EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:314:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 314, 2018. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 11. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1931 (2018. gada 10. decembris), ar kuru īsteno 9. pantu Regulā (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1932 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 667/2010 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Eritreju

8

 

*

Padomes Regula (ES) 2018/1933 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 356/2010, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

9

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/1934 (2018. gada 10. decembris), ar ko īsteno 20. panta 3. punktu Regulā (ES) 2015/735 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1935 (2018. gada 7. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Padomes Regulā (ES) 2016/1103, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1936 (2018. gada 10. decembris), ar ko attiecībā uz dimetilaminoetanola (DMAE) maksimālo daudzumu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 371/2011 ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1937 (2018. gada 10. decembris), ar ko aizstāj X pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/1938 (2018. gada 18. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (“nolīgums” vai “Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”), attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu, ar ko apstiprina ES un Marokas rīcības plāna, ar kuru tiek īstenots īpašais statuss (2013.–2017. g.), pagarināšanu

38

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1939 (2018. gada 10. decembris) par Savienības atbalstu Starptautiskās konvencijas par kodolterorisma apkarošanu universalizācijai un efektīvai īstenošanai

41

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1940 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

47

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1941 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā

54

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1942 (2018. gada 10. decembris), ar ko pagarina un groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības spēju veidošanas misiju Somālijā (EUCAP Somalia)

56

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1943 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2303, atbalstot to, ka tiek turpināts īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes lēmumu EC-M-33/DEC.1 par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

58

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1944 (2018. gada 10. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2010/127/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Eritreju

60

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1945 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

61

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/1946 (2018. gada 10. decembris), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/740 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top