)

18

2014/C 448/24

Sujungtos bylos T-307/12 ir T-408/13: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayaleh/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų įšaldymas — Sirijos centrinio banko valdytojo funkcijos — Ieškinys dėl panaikinimo — Pranešimas apie aktą, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės — Ieškinio pareiškimo terminas — Priimtinumas — Teisė į gynybą — Teisingas bylos nagrinėjimas — Pareiga motyvuoti — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Proporcingumas — Nuosavybės teisė — Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą — Apribojimų įsileisti taikymas valstybės narės piliečiui — Laisvas Sąjungos piliečių judėjimas)

19

2014/C 448/25

Byla T-463/12: 2014 m. lapkričio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Popp ir Zech/VRDT – Müller-Boré & Partner (MB) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo MB paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „MB&P“ — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir 15 straipsnio 1 dalis — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 448/26

Byla T-669/13 P: 2014 m. lapkričio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija/Thomé (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Pranešimas apie konkursą — Atsisakymas įdarbinti — Diplomo, atitinkančio pranešimą apie konkursą, buvimas dėl atlikto pripažinimo — Finansinė ir moralinė žala)

20

2014/C 448/27

Byla T-166/13: 2014 m. spalio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ben Ali/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise — Lėšų įšaldymas — Pratęsimas — Ankstesnių lėšų įšaldymo priemonių panaikinimo pasekmės — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas — Deliktinė atsakomybė — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

21

2014/C 448/28

Byla T-327/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mallis ir Malli/Europos Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

22

2014/C 448/29

Byla T-328/13: 2014 d. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

22

2014/C 448/30

Byla T-329/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatzithoma/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

23

2014/C 448/31

Byla T-330/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chatziioannou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

24

2014/C 448/32

Byla T-331/13: 2014 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nikolaou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

24

2014/C 448/33

Byla T-332/13: 2014 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Christodoulou ir Stavrinou/Komisija ir ECB (Ieškinys dėl panaikinimo — Paramos stabilumui Kipre programa — Euro grupės deklaracija dėl bankų sektoriaus restruktūrizacijos Kipre — Ieškinyje klaidingai nurodytas atsakovas — Nepriimtinumas)

25

2014/C 448/34

Byla T-517/14: 2014 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Pelikan/VRDT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Byla T-662/14: 2014 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

26

2014/C 448/36

Byla T-678/14: 2014 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Slovakijos Respublika/Komisija

27

2014/C 448/37

Byla T-698/14: 2014 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

28

2014/C 448/38

Byla T-699/14: 2014 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Topps Europe/Komisija

29

2014/C 448/39

Byla T-703/14: 2014 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

30

2014/C 448/40

Byla T-705/14: 2014 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Unichem Laboratories/Komisija

31

2014/C 448/41

Byla T-709/14: 2014 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Tri-Ocean Trading/Taryba

32

2014/C 448/42

Byla T-716/14: 2014 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Byla T-719/14: 2014 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Tri Ocean Energy/Taryba

34

2014/C 448/44

Byla T-735/14: 2014 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gazprom Neft/Taryba

35

2014/C 448/45

Byla T-736/14: 2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Byla T-741/14: 2014 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Hersill/VRDT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Tarnautojų teismas

2014/C 448/47

Byla F-4/14: 2014 m. lapkričio 6 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje DH/Europos Parlamentas (Viešoji tarnyba — Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnis — Bandomojo laikotarpio ataskaita, kuria patvirtinamas akivaizdus bandomajam laikotarpiui paskirto pareigūnas netinkamumas — Bandomojo laikotarpio trukmės pratęsimas — Naujas paskyrimas — Atleidimas pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Bandomojo laikotarpio eigos sąlygos — Profesinės kompetencijos trūkumas — Rūpestingumo pareiga — Gero administravimo principas)

38

2014/C 448/48

Byla F-68/13: 2014 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje CY/ECB (Ieškovės mirtis — Žodinės proceso dalies atnaujinimas — Teisių perėmėjo atsisakymas tęsti procesą — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

38

2014/C 448/49

Byla F-90/14: 2014 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Komisija

39

2014/C 448/50

Byla F-92/14: 2014 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Europos Parlamentas

40

2014/C 448/51

Byla F-99/14: 2014 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

40

2014/C 448/52

Byla F-100/14: 2014 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Taryba

41


LT

 

Top