EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:314:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 314, 11 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
11 декември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1931 на Съвета от 10 декември 2018 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1932 на Съвета от 10 декември 2018 година за отмяна на Регламент (ЕС) № 667/2010 относно някои ограничителни мерки по отношение на Еритрея

8

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1933 на Съвета от 10 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1934 на Съвета от 10 декември 2018 година за прилагане на член 20, параграф 3 от Регламент (EС) 2015/735 относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1935 на Комисията от 7 декември 2018 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1936 на Комисията от 10 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2011 по отношение на максималното ниво на диметиламиноетанол (DMAE) ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1937 на Комисията от 10 декември 2018 година за замяна на приложение X към Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1938 на Съвета от 18 септември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на препоръка за одобряване на удължаването на срока на Плана за действие ЕС—Мароко, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)

38

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1939 на Съвета от 10 декември 2018 година относно подкрепата от Съюза за всеобщото приемане и ефективното прилагане на Международната конвенция за предотвратяването на актове на ядрен тероризъм

41

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1940 на Съвета от 10 декември 2018 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

47

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1941 на Съвета от 10 декември 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз за обучение в Централноафриканската република

54

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1942 на Съвета от 10 декември 2018 година за удължаване на срока на действие и за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

56

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1943 на Съвета от 10 декември 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2303 в подкрепа на непрекъснатото прилагане на Резолюция 2118 (2013) на Съвета за сигурност на ООН и на Решение EC-M-33/DEC.1 на Изпълнителния съвет на ОЗХО относно унищожаването на сирийските химически оръжия в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

58

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1944 на Съвета от 10 декември 2018 година за отмяна на Решение 2010/127/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Еритрея

60

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1945 на Съвета от 10 декември 2018 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сомалия

61

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/1946 на Съвета от 10 декември 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/740 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top